Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Din kontakt med det offentlige starter på nettet"— Præsentationens transcript:

1 Din kontakt med det offentlige starter på nettet
- hvad betyder det for dig? [kommune, logo, dato] 1

2 Oplæggets indhold Hvorfor digitalisering?
Digitaliseringen har været på vej over lang tid. Hvad betyder Digital Post fra det offentlige for dig? Obligatorisk digital selvbetjening – hvad er det? Muligheder for hjælp og undtagelser.

3 Digitalisering giver dig fordele og sparer penge for det offentlige
Med selvbetjening kan du springe køerne over. Digital Post fra det offentlige sparer dig for mapper i reolen. Mange bruger i forvejen netbank eller køber varer på nettet. Sikkerheden er høj, når du kommunikerer digitalt med det offentlige, fordi du logger på med dit NemID. Når vi bruger nettet, sparer det offentlige penge, som kan bruges til fx sundhed, undervisning eller omsorg. Der er fordele for borgerne Det er nemmere for dig som borger, når du kan betjene dig selv, når det passer dig, og hvor det passer dig. Mange borgere bruger allerede nettet fx til netbank eller køb af varer. Med Digital Post er du uafhængig af posthusets åbningstider og postbudets rute. Desuden kan du gemme dine breve til og fra det offentlige i digitale mapper, hvilket sparer dig plads i reolen. Sikkerheden er høj, når du kommunikerer digitalt med det offentlige, fordi du logger på med NemID og dit CPR-nummer. Du slipper for at gå i borgerservice og stå i kø - og for måske at skulle komme igen, fordi du manglede at medbringe noget dokumentation. Hvorfor skal vi digitalisere og droppe papiret? For hver blanket, som ikke skal tastes ind på computeren, og for hvert brev, som ikke skal have frimærke på, sparer den offentlige sektor penge. Penge som kan bruges på fx sundhed, undervisning og omsorg. - En ansøgning, der afleveres ved personligt fremmøde koster i gennemsnit ca. 100 kr., mens en tilsvarende digital henvendelse kun koster ca. 20 kr. - Analyse viser, at det samlede potentiale for besparelser alene ved, at borgerne bruger digital selvbetjening, er 900 millioner kr.

4 den digitale offentlige sektor
Mange års arbejde for den digitale offentlige sektor - Digitaliseringen har været på dagsordenen i mange år. Både i 2001, 2004, 2007 og 2011 har regeringen, KL og Danske Regioner formuleret strategier for digitaliseringen, så alle myndigheder hele tiden har arbejdet sammen om et fælles digitalt mål om at gøre tingene smartere. - De første tre strategier var primært rettet mod at gøre myndighederne klar til digital forvaltning. - 2001: Arbejdet startede med, at alle myndigheder skulle kunne modtage sikre s fra borgerne og kunne kommunikere digitalt med hinanden. Desuden blev den digitale signatur indført som en mulighed for de borgere, der ønskede at betjene sig selv digitalt. - I 2004 blev det sat som mål, at alle myndigheder skulle udbetale til borgerens NemKonto. Her blev borgerne så også pålagt at skulle have en NemKonto. - I 2007 blev det vedtaget, at borgerne skulle have én indgang på nettet til det offentlige, nemlig borger.dk. Og at borgerne skulle kunne nøjes med at logge på ét sted hos det offentlige (NemLog-in). Desuden blev det fx besluttet, at borgerne skulle kunne blive tilmeldt Digital Post på borger.dk, så de kunne få en del af deres post fra det offentlige digitalt. Det indebar (og indebærer stadig), at myndighederne skal kunne sende deres post digitalt. - Strategien for 2011 har også fokus på at gøre myndighederne mere digitale. - Men det nye er, at vi som borgerne nu for alvor inddrages aktivt og forpligtende. Som I kan se, er det et mål for de kommende år, at borgere og virksomheder skal betjene sig selv på nettet. - Kun med jeres indsats kan den offentlige sektor blive langt mere digital og effektiv. - Mere om den nyeste digitaliseringsstrategi på de næste billeder…

5 Digitaliseringsstrategien for den offentlige sektor, 2011-2015
Regeringen, KL og danske regioner blev i sommeren 2011 enige om en strategi for at gøre den offentlige sektor mere digital. Strategien blev derefter vedtaget af Helle Thornings-Schmidt-regeringen, så der er bred politisk opbakning til den. Det, I ser på billedet, er forsiden af den strategi, der blev vedtaget. Det blev besluttet, at der skal gennemføres helt konkrete indsatser for at gøre det offentlige mere digitalt og dermed følge med tiden og kunne frigøre ressourcer til fx velfærd. Det gælder bl.a. kommunikationen, hvor I som borgere i højere og højere grad skal kontakte det offentlige Danmark via internettet. Det er vedtaget ved lov i Folketinget, at borgernes kommunikation med det offentlige primært skal foregå digitalt. Konkret er det målet, at 80 % af den skriftlige kommunikation mellem borgerne og det offentlige skal foregå digitalt i 2015. Den digitale selvbetjening og kommunikation skal være en fordel for alle – for borgerne og for det offentlige. Derfor er det offentlige også altid parat til at hjælpe og assistere, så I kommer godt i gang og bliver fortrolige med selvbetjeningen. Man kan få hjælp på borgerservicecentret og på biblioteket. For dem, der ikke kan, er der indbygget undtagelsesmuligheder i lovgivningen.

6 Borger.dk - forsiden - Dette er forsiden af hjemmesiden borger.dk. Det er primært her, at borgerne kommunikerer digitalt med det offentlige. De mest populære emner vises. Ét klik og du er på siden, som fortæller dig, hvad du skal gøre. Eller find emnet, du søger til venstre – fx pension og efterløn, som giver dig al relevant information og let leder dig til at ansøge om fx din pension. Du kan også finde frem til at søge om boligstøtte, tilskud til nye briller, eller bestille nyt sundhedskort (sygesikringskort). Hvis du ikke kan finde frem via venstremenuen kan du altid skrive et søgeord i søgefeltet øverst til højre. På ”Min Side” har du ét samlet sted, hvor du kan få et overblik over nogle af de oplysninger, det offentlige har om dig. Du kan fx få overblik over din sundhed. Klik på ” Min Post”, og du kan logge ind og læse din digitale post fra det offentlige (eller til tilmelde dig Digital Post fra det offentlige, hvis du ikke allerede er tilmeldt). Min Side og Min Post kræver, at du er logget ind med NemID. Det er sikkerhed for, at kun du og ingen andre har adgang til oplysningerne. Under ”Om borger.dk” finder du forskellige relevante informationer om borger.dk og alt det, du kan på siden. Helt ude til højre er søgefeltet, der også hjælper dig godt rundt på borger.dk Log på med dit nemID og se om du har modtaget ny digital post fra det offentlige Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad man kan se af egne oplysninger på borger.dk.

7 Digital Post fra det offentlige og digital selvbetjening
Den digitale kommunikation bliver indført i to former: Digital Post fra det offentlige og digital selvbetjening. Med den digitale post kan man sende og modtage post til og fra det offentlige. Med digital selvbetjening kan man fx anmelde flytning, ordne sin skat og mange andre ting.

8 Digital Post Med Digital Post kan du:
Modtage post fra det offentlige digitalt - fx indkaldelse til bilsyn, indkaldelse til undersøgelser og behandling på sygehuset, pensionsmeddelelser m.m. Sende Digital Post til det offentlige. Gemme din digitale post, så du slipper for ringbind. Opbevare dokumenter og breve sikkert. Gøre Danmark grønnere. Være med til at spare samfundet for op mod 1 mia. kr. årligt. Det er obligatorisk for alle borgere over 15 år at modtage Digital Post fra det offentlige, med mindre der er særlige forhold, der forhindrer det. Med Digital Post kan du: - Modtage post fra det offentlige, fx pensionsmeddelelser, indkaldelse til bilsyn, indkaldelser til undersøgelse og behandling på sygehuset mm. - Sende post til det offentlige. - Slippe for ringbind. - Opbevare dokumenter og breve sikkert. - Gøre Danmark grønnere ved, at vi ikke bruger så meget papir og energi på at printe og transportere brevene. - Være med til at spare samfundet for op mod 1 mia. kr. årligt. Hvorfor ikke bruge almindelig ? Forskellen fra traditionel papirpost og en er, at Digital Post skal modtages og læses på en sikker hjemmeside på internettet. De sikre hjemmesider, hvor du kan læse Digital Post fra det offentlige, er borger.dk eller e-Boks.dk. Den digitale post sendes krypteret. Det betyder, at sikkerheden er meget høj – også højere end ved almindelig papirpost eller s. - Du logger ind på Digital Post med din NemID, så ingen uvedkommende kan få adgang til din indbakke. 8

9 Hvem skal kunne modtage Digital Post?
Dem, der kan kommunikere digitalt, skal gøre det Dem, der har svært ved det, får hjælp Dem, der slet ikke kan, kan blive fritaget. - Det er vigtigt at slå fast, at digital kommunikation er for dem, der kan. Og det er de allerfleste borgere i Danmark, der godt kan. - Hele 86 % af befolkningen fra år er på nettet hver uge. Det viser tal fra Danmarks Statistik og knap otte ud af ti har brugt de offentlige hjemmesider til at søge efter information. Dette gælder også de ældre. 83 pct. af de årige siger i 2013, at de har været på nettet mod 75 pct. i De tilsvarende tal for de årige er 48 pct. i 2013 mod 42 pct. i 2012. - Man har ikke lavet lovene uden at tænke på, at fx mange ældre ikke har lært at bruge internettet, eller at der kan være sprogvanskeligheder. - Der er mange muligheder for at lære at bruge internettet – fx på biblioteker, aftenskoler og hos de frivillige i ældreorganisationerne. Og dem, der synes, det er svært, får hjælp til at bruge digital selvbetjening i borgerservice. - Dem, der slet ikke kan bruge Digital Post, kan blive fritaget, hvis de opfylder mindst ét af undtagelseskriterierne.

10 Digital post på borger.dk – sådan ser det ud
- Sådan her ser Digital Post ud, når du åbner for det på borger.dk. - Hvis du er vant til at bruge et almindeligt program, vil du kunne genkende mange af funktionerne. - Du har også mulighed for at oprette mapper for at holde orden på de forskellige typer af post, du får. Når du er logget på borger.dk med sin NemID, kan du se, om der er ulæst post i den digitale postkasse – markeret med et rødt tal, som angiver, hvor mange ulæste digitale breve, du har i din indbakke. På borger.dk findes en masse yderligere information om Digital Post, og du kan få en trykt folder om Digital Post på borgerservice og på biblioteket. Under menu finder du ‘indstillinger’ hvor du kan oplyse din adresse eller mobilnummer. Så kommer der en eller sms, når der er Digital Post fra det offentlige til dig. Det er en god idé som påmindelse om, at du skal læse din Digitale Post. Under menu finder du ligeledes ‘tilmeldinger’ hvor du kan se hvem du modtager post fra og hvem du skal tilmelde Du kan også give andre adgang til at læse din Digitale Post, hvis du fx gerne vil have, at familiemedlemmer eller andre kan følge med og hjælpe med at tjekke, om der er kommet ny Digital Post. Under ”Hjælp” kan du finde de hyppigst stillede spørgsmål om Digital Post – og selvfølgelig svarene på disse spørgsmål.

11 Hvordan ved jeg at jeg har modtaget Digital Post?
Hvis du har modtaget Digital Post, men ikke har været logget ind i løsningen, modtager du første gang du logger på, et papirbrev med orientering om, at der er ny Digital Post. Der udsendes kun ét papirbrev til hver enkelt borger med advisering om, at der er ulæst Digital Post. Du kan få besked via mail og SMS om at der er ny Digital Post. Hvis du ikke kan tilgå din digitale post, kan du søge om fritagelse i borgerservice. - Adviseringsbreve sendes til borgere, der ikke har været logget ind i løsningen, første gang de modtager et digitalt brev.  - Dette brev udsendes kun én gang – hvis man ikke er i stand til at læse den digitale post herefter, kan man søge om fritagelse ud fra konkrete grunde.

12 Fritagelse For de borgere, der ikke kan benytte Digital Post, er fritagelse mulig, hvis man opfylder mindst én af fritagelsesgrundene. Man kan søge om fritagelse i borgerservice. Hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget, hvis du opfylder mindst én af fritagelsesgrundene. Fritagelse er mulig fra 1. marts 2014. Også efter 1. november 2014 kan du blive fritaget fra at modtage posten digitalt, hvis du opfylder et af kriterierne for fritagelse. I forbindelse med, at du bliver fritaget, kan du få Digital Post, som du evt. allerede har modtaget, printet ud.

13 Fritagelseskriterier Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du:
Ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted. Har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt. Er registreret som udrejst af Danmark. Er blevet hjemløs. Har sproglige vanskeligheder. Har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID. For at blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige skal du kontakte din lokale borgerservice. Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst én af fritagelsesgrundene. Du vil blive bedt om at vise legitimation. Du kan få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige. Du kan også bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås i borgerservice.

14 Husk at tjekke, om du har fået Digital Post fra det offentlige
Digital Post har samme retsvirkning som papirpost. Huske at tjekke, om du har modtaget Digital Post. Ellers risikerer du at overse vigtige meddelelser. Du kan få besked på og på SMS, når du har modtaget ny Digital Post. Husk at oplyse din adresse og dit mobilnummer under ‘Indstillinger.’ Det er ikke al post fra det offentlige, der kan sendes digitalt. Du skal derfor fortsat tjekke din almindelige postkasse. - Du skal huske at tjekke, om der er kommet ny post – akkurat som med din almindelig postkasse. Der kan være vigtig post med en tidsfrist, indkaldelse til operation eller undersøgelse på sygehuset eller andet, som skal overholdes. Digital Post har samme retsvirkning som brevpost. Dvs. at ligesom ved fysisk brevpost, er det dit ansvar at læse den post, der er sendt til dig - og reagere på posten, hvis det er påkrævet. Et brev sendt via Digital Post betragtes som modtaget af dig, når det er leveret til din indbakke. Husk, at du kan oplyse din adresse eller dit telefonnummer, således at du får en eller sms, når der er ny Digital Post til dig.

15 Obligatorisk digital selvbetjening
Folketinget har vedtaget, at din kontakt med det offentlige på en række områder skal foregå på nettet. Det betyder at: Dem der kan kommunikere digitalt, skal gøre det Dem, der ikke kan, får hjælp på anden vis, fx i borgerservice De første områder blev digitale i 2012, og frem mod 2015 kommer flere områder til. Nu til digital selvbetjening. Fra 2012 og frem til og med 2015 bliver der indført obligatorisk digital selvbetjening på mange forskellige områder. Planen over de områder, der overgår til digital selvbetjening, er planlagt som en ”bølgeplan”, hvor der hvert år til 1. december er flere nye områder, hvor man skal bruge digital selvbetjening i stedet for at ringe eller møde op hos fx kommunen.

16 Digital selvbetjening Bølge 1 (1. december 2012)
Anmeldelse af flytning Ansøgning om optagelse til en plads i dagtilbud Ansøgning om indskrivning i folkeskolen Ansøgning om optagelse af børn i skolefritidsordning Ansøgning om sundhedskort Ansøgning om EU-sygesikringskort Book i naturen Betaling af jagttegn, jagt- og riffelprøve Ansøgning via optagelse.dk Tilbagebetaling af SU-lån Her kan I se alle de services, der er overgået til digital selvbetjening pr. 1. december 2012. Så hvis man kontakter myndighederne med et af disse gøremål, vil man få at vide, at det foregår via digital selvbetjening. Du kan finde alle løsningerne på Der er selvfølgelig hjælp at få, hvis det er svært.

17 Digital selvbetjening Bølge 2 (1. december 2013)
Anmeldelse af udrejse Anmeldelse af cykeltyveri Ansøgning om navne- og adressebeskyttelse Ansøgning om kørekort Ansøgning om pas Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat Ansøgning om privat straffeattest Ansøgning om kunststøtte fra Statens Kunstfond Ansøgning om økonomisk fripladstilskud i dagtilbud Ansøgning om kunststøtte fra Statens Kunstråd Forskudsopgørelse Skift læge Ansøgning om begravelseshjælp Årsopgørelse for almindelige skatteydere Anmeldelse af forekomst af rotter Anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding Udvidet selvangivelse Selvangivelse for udenlandsk indkomst Ansøgning om støtte til kropsbårne hjælpemidler Selvangivelse for begrænset skattepligtige Ansøgning om vielse – prøvelse af ægteskabsbetingelserne Genoptagelse af årsopgørelsen Indbringelse af klager på miljøområdet Ansøgning om navngivning og navneændring Kommunernes udlån og udleje af lokaler Erklæring om faderskab Dette billede viser de digitale selvbetjeningsløsninger i 2. bølge af digital selvbetjening, som trådte i kraft 1. december 2013. - Så hvis man skal nogle af disse ting, foregår det også digitalt.

18 Digital selvbetjening Bølge 3 (1. december 2014)
Anmeldelse og ansøgning vedrørende våben og eksplosive stoffer mv. Ansøgning om byggetilladelse mv. og anmeldelse af byggearbejde Ansøgning om anvisning af lokaler og udendørsanlæg Meddelelser vedrørende affaldsordninger Anmeldelse og ansøgning om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær mv. Anmodning om separation og skilsmisse og ægtefællebidrag Erklæringer mv. om fader- og medmoderskab Ansøgning om adoption Ansøgning om børnebidrag Ansøgning om ægtefællebidrag under ægteskabet Ansøgning om lån til beboerindskud Ansøgning om særlig råden over private fællesveje (opgravning, ledningsarbejde mv) Ansøgning om særlig råden over offentlige veje (opgravning, ledningsarbejde mv) Ansøgning om parkeringstilladelser Indgivelse af oplysning om personer tilmeldt i en bolig Anmodning og lokalvejviser- og markedsføringsbeskyttelse Anmodning om enkeltstående ubeskyttede standardoplysninger fra CPR Anmodning om attestationer efter CPR-loven Ansøgning om boligstøtte Ansøgning om folkepension Ansøgning om opsat pension Ansøgning om førtidspension (beregning og udbetaling) Ansøgning om opkrævning af underholdsbidrag Ansøgning om børnetilskud mv. Ansøgning om varmetillæg Ansøgning om barselsdagpenge Ansøgning om børne- og ungeydelse 1. December 2014 bliver yderligt en række områder digitale.

19 Et eksempel – vielse Her er et eksempel på, hvordan det ser ud på borger.dk, hvis man skal giftes – dvs. have prøvet ægteskabsbetingelserne. Det er let at læse om reglerne og udføre selvbetjeningen, når man er logget på med NemID.

20 Et eksempel – meld udrejse
Endnu et eksempel: Sådan ser det ud på borger.dk, når man skal anmelde, at man rejser ud af landet i mere end seks måneder. Som I kan se, er der, udover selve selvbetjeningen, links til en masse relevant information, man skal bruge, når man skal rejse ud af landet.

21 Du kan også bruge din smartphone, computer eller tablet
Du kan også bruge din smartphone, computer eller tablet. Log på med din NemID. Digitaliseringsstyrelsen har udviklet NemID, så man kan benytte det på mobile enheder som fx smartphones og tablets (iPad). En løsning til fællesoffentlig mobil selvbetjening skal være sikker og brugervenlig. Det høje sikkerhedsniveau er helt afgørende i den offentlige sektor, når personfølsomme data tilgås. Kompromittering af personfølsomme data på grund af et for lavt sikkerhedsniveau kan ikke accepteres. En løsning er derfor klar. De enkelte myndigheder gør deres digitale løsninger klar til at kunne bruges på de mobile enheder.

22 Hjælp at hente Få hjælp på borgerservice.
Bibliotekerne kan også hjælpe. Telefonsupporten ”1881” / kan svare på spørgsmål om brugen af borger.dk Læseadgang for en pårørende til din digitale post . Hjælpeunivers på borger.dk: spørgsmål/svar (FAQ), trin for trin vejledninger og video, ”Er du klar”-funktion. Kontakten til det offentlige starter på nettet, men der er stadig også hjælp at hente andre steder, hvis man ikke føler sig tryg og har behov for assistance til at betjene sig selv på nettet. Det er borgerservice, der er den primære kilde til hjælp. Man kan også få hjælp på bibliotekerne, som har fx kurser i NemID, digital selvbetjening og Digital Post. Man kan altid ringe til 1881, hvis man har spørgsmål til borger.dk Man kan give en pårørende læseadgang i den digitale postkasse, så den pårørende kan læse den digitale post. Få hjælp til dette i borgerservice På borger.dk er der megen information om selvbetjeningsløsningerne og om Digital Post. Der findes e-guides, FAQ, små artikler om fx lovstof, fritagelse og sikkerhed. Desuden er en ‘er du klar’ funktion på trapperne. Den forventes at træde i kraft sommeren 2014.

23 Muligheder for fritagelse og hjælp på anden vis
De borgere, der ikke kan benytte Digital Post, har kunnet blive fritaget siden 1. marts 2014. Man kan søge om fritagelse i borgerservice. Digital selvbetjening: Den myndighed, du skal kommunikere med, skal tilbyde dig et alternativ, hvis du trods hjælp og vejledning ikke kan bruge den digitale selvbetjening. Som tidligere nævnt, kan de borgere, der ikke kan benytte Digital Post, blive fritaget. Man skal kontakte borgerservice for at blive fritaget. Ved de digitale selvbetjeningsløsninger, kan man fortsat blive betjent på anden vis, hvis man ikke er i stand til at kommunikere digitalt. Det er Borgerservice eller den myndighed, du skal kommunikere med, der tager stilling til, om du kan blive betjent på anden vis. Det kan f.eks. være, hvis du har et handicap, en psykisk lidelse, er socialt udsat eller hjemløs, har sprogvanskeligheder, er stærkt ordblind eller ikke har færdigheder til at betjene en computer.

24 Muligheder for at lære mere om at bruge it
Kurser og hjælp på biblioteket Kurser hos oplysningsforbundene (AOF, DOF, FOF, LOF, Netop) Datastuer og anden it-undervisning hos Ældre Sagen og Ældremobiliseringen Spørg den boligsociale projektleder om it-hjælp, hvis du bor i en almen boligafdeling med et boligsocialt projekt. - Det er ikke kun i forhold til digital kommunikation med det offentlige, at det er en stor fordel at kunne it. På internettet kan man fx holde kontakt med familie og venner, få kørevejledning til et bestemt sted, se TV eller købe ind og få varerne bragt til døren. - Der er masser af muligheder for at lære, hvis man endnu ikke har lært at bruge it. På dette slide kan I se, hvor man kan henvende sig, hvis man gerne vil lære om it. På borgerservice og på biblioteket er der masser af foldere og andet materiale at hente, hvor man i ro og mag kan orientere sig. - Hold også øje fx i lokalpressen med annoncering for kurser og arrangementer, man kan deltage i.

25 Spørgsmål? - Læs mere på borger.dk


Download ppt "Din kontakt med det offentlige starter på nettet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google