Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Agenda NYHEDER pr. 1. februar 2009 Guldkorn til jeres salg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Agenda NYHEDER pr. 1. februar 2009 Guldkorn til jeres salg"— Præsentationens transcript:

1

2 Agenda NYHEDER pr. 1. februar 2009 Guldkorn til jeres salg
Rejseforsikring Afbestillingsforsikring Guldkorn til jeres salg Salgsargumenter

3 Forsikringsprodukter

4

5 Rejse-, Senior- og Skiforsikring
Ferieboligsikring Selvrisiko ved leje af motorkøretøj Skidækning kan nu tegnes op til 4 måneder

6 Ferieboligsikring Forsikringen dækker hvis ferieboligen er ubeboelig som følge af tyveri, brand, eksplosion, oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe. Gouda vil i samarbejde med kunden eller rejsebureauet, hjælpe med at finde en tilsvarende feriebolig. Dækningssum Super kr Standard kr

7 Selvrisiko på motorkøretøj
Rejseforsikringen dækker i forbindelse med en kaskoskade på en lejet personbil, motorcykel eller knallert. Dækning af udgifter op til kr til selvrisiko under motorkøretøjets kaskoforsikring. Dækningssum Super kr Standard kr

8

9 Årsrejseforsikring Supplerer den offentlige rejsesygesikring ved rejser inden for EU/EØS Dækker ferierejser af op til 1 måneds varighed Dækker alle husstandens medlemmer + ikke hjemmeboende børn op til 18 år Gouda udsteder et forsikringskort

10 Årsrejseforsikring Europa Individuel Husstand Basis 175 350
Individuel Husstand Basis 175 350 Bagagetillæg 100 200 Udvidet Ulykke Skitillæg 90 250 Udvidet Europa Familie 190 480 95 Verden 640 1600 210 450 Udvidet ulykke 150 325 500

11 Nye dækninger - Årsrejse
Ferieboligsikring Selvrisiko ved leje af motorkøretøj Erstatningsbil inden afrejse Hjemtransport af egen bil ved hjemkaldelse Tilkøb af ulykkesdækning

12 Erstatningsbil inden afrejse
Sker der fra 2 dage INDEN afrejse en kaskoskade på din bil, så din bilferie IKKE kan gennemføres, kan der lejes en tilsvarende bil op til kr

13 Hjemtransport af egen bil
Rejseforsikringen dækker, hvis føreren og passagererne i bilen får afbrudt rejsen som følge af en hjemkaldelse. Gouda dækker udgifter til hjemtransport af bilen til kundens adresse.

14

15 Nye dækninger Afbestillingsforsikring
Forbedret 6 % dækning. 5 % dækningen udgår. Ved graviditet opstået efter køb af forsikringen Ved skilsmisse/separation eller ophør af samliv Ved indkaldelse til aftjening af værnepligt eller som vidne i en retssag Forsikringen dækker ligeledes stabil sygdom, der er til stede ved køb af forsikringen, såfremt sygdommen har være stabil inden for 3 måneder før køb af rejsen/forsikringen

16 Afbestillingsforsikring
Gruppelederdækning på 8 % Kan gruppelederen ikke deltage på rejsen, har alle deltagere med denne dækning nu mulighed for at afbestille rejsen.

17

18 Guldkorn til afbestillingsforsikring
Hvis forsikringstager bliver syg kan denne person og medrejsende familie, samt op til max. 3 rejseledsagere med Gouda forsikring, afbestille rejsen

19 Guldkorn til rejseforsikring
Økonomisk kompensation i form af rejsens pris pr. dag, min. 250 kr. pr. dag for ødelagte feriedage. Betingelser for at opnå dækning er, at man: hjemkaldes hospitalsindlægges og/eller hjemtransporteres bliver akut syg eller kommer til skade og ikke kan udøve hovedaktivitet på rejsen (her dækkes der kun for den skadeslidte) HUSK! Den dag man besøger lægen er karensdag.

20 Guldkorn til rejseforsikring
Bagageforsinkelse i min. 5 timer, dækkes med: Rimelige og dokumenterede ekstraudgifter til erstatningskøb eller erstatningsleje op til kr pr. dag i 3 dage. Hvis kunden i forvejen har en indboforsikring der dækker tyveri/bortkomst af bagage, fordobler Gouda dækningen! HUSK dokumentation fra flyselskabet (P.I.R.)

21 Guldkorn til rejseforsikring
Bagagetyveri: Gouda dækker op til kr Selvrisiko til indboselskab dækkes op til kr

22 Helbredserklæring Rejsende over 70 år SKAL indsende helbredserklæring til Gouda. Blanketten findes på

23

24 Kroniske lidelser Forsikringen dækker ikke behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme eller lidelser. Forhåndsgodkendelse kræves, hvis der inden afrejsen har været tale om: Hospitalsophold Behandling hos læge, udover alm. kontrol Ændret medicinering Rejser under 31 dage = 2 mdr. karens Rejser over 31 dage = 6 mdr. karens

25 Kroniske lidelser Forhåndsgodkendelse behandles af Medicinsk Afdeling, Medicinsk Afdeling kan give følgende vurderinger: En ubetinget forhåndsgodkendelse En betinget forhåndsgodkendelse med forbehold (undtagelser af dækning for visse lidelser) Et afslag Behandling af forhåndsgodkendelse tager typisk 3-5 dage, og koster kr. 200. Ekspres behandling kr. 300.

26 26

27 Hjælp på stedet 24 timers lægevagt
Du kan ringe til Goudas Alarmcentral og få råd og vejledning om eks.: lægebehandling medicinordineret af den lokale læge lokale læger og tandlæger

28 Sygdom & hjemtransport
Lægebehandling og lægeordineret medicin Hospitalsophold med behandling/operationer Ambulancetransport til behandlingssted inkl. ambulancefly

29 Hjemkaldelse Dækker rejseomkostninger, hvis man p.g.a. akut
opstået alvorlig sygdom eller dødsfald i familien (ægtefælle/samlever, forældre, børn, søskende, bedsteforældre, svigerforældre, svogre/svigerinder + pap….) er nødsaget til at rejse hjem Dækker returrejse til udgangspunktet for hjemkaldelsen, hvis der på hjemkaldelsestidspunktet var mindst 31 dage tilbage af rejse- og forsikringsperioden

30 Personlig sikkerhed Krisehjælp på stedet
Telefonisk krisehjælp til pårørende Krisehjælp efter hjemkomst Evakuering til nærmeste sikre destination eller Danmark, i tilfælde hvor UM eller Statens Seruminstitut anbefaler evakuering Eftersøgning og redning Terror Gidseltagning

31 Forsinket fremmøde Forsikringen dækker, hvis du uden egen skyld og uforudseligt møder for sent op til et transportmiddel og derfor skal indhente rejseruten. Forsikringen dækker maksimalt rejse på samme klasse som den oprindelige rejse – alternativt udgifter til hotel og fortæring. Hvis du har en skade på ”Rejsedokumenter”, hvor du er nødsaget til at genanskaffe flybilletter, pas eller visum.

32 Tilkaldelse & sygeledsagelse
Dækker sygeledsagerens eller den tilkaldtes nødvendige ekstraudgifter til: Transport fra Danmark og retur Forlængelse af eksisterende rejseforsikring eller køb af forsikring til den, der skal tilkaldes Hjemrejse til Danmark eller indhentning af rejserute Indlogering på hospital/hotel Fortæring og lokaltransport

33

34 Konkurrence

35 Konkurrence

36 Helpdesk Goudas hovednummer: 88 20 88 20
Generelle spørgsmål vedrørende dækning m.v. Goudas hovednummer: Trine Arnfeldt Andersen Direkte:

37 Nogle har undtagelser…
Ski uden for pisterne, bobslædekørsel, fridykning eller dykning med flasker, jagtrejser, storvildtjagt, go-karts, klatring eller rapelling på mur, bjergklatring, bjergbestigning, rafting, elastikspring, fægtning, faldskærmsudspring, hanggliding, paragliding, kitesurfing, skatesurfing, parasailing, polo, rugby, skiflyvning, svæveflyvning, jetski, motorløb, udforskning af grotter og huler, amerikansk fodbold…

38 Gouda betingelser… Professionel sport
Herved forstås sportsudøvelse med kontraktlige forpligtelser over for klub, sponsor eller lignende, hvor der modtages vederlag eller stilles præmier til rådighed. Man betragtes som professionel sportsudøver, hvis man i ét af de forgangne 5 år før forsikringsperioden har haft en årsindtægt på min. kr ,- i vederlag, sponsorat eller præmie.

39 Nordea MasterCard Gold vs. Gouda
Afbestilling og erstatningsrejse Afbestillingsforsikring/erstatningsrejse - Op til kr. pr. person, maks kr. Såfremt den person, der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år, begrænses Goudas erstatning til max kr. pr. forsikrede. De NYE afbestillingsgrunde: skilsmisse/separation graviditet opstået efter køb aftjene værnepligt eller vidne i retten gruppeleder

40 Nordea MasterCard Gold vs. Gouda
Forsinket fremmøde/indhentning af rejserute: Dækker optil kr pr. pers. Indtil første tjek-ind på rejsen. Ubegrænset dækning. Dækker forsinket fremmøde på HELE rejsen.

41 Nordea MasterCard Gold vs. Gouda
Hjemkaldelse Hvis forsikrede i nødstilfælde er tvunget til at afbryde sin rejse for at rejse tilbage til bopælslandet, betales nødvendige og rimelige ekstraudgifter til transportmidler i fast rute, hvis grunden til hjemkaldelsen er, at der: opstår alvorlig sygdom/ulykke af livstruende art eller dødsfald, der rammer forsikredes nærmeste familie eller nær arbejdskollega i bopælslandet Der udbetales kun erstatning, hvis omgående afrejse til bopælslandet er nødvendig, og forsikrede ankommer til bopælslandet ikke senere end 48 timer før den planlagte hjemkomst.

42 Nordea MasterCard Gold vs. Gouda
Gouda Rejseforsikringen dækker Rejseomkostninger ved hjemkaldelse p.g.a. akut opstået sygdom eller dødsfald i nærmeste familie (inkl. paprelationer) Dækker ikke hjemkaldelse, der vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindre end 12 timer forud for den oprindeligt planlagte ankomst

43 Nordea MasterCard Gold vs. Gouda
Tilkaldelse & Sygeledsagelse: Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til ophold, forplejning og transport i op til 10 dage med henblik på at besøge forsikrede. 2 personer (Super/Års)/ 1 person (Standard) Transport fra DK og retur på økonomiklasse Transport ved overflytning eller hjemtransport Overnatning pr. pers. pr. dg. kr (ny 1.500)/500 Fortæring og lokal transport kr. 250/150 Opholdsudg.: ubegrænset (Super/Års) /3 uger (Standard) ! Taxi i Europa til/fra behandlingsstedet kr /500

44

45


Download ppt "Agenda NYHEDER pr. 1. februar 2009 Guldkorn til jeres salg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google