Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sikkerhedskulturen på el-området agenda »Lidt statistik »Mangler der viden omkring sikkerhed ? »Mangler der værktøjer til at undgå ulykker/skader ? »Mangler.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sikkerhedskulturen på el-området agenda »Lidt statistik »Mangler der viden omkring sikkerhed ? »Mangler der værktøjer til at undgå ulykker/skader ? »Mangler."— Præsentationens transcript:

1 Sikkerhedskulturen på el-området agenda »Lidt statistik »Mangler der viden omkring sikkerhed ? »Mangler der værktøjer til at undgå ulykker/skader ? »Mangler der instruktion ? »Er der noget galt med holdningen til risiko ? »Skal virksomheden have en sikkerhedspolitik – der håndhæves ? »Hænger kvalitet og arbejdsmiljø sammen ?

2 Tal fra bygge- og anlægsområdet »På trods af mange initiativer er ulykkesincidensen på bygge- og anlægsområdet ikke faldet de seneste 30 år (ulykkesincidensen er antal ulykker pr. 10.000 beskæftigede) »Generelt faldt ulykkesincidensen i 2011 – men den steg i bygge- og anlægsområdet »I perioden 2007-2011 er samtlige ulykker steget med 6 % i bygge- og anlægsområdet »Alvorlige ulykker (mindst 3 ugers fravær ) er i samme periode steget med 45 % i bygge- og anlægsområdet

3 Tal fra bygge- og anlægsområdet »18 – 24 årige samt 45 – 55 årige topper statistikken for alvorlige ulykker – hvorfor ? »Forskellen i incidens mellem de to aldersgrupper er ikke stor »Målt på incidens er der markant flere ulykker i virksomheder med 1 – 4 ansatte – hvorfor ?

4 Statistik El-området »Antal ulykker 2007 – 2011 er faldet fra 833 til 716 - et fald på 14 % »Fra 2010 – 2011 er antal ulykker faldet fra 740 til 716 - et fald på 3,2 % »Tilsvarende for hele byggeriet - en stigning på 3,8 % »Hvis man kigger på relativ andel af alvorlige arbejds- ulykker i 2011, ligger el-installation under gennemsnittet

5

6 Mangler der viden omkring sikkerhed ? »Lærlinge undervises i arbejdsmiljø på skolerne »Krav til Arbejdsmiljøorganisation (AMO) i virksomheder med mindst 10 ansatte. »Uddannelseskrav/-tilbud til valgte og udpegede medlemmer af AMO »Arbejdstilsynets besøg i virksomhederne – tidligere screening – nu risikobaseret tilsyn »Arbejdstilsynets aktioner på byggepladser

7 Mangler der værktøjer til at undgå ulykker/skader ? »Der findes et righoldigt materiale følgende steder »www.at.dkwww.at.dk »www.bar-ba.dk - her findes håndbogenwww.bar-ba.dk »www.bygergo.dk - TEKNISKE HJÆLPEMIDLER OG GODE ARBEJDSPROCESSERwww.bygergo.dk »www.byggesikkerhed.dk – med Bent Ewww.byggesikkerhed.dk »www.byggeproces.dkwww.byggeproces.dk »www.styrpaastofferne.dkwww.styrpaastofferne.dk

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Mangler der instruktion ? »Hvor detaljeret skal instruktion til de ansatte være ? »Arbejdstilsynet giver ofte påbud på grund af manglende – eller ikke dokumenterbar - instruktion »For at dokumentere instruktionen – skal den normalt være skriftlig »Skal man ikke tænke selv ?

19 Er der noget galt med holdningen til risiko ? »Der findes stort set alle de tekniske hjælpemidler man kan opfinde »Danmark har en omfattende lovgivning på arbejdsmiljøområdet »Ligger problemet med de mange ulykker i en forkert opfattelse af risiko ?

20 Sikkerhedspolitik – der håndhæves ? »Arbejdet skal udføres med en høj kvalitet »Dårligt udført arbejde får konsekvenser »Er det ok at stille krav om at arbejdet også skal udføres efter virksomhedens nedskrevne sikkerhedspolitik – og at det får konsekvenser ikke at overholde denne ?

21 Hænger kvalitet og arbejdsmiljø sammen ? »Kvalitet og pris er ikke længere nok i forbindelse med tilbudsgivning og prækvalifikation »Offentlige bygherrer, medicinalindustrien, offshore, raffinaderier og store virksomheder er begyndt at kræve dokumentation for arbejdsmiljøet »Virksomheder bliver i større grad nødt til at have ledelsessystemer på arbejdsmiljøområdet

22 Spørgsmål til Jer lærere Med udgangspunkt i Jeres daglige undervisning – hvordan forholder i Jer til: »El-ulykker ? »L-AUS arbejde ? »Arbejde på stiger ? »Psykisk arbejdsmiljø ? »Og endelig – hvordan integreres arbejdsmiljø i dagligdagen ?

23 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Sikkerhedskulturen på el-området agenda »Lidt statistik »Mangler der viden omkring sikkerhed ? »Mangler der værktøjer til at undgå ulykker/skader ? »Mangler."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google