Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhed som fremtidens tendens

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhed som fremtidens tendens"— Præsentationens transcript:

1 Sundhed som fremtidens tendens
Johan Peter Paludan

2 Hvem er vi? Grundlagt af Thorkil Kristensen i 1970
Privat non-profit organisation m. styrelse Tværfaglig tænketank (økonomer, politologer, etnologer, sociolog, astrofysiker og filosof) Ca. 30 medarbejdere Dansk og svensk afdeling samt Oslo Futures Club

3 USA, 1958: ”This is your future”
3D Color TV Wall-Panel Slide-back Roof Personal Helicopter & Roof Landing Area MovingStairway House-control Panel Glass Walls Dust-free Floors Menu Selector & Microwave Stove Giant-size Fruit Ultrasonic Laundry Electrical Heat Unit Phono-vision Receiver

4 Mænd er i køkkenet fordi:
De er singler længere KildeSunrise konversationer

5 Mænd er i køkkenet fordi:
De er singler længere Det er et sikkert scoretrik KildeSunrise konversationer

6 Mænd er i køkkenet fordi:
De er singler længere Det er et sikkert scoretrik Vinde nyt land: køkken + grill året rundt KildeSunrise konversationer

7 Mænd er i køkkenet fordi:
De er singler længere Det er et sikkert scoretrik Vinde nyt land: køkken + grill året rundt Der er maskiner KildeSunrise konversationer

8 Mænd er i køkkenet fordi:
De er singler længere Det er et sikkert scoretrik Vinde nyt land: køkken + grill året rundt Der er maskiner Man der kan småpimpe i fred KildeSunrise konversationer

9 Mænd er i køkkenet fordi:
De er singler længere Det er et sikkert scoretrik Vinde nyt land: køkken + grill året rundt Der er maskiner Man der kan småpimpe i fred Laver man maden, skal man ikke passe børnene - madlavning som flugtmekanisme KildeSunrise konversationer

10                                                                                                                             

11

12 Veje til fremtiden Prognoser Trends Megatrends Scenarier Wildcards

13 Sundhed Maximering og optimering Et umætteligt behov
Krav til virksomheder

14 Hvad bekymrer dem mest i deres hverdag?
72 at min krop er rask 59 familie/børn 48 at jeg psykisk fungerer godt 40 god kontakt venner/bekendte 23 god økonomi 18 meningsfuldt arbejde 10 fritid 9 godt forhold til kolleger 9 hensyntagen til naturen

15 Hvad bekymrer dem mest i deres hverdag?
72 at min krop er rask 59 familie/børn 48 at jeg psykisk fungerer godt 40 god kontakt venner/bekendte 23 god økonomi 18 meningsfuldt arbejde 10 fritid 9 godt forhold til kolleger 9 hensyntagen til naturen 8 godt seksualliv 5 kæledyr

16 Når forbruget stiger 1%, stiger forbruget af……
Source: Statistics Denmark 2003

17 Forkælede danskere

18 Private consumption pr. capita, 1844-2002
(Index 1844=100) Den gennemsnitlige årlige vækstrate i perioden har været på 1,61%. Bemærk, at faldet i 1966 skyldes et databrud som følge af overgangen til det nye nationalregnskabssystem (og i dette tilfælde overgangen fra SAH til DST). Kilder: Svend Aage Hansen: ”Økonomisk vækst i Danmark”, Bind II, Akademisk Forlag, København 1974 Niels Kærgård: ”Økonomisk vækst”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1991 Danmarks statistikbank: Nationalregnskabet samt forbrugerprisindekset. 50 års oversigten. Detaljer: Der er taget udgangspunkt i det private konsum i SAH fra I perioden fra er der taget udgangspunkt i det samlede konsum, og det er antaget, at det kollektive konsum har ligget konstant på 12% af det samlede konsum i delperioden. Forbrugerprisindekset er SAH’s fra , fra er det Kærgårds, og fra er det DST’s suppleret med SAH’s. Befolkningstallene er taget fra SAH og DST. Der er taget udgangspunkt i 1844-priser. Kilder: ”Økonomisk vækst i Danmark”, Svend Aage Hansen, ”Økonomisk vækst”, Niels Kærgård, Danmarks Statistik samt egne beregninger

19 Velstandsliga 2010 ? Kilder: OECD, CIA samt egne beregninger

20 Forbrugets udvikling

21 100 ml 43Euro

22 Maslows behovshieraki
Traditionel udformning Selvrealisering Anerkendelse Sociale behov Sikkerhed Fysiske behov

23 Maslows behovshieraki
Traditionel udformning Moderne udformning Selvrealisering Anerkendelse Sociale behov Sikkerhed Fysiske behov

24 Mennesker

25

26 Kilde: Danmarks Statistik 2008

27 Middellevetider for 60 og 65-årige mænd og kvinder 1981-2002 Kilde: www.statistikbanken.dk

28 Total fertility rates, 2005

29 Stigende beskæftigelsesfrekvens for ældre arbejdstagere fra 1996 til 2007

30 Regeringen, november 2006: På vej mod en kvalitetsreform

31 Fra realkapital til human kapital
Fra ’bundter’ til ’unika’ Fra fysisk til psykisk (og fysisk)

32 Arbejdsperspektiver Immateriel PESO UFO Bundet Fri Rep.rut. Materiel

33 Arbejdsperspektiver Immateriel Au- to- ma- ti- se- ring PESO UFO
Bundet Fri Rep.rut. Materiel

34

35 ”Dr. Toilet” Toto Intelligence toilet

36 Arbejdsperspektiver Immateriel Au- to- ma- ti- se- ring PESO UFO
? Bundet Fri Rep.rut. Materiel

37 Virksomheden og sundhed
Fra: - industrisamfund - kendte risici - fysisk - synlig - simple - hierarki - authoritet - ’arbejder’ - regler Til: - postindustriel - kendte risici ++ - psykisk (+ fysisk) - usynlig - komplekse - decentralisering - antiautoritet - primadonna (m/k) - råd (+ regler)

38 Hvordan?

39 Individ eller samfund Individ: Privat Autonomi Frivillig Det rammer ikke mig Ansvar Frihed Samfund: Centralisering Formynderi Vi ved bedst Fællesskabets ressourcer Kampagner Forbud

40

41 Ansvar for sundhed Individ AIDS Diabetes type 2 Ryglidelser
Knogleskørhed Hjerte-kar Kræft Depression Ulykker Allergi Diabetes type1 Cystisk fibrose Tuberkulose Alzheimers Gener Miljø Sundhedssystem

42

43 Dimensioner Narko Alkohol Røg Overvægt? Stress? Work-life balance?
’Hjemmefronten’

44 Sundhed som tendens - udvalgte konklusioner
Mennesker kræver mere

45 Sundhed som tendens - udvalgte konklusioner
Mennesker kræver mere Medarbejdere mere værd

46 Sundhed som tendens - udvalgte konklusioner
Mennesker kræver mere Medarbejdere mere værd Medarbejdere skal holde længere

47 Sundhed som tendens - udvalgte konklusioner
Mennesker kræver mere Medarbejdere mere værd Medarbejdere skal holde længere Refleksivitet: vi ved mere

48 Sundhed som tendens - udvalgte konklusioner
Mennesker kræver mere Medarbejdere mere værd Medarbejdere skal holde længere Refleksivitet: vi ved mere Teknologi: vi kan mere

49 Tak Bevar nysgerrigheden Læs mere på:


Download ppt "Sundhed som fremtidens tendens"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google