Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udlån fra virksomhedsskatteordningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udlån fra virksomhedsskatteordningen"— Præsentationens transcript:

1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen

2 Torben Bagge Partner, Advokat (H) Søren Frichs Vej 42 A 8230 Åbyhøj
Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: Mail:

3 Hvornår er et udlån en hævning i VSL?
Det synes som om, at man skal sondre mellem følgende tre tilfælde af udlån fra virksomhedsskatteordningen: Sædvanlig kredit i forbindelse med samhandel, herunder sædvanlig sælger-finansiering. Udlån på sædvanlige forretningsmæssige betingelser og vilkår til en samhandelspartner. Øvrige udlån.

4 Sædvanlig kredit Sædvanlig kredit i forbindelse med samhandel, herunder sædvanlig sælger-finansiering, er ikke en hævning. SKM H: ”….Virksomheden kan således give kredit til personer, som har en erhvervsmæssig tilknytning til virksomheden, f.eks. varedebitorer.” - Afgørende er, om man vil yde kredit til tredjemand på samme vilkår. SKM SR. Formentlig tilsvarende retsanvendelse; MEN hvad er sædvanlig kredit; skal køber erlægge en kontant betaling, og i givet fald hvor stor skal denne være? Afgørelsen er indbragt for Landsskatteretten. Dette svarer formentlig til, hvad der gælder i henhold til LL § 16 E. Omfatter også generationsskrifte med helt eller delvis succession, jf. SKM SR. Dette modsat SKATs opfattelse. Ydes der en gave i forbindelse med generationsskiftet, er dette en hævning, modsat hvis aktivets værdi reduceres som følge af, at køber overtager den latente skatteforpligtigelse. Berigtiger man således passivposten ved en gave, er der en hævning fra VSL med et tilsvarende beløb.

5 Udlån til samhandelspartner
Udlån på sædvanlige forretningsmæssige betingelser og vilkår til en samhandelspartner, med hvem man har løbende samhandel, er ikke en hævning, jf. SKM SR. Det er formentlig et krav, at man ville have ydet tilsvarende lån til tredjemand som følge af samhandlen med vedkommende; altså at lånet er erhvervsmæssigt begrundet og ikke udslag af andre motiver. Man kan formentlig foretage et udlån fra VSL til eget selskab, hvis selskabet bor til leje hos VSL, og udlånet er på sædvanlige forretningsmæssige betingelser.

6 Øvrige udlån Øvrige udlån:
SKM H: ”….Virksomheden kan endvidere placere ledig kapital som bankindskud, i obligationer mv. Hvis den skattepligtige derimod finansierer privat långivning, herunder til ægtefælle eller nært beslægtede, ved at hæve beløb i virksomheden, er der tale om overførsel af værdier til den skattepligtige i henhold til lovens § 5….” – Ikke tilstrækkeligt, at der opnås højere rente m.v. ved det private udlån. Hvornår er det ”privat långivning” contra ” placere ledig kapital som bankindskud, i obligationer mv.”

7 Gratis vurdering af skatte-, told-, moms- eller afgiftssager
Man er altid velkommen til at kontakte os, hvis man ønsker en umiddelbar vurdering af en given skatte-, told- moms- eller afgiftssag. I forbindelse med vores vurdering vil vi oplyse: om mulighederne for at opnå et gunstigt resultat i sagen, om de omkostningsmæssige aspekter ved at føre sagen, og foretage en vurdering af hvilke konsekvenser det har, hvis man ikke ønsker at videreføre sagen. Omtalte vurdering med eventuelt tilknyttet møde foretages uden beregning. I det omfang, at I ønsker at gøre brug af denne mulighed, er I velkomne til at kontakte advokat (H), partner Torben Bagge på telefon nr. 70  eller via hans egen mobiltelefon , samt via mail på adressen:

8 Kontaktinformation Advokat Torben Bagge (H)
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Tlf.: Mobil: Tax Manager Jørgen Frausing Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Tlf.: Mobil:


Download ppt "Udlån fra virksomhedsskatteordningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google