Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Relationer handler om troværdighed og tilgængelighed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Relationer handler om troværdighed og tilgængelighed"— Præsentationens transcript:

1 Relationer handler om troværdighed og tilgængelighed
Det bedste af det vi kan! Relationer handler om troværdighed og tilgængelighed

2 Hvad er relationer? En relation er et bånd mellem mennesker, der hele tiden skal bekræftes eller udbygges i samspillet mellem dem Det er en proces vi er i gang med som er uafsluttelig Det er de professionelle voksne og deres institutioner som har ansvaret for relationerne til de unge

3 Fra ”Det bedste af det vi kan”
Undersøgelsen viste helt entydigt at det der betød hele forskellen for eleverne var, at de havde gode relationer til kontaktlærerne og at vi ikke accepterede mobning At der var lærer der ”ville” dem. de lægger stor vægt på at det er en 'voksenuddannelse', hvor de mødes med krav om selvstændighed, ansvar og respekt. De oplever stor grad af rummelighed og medbestemmelse i uddannelsen samt høj grad af lærerkontakt generelt betegner de skolen og uddannelsen som et trygt sted at være. Dette kan til dels skyldes uddannelsens struktur med fast tilrettelagte forløb, faste klasser, få lærere mv. Det kan til dels også skyldes dygtige lærere, der giver eleverne med- og modspil og tager dem og deres uddannelse alvorligt.

4 Hvad vil vi? Udtalelse fra skolens direktør: ”I stedet for at spørge eleverne om, hvad der er galt, spørger vi: hvad skal der til for at, du bliver? Vi vil gerne eleverne, også selv om de har problemer. Vi har kontaktlærere, der er tæt på eleverne i dagligdagen, og som tager fat, inden det går galt”

5 Hvorfor og hvordan 1? Hvad er der i vejen med den gode kontaktlærer med det faglige udgangspunkt? Oplevelsen af nødvendighed (kontaktlærerens tid er ikke nok) 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse

6 Hvorfor og hvordan 2? Der er et traditionsbortfald og en individualiseringsproces i gang i samfundet generelt Samtidig er eleverne it-indfødte og vi andre it-indvandrere, betyder det en anden ageren socialt? Det peger på en ny lærerrolle Det personlige og kravet om troværdighed en vigtig side af den rolle. Virkeligheden skabes i handlinger, i tolkninger og i sociale samspil – elevens egen tolkning sættes ind som central faktor i processen Gennem kompetente relationer til sine lærer paratgøres eleven til kompetente relationer i sit arbejdsliv

7 Hvorfor og hvordan 4? At den enkelte underviser på egne præmisser afstemme egen adfærd til eleverne uden at fralægge sig lederskab Evne til at være autentisk i kontakten Den rummelige samtale i stedet for den trange samtale som lægger op til jagten på det rigtig svar Relationen er ægte og direkte og inddrager lærerens egen personlighed – at skelne mellem at være til stede og at være nærværende Autoritet frem for autoritær

8 Hvordan og hvorfor 5? Læreren er rollemodel, fastholder kravet om ansvar i relationen der hviler op ad ligeværd og det´at tage hinanden alvorligt Personen er ikke problemet – problemet er problemet Eleven skal blive i stand til at forholde sig kritiske til sin afhængighed Vi skal arbejde med vores egne signaler og sprog før vi laver rammer for elevernes signaler og sprog

9 Relationer som omdrejningspunkt for samarbejde mellem eleven og:
Uddannelsesvejleder Praktikken – kontaktlærer besøger i praktikken Faste kontaktlærer på holdene Mentorer – også i praktikken hvis ønsket Lektiecafe/specialpædagogisk bistand i undervisningen (faste undervisere) Psykologer

10 Organisering Hvem tager sig af hvad?
snitflader mellem f.eks. kontaktlærer mentor Relationers art personligt fagligt mentor kontaktlærer

11 Mentors funktion Synsvinklen er FRA eleven ind i skolen - hvordan finder vi en vej der passer til den enkelte?

12 Hvilken elevgruppe profiterer på at vi fokuserer på relationer?
Det gør alle! Også elever med læringsvanskeligheder fagligt, psykisk og socialt

13 Hvad så med uddannelsesmålene?
Går ikke på kompromis med målene Målene er de samme - vejen er anderledes Hvor går grænsen? Eleven skal stadig være egnet Det handler om: troværdighed tilgængelighed tillid mere end om tryghed

14 Slut


Download ppt "Relationer handler om troværdighed og tilgængelighed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google