Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagens program: Vitia nos archili caeris alia sinctatat Aut experestio

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagens program: Vitia nos archili caeris alia sinctatat Aut experestio"— Præsentationens transcript:

1 Dagens program: Vitia nos archili caeris alia sinctatat Aut experestio
Navn Navnesen - København d /11 Dagens program: Vitia nos archili caeris alia sinctatat Aut experestio Onsecustia prest, sam res ea cum Comnimin pa quodis dis magnihi liasitinci di Deliquature lacia vellacerum iderro id quas

2 Grupper Dag 3 Velkommen tilbage…… Tjek ind runden…..
Åbning af kuverterne…. Refleksioner og opsamling siden sidst

3 Introduktion til Motivationssamtalen (MI)
I 1991 udkom den første udgave af Motivationssamtalen skrevet af William R. Miller og Stephen. Blev i 2002 revideret, hvor fokus blev udvidet fra afhængighed til adfærdsændringer generelt.

4 Definition på Motivationssamtalen
Lægmands: MI er en samarbejdende samtalestil til at styrke en persons egen motivation for og forpligtelse til ændring. Den Professionelles: MI er en personcentreret rådgivningsstil til at adressere det normale problem omkring ambivalens i forbindelse med ændring. Den tekniske: MI er en samarbejdende, målorienteret kommunikationsstil med særlig opmærksomhed på forandringsudsagn. Den er designet til at styrke personlig motivation for og forpligtelse til en bestem målsætning ved at udforske og fremkalde personens egne grunde til ændring i en accepterende og omsorgsfuld atmosfære.

5 En smagsprøve på ikke MI
Øvelse: 10 min Tal med sidemanden. Problemstilling: Noget du gerne vil eller bør ændre. Den der lytter: Giver ”gode råd” Kommer med egne meninger Forklarer hvorfor ændring er påkrævet Beder personen foretage ændringen.

6 En smagsprøve på MI Øvelse: 10 min Problemstilling:
Noget du gerne vil ændre, eller noget nogen synes du burde ændre. Den der lytter stiller følgende spørgsmål, når det er passende: -Hvad er det, der gør, at du gerne vil foretage denne ændring? -Hvis du besluttede dig for at foretage ændringen, hvordan kunne det så lykkes for dig? -Hvad er de 3 bedste grunde til at foretage ændringen?

7 Hvordan var disse øvelser ???
Var der forskel på tilgangen ???

8 Pause 15 min….

9 ”Normal samtale” Sympatisk relation Professionel Udfordring Klient

10 Klientcentreret samtale
Empatisk relation professionel Klient Udfordring

11 Tilbagefald Før overvejelsen Ambivalens Ændringscirklen Overvejelsen Beslutning Vedligeholdelse Handling

12 Forandringsudsagn Udsagn der tilkendegiver troen på og lysten til forandring: Ulemper ved status quo Behov Ønsker Gode grunde Evner Forpligtelse ( handling) Igangsætte ( handling) Tage skridt (handling)

13 Vigtigt at nedskrive klientens egne forandringsudsagn ordret.
Da disse tilkendegiver hvorfor en ændring er nødvendig. Lyt og nedskriv forandringsudsagn som ligger tæt op af en handling. Brug metoden 0-10 ift. ulemper og fordele ved en forandring. Klienten får mulighed for at tale sin egen motivation op.

14 Den motiverende samtales 4 fundamentale processer
Planlægge (At forhandle en plan og sikre forpligtelse til forandring) Fremkalde (At frembringe forandringsudsagn og øge motivationen) Fokusere ( At afklare målet for samtalen og skabe fokus) Engagere (At opbygge relation og skabe engagement)

15 Alle processerne er lige vigtige.
Det er klienten der skal følges og ikke omvendt. Processen er dynamisk, dvs. der skal konstant være fokus på fokus. Derfor er man nødsaget til at bevæge sig frem og tilbage i processerne.

16 Ændringsplan De vigtigste grunde til, at jeg ønsker at foretage denne ændring, er: Mine vigtigste mål med at gennemføre denne ændring er: Jeg planlægger at gøre følgende for at opnå mine mål ( konkret handling Hvornår ?) Sådan kunne andre hjælpe mig med at gennemføre ændringen: (Person Mulige måder at hjælpe på) 5. Nogle potentielle forhindringer for forandring og måder, jeg kan håndtere dem på: (Mulige forhindringer for forandring Sådan kan jeg håndtere dem ) 6. Jeg ved, at min plan fungerer, når jeg ser følgende resultater:

17 Pause 15 min….

18 Ambivalens For status quo For forandring
Ulemper ved forandring - Ulemper ved status quo Fordele ved status quo - Fordele ved forandring Pessimisme overfor forandring - Optimisme overfor forandring

19 Som professionel skal man stille sig sammen med klienten.
Dvs. at man sammen flytter sig fra venstre til højre. At man invitere til at komme med over til højre ved at ankende at begge sider er der. Det er vigtigt at begge sider belyses. Accept af mennesker der hvor de er lige nu, sætter dem fri og muliggør forandring…

20 Det handler om at få klienten til at blive bevidst om såvel de positive som de negative konsekvenser adfærden medfører. Når Klienten selv vurderer de negative konsekvenser til at veje tungere end fordelene, vil personen overveje at påbegynde ændring.

21 Diskrepans Diskrepans = uoverensstemmelse eller uenighed.
I denne kontekst ift. ” Den jeg gerne vil være” Uoverensstemmelse i ens liv – Det jeg ønsker konflikter med det jeg GØR… Der er tale om at ens værdier er på spil.

22 Diskrepans Makkerpar – Af Yahya Hassan: I DAG VIL JEG LADE VÆRE MED AT TRÆKKE GARDINERNE FRA JEG VIL SPISE MORGENMAD OG GÅ I BAD DRIKKE EN KOP KAFFE OG NØJES MED EN SMØG JEG VIL SKRIVE ET DIGT OG LÆSE EN AVIS OG EFTER LÆNGERE TIDS UBESLUTSOMHED VÆLGE EN BOG FRA SAMLINGEN MEN ET OPKALD FRA EN FÆTTER OG JEG ER PÅ VEJ UD AF DØREN MED HANDSKER I LOMEN OG VÆRKTØJ I TASKEN

23 Grundlæggende metoder
Åbne spørgsmål Bekræftelse (Forskel på ros og bekræftelse) Reflekterende lytning Opsummering Hovedopgave i MI At lytte systematisk efter, hente frem/fremkalde og forstærke en speciel slags følelser, tanker og ord (markør) som indeholder motivation i en retning man (klient-professionel) er enige om.

24 Motivation Motivation for forandring består af 3 afgørende elementer:
Vigtighed: Den selvoplevede vigtighed af en given forandring Mestringsforventning: Tro på egne evner Parathed: Et spørgsmål om prioritering – Jeg vil gerne, men ikke lige nu…

25 Undersøg vigtighed og mestringsforventning
Hvor vigtigt er det for dig at ændre det? Hvis du besluttede dig for en ændring, hvor sikker føler du dig på at kunne gennemføre det? 0 slet ikke Meget vigtig 10 0 Kan slet ikke Kan sagtens 10

26 Opsummering Opsummeringer bruges til at sammenknytte og styrke materiale, der har været diskuteret. En opsummering får automatisk klienten til at tænke og fortælle videre. En opsummering skal formuleres som en venlig konstatering, ikke som et spørgsmål.

27 Reaktion på forandringsudsagn
Opsummering af forandringsudsagn: ”Du har fortalt, at du var bekymret for dit helbred, for forholdet til familien og din arbejdssituation (samlede) ”Du har fortalt at du er bekymret for dit helbred fordi du tager stoffer og at du samtidig er bange for at få angst hvis du holder op (sammenknyttende) ”Nu har vi talt om, at du er bekymret over at du er ved at blive afhængig af hash og at det er dyrt hele tiden at skulle købe mere. Hvilke tanker gør du dig om det? (overgangsopsummering)

28 Samarbejde Vær opmærksom på egne ambitioner for forløbet med klienten ( ordner – refleksen !!) Den professionelle skal ikke fremstå som en person, der videregiver noget (visdom,indsigt, virkelighed) men snarere som en, der ”fremkalder” det hos klienten eller hjælper vedkommende med at sætte ord på.

29 Ånden i MI Motivation til forandring fremkaldes hos klienten selv og påtvinges ikke udefra Det er ikke den P., men klientens opgave at formulere og opløse hans/hendes ambivalens Direkte overtalelse er ikke nogen effektiv metode til at løse ambivalens. Rådgivningsformen er generelt rolig og belysende P. viser klienten vejen til at undersøge og opløse ambivalens Parathed til forandring er ikke et træk ved klienten, en et varierende udslag af samspil mellem personer Relationen er ikke et ekspert-modtagerforhold, men ekspert- ekspertforhold.

30 Frokost pause ses kl ….

31 Midt Fasen i et gruppeforløb:
Som gruppeleder er det en god ide at have fokus på: Er gruppen på rette vej ? Spørg deltagerne… Er det tid til at skifte position og lade gruppedeltagerne være mere involveret og styrende for indholdet i dialogerne? Støtter du den enkelte deltager i at bidrage til gruppen? Er det tydeligt, at der er sket små forandringer for den enkelte? Hvordan går det med fokuspunkterne ? Er de stadig aktuelle og relevante for deltagerne at arbejde med? Er det tid til en genforhandling af spilleregler?

32 Afsluttende Fase: Gruppe deltagerne kender hinanden godt. Der er faste rutiner og der er tryghed. Hvilket viser sig ved, at deltagerne bidrager med personlige fortællinger og berøre sårbare emner. Skal gruppelederen eksperimentere med at lade gruppen mødes uden gruppeleder ?

33 Evaluering… Evaluering i gruppen og for gruppeforløbet er nødvendig, for at blive opmærksom på, om gruppen og deltagerne har udviklet sig… Fokus på forskellige emner: Gruppesammenhæng Den enkeltes fokuspunkter/mål

34 Evaluering… Ideer: Efter et gruppeforløb ( fx tjek ud øvelsen/rutinen)
Evalueringsark Recovery stjernen Repetere indholdet af forløbet ”brainstorm” Alt efter om det er efter hvert forløb eller at deltagerne skal stoppe i gruppen…

35 Hvor skal du hen nu? Hvordan kan gruppelederen være med til at støtte gruppedeltagerne i at have ”fremtidige planer” Hvor de kan arbejde videre med de nye indsigter/strategier….

36 Evaluering af gruppelederen..
Spørg deltagerne

37 Pause 15 min….

38 Refleksion og evalueringsøvelse
Sid alene i 5 min og reflekter over, hvordan du syntes det er gået med dette ”gruppeforløb” Gå sammen to og to – læs hinandens refleksioner op Tal om: Fik du talt om det du ville? Fik du noget nyt med ? Hvad har været godt ved gruppeforløbet? Hvordan har gruppen fungeret? Har jeg bidraget?

39 Postkort til dig selv: Find 3 ting fra disse dage som du særligt hæfter dig ved og som du gerne vil gøre noget mere ved når du kommer hjem i ”din gruppe”. 2. Præsentèr dine punkter for gruppen.

40 Ny Scooring.. Hvor klædt på er du NU ift. at arbejde med gruppetilbud/forløb ? Hvor motiveret er du NU til gruppeopgaven?

41 Opsamling i plenum Tjek Ud – Hvad tager du med ?

42 Tak for denne gang… En heliotropisk tilgang: Helios=solen tropi=vækst. Vi har en næsten automatisk tendens til at udvikle os i retning af de mest lovende og positive fremtidsbilleder


Download ppt "Dagens program: Vitia nos archili caeris alia sinctatat Aut experestio"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google