Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Naboskabet - en undersøgelse af det sociale liv i Skovengen Skovengen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Naboskabet - en undersøgelse af det sociale liv i Skovengen Skovengen."— Præsentationens transcript:

1 Naboskabet - en undersøgelse af det sociale liv i Skovengen Skovengen

2 116 beboere besvarede undersøgelsen 6-11 år: 3 12-15 år: 1 16-18 år: 0 Voksne: 113 Skovengen (ikke nok børn og unge)

3 Fordelt på køn: Piger/kvinder: 75 Drenge/mænd: 36 Skovengen

4 Fordelt på alder: 19-25 år: 4% 26-35 år: 9% 36-45 år: 21% 46-55 år: 26% 56-65 år: 22% 66-75 år: 13% 76-85 år: 4% 86-95 år: 2% Skovengen

5 Fordelt på videregående uddannelse: Har fuldført: Erhvervsfaglig uddannelse: 15% Kort uddannelse (under 3 år): 14% Mellemlang uddannelse: (3-4 år): 38% Lang uddannelse (mere end 4 år) 10% Andet: 4% Ingen uddannelse: 19% Skovengen

6 Fordelt på fødselsland: Født i Danmark: 90% Født i andet land: 10% Skovengen

7 Fordelt på antal år i boligområdet: Under 1 år: 8% 1-3 år: 16% 4-10 år: 28% Over 10 år: 49% Skovengen

8 Tilfredshed med boligområdet 70% af dem der har svaret på undersøgelsen siger, at de gerne vil bo i området i mange år. Skovengen

9 Naboskab i boligområdet Der kan peges på manglende tillid i området som en vigtig problemstilling. Skovengen

10 Kontakter udenfor boligområdet 2/3 af beboerne har kontakter uden for boligområdet. Skovengen

11 73% synes at kriminalitet i høj eller nogen grad er et problem i boligområdet. 38% er utrygge eller meget utrygge ved at færdes alene i området. Trygheden i boligområdet Knap en tredjedel mener at området er trygt for børn at vokse op i. Skovengen

12 Beboerne er ikke så gode til at passe på fællesområderne Skovengen Det fysiske miljø i boligområdet 53% bruger kun fællesområderne sjældent eller aldrig 76% mener at legeområderne er meget gode eller gode

13 Beboerne er generelt positive overfor fælles aktiviteter i området. 50% svarer at de gerne vil være med til at arrangere fælles aktiviteter, hvis de bliver spurgt. Skovengen Ressourcer i boligområdet

14 Dem der har besvaret spørgeskemaet er generelt åbne for forskellighed. Den eneste gruppe, som mange ikke vil acceptere er narkomaner. Skovengen Accept af forskellighed


Download ppt "Naboskabet - en undersøgelse af det sociale liv i Skovengen Skovengen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google