Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S

2 Dagsorden 1.Valg af dirigent og referent. 2.Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. 3.Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm.direktør Mogens V. Møller. 4.Fordeling af årets overskud. 5.Valg af bestyrelse. 6.Valg af revisor. 7.Vedtægtsændringer. 8.Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.

3 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen indstiller at direkt ø r for selskabets administrator, Mogens V. M ø ller, v æ lges som dirigent og referent.

4 Dagsorden 1.Valg af dirigent og referent. 2.Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. 3.Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm.direktør Mogens V. Møller. 4.Fordeling af årets overskud. 5.Valg af bestyrelse. 6.Valg af revisor 7.Vedtægtsændringer. 8.Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.

5 Formandens beretning  Selskabets udvikling under finanskrisen –Kursudvikling og oms æ tning –St ø rre aktion æ rer  Udvikling p å de finansielle markeder og udviklingen i tysk ø konomi.  Bestyrelsesarbejdet i 2009  Fremtiden

6 Aktiekursudvikling Prime Office Udviklingen i aktiekursen, Prime Office A/S, C20 og Smallcap

7 Risiko på aktier og låneomkostninger

8 Udvikling i 10 års og 3 mdr. Euro renter

9 Aktiekursudvikling siden Lehman (15.9.2008)

10

11 Tyske ejendomsselskaber på OMX

12 BNP udvikling i de større økonomier

13 Udvikling i tysk BNP

14 Udvikling i arbejdsløshed

15 Dagsorden 1.Valg af dirigent og referent. 2.Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. 3.Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm.direktør Mogens V. Møller. 4.Fordeling af årets overskud. 5.Valg af bestyrelse. 6.Valg af revisor 7.Vedtægtsændringer. 8.Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.

16 Resultatopgørelse

17 Balance, aktiver

18 Balance, passiver

19 Nøgletal

20 Dagsorden 1.Valg af dirigent og referent. 2.Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. 3.Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm.direktør Mogens V. Møller. 4.Fordeling af årets overskud. 5.Valg af bestyrelse. 6.Valg af revisor 7.Vedtægtsændringer. 8.Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.

21 Fordeling af årets overskud Bestyrelsen indstiller at årets overskud overføres til næste år

22 Dagsorden 1.Valg af dirigent og referent. 2.Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. 3.Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm.direktør Mogens V. Møller. 4.Fordeling af årets overskud. 5.Valg af bestyrelse. 6.Valg af revisor 7.Vedtægtsændringer. 8.Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.

23 Valg af bestyrelse Bestyrelsen indstiller selskabets bestyrelse til genvalg. Bestyrelsen best å r herefter af tre personer: –Flemming Lindel ø v, Jesper Ø rskov og Henrik Demant Ved valg af bestyrelsens medlemmer er der lagt v æ gt p å : –Uafh æ ngighed, kompetencer og mangfoldighed Honorar for regnskabs å ret 2009 udg ø r DKK 200.0000 Honorar for 2010 indstilles til generalforsamlingens godkendelse til DKK 200.000, heraf DKK 125.000 til bestyrelsesformanden.

24 Dagsorden 1.Valg af dirigent og referent. 2.Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. 3.Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm.direktør Mogens V. Møller. 4.Fordeling af årets overskud. 5.Valg af bestyrelse. 6.Valg af revisor 7.Vedtægtsændringer. 8.Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.

25 Valg af revisor Det indstilles at selskabets revisor PriceWaterHouseCoopers genvælges frem til næste generalforsamling

26 Dagsorden 1.Valg af dirigent og referent. 2.Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. 3.Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm.direktør Mogens V. Møller. 4.Fordeling af årets overskud. 5.Valg af bestyrelse. 6.Valg af revisor 7.Vedtægtsændringer. 8.Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.

27 Forslag fra bestyrelsen Som følge af ændret selskabslovgivning skal selskabets vedtægter ændres, og der er fremsendt udkast til nye vedtægter. Der er til alle navnenoterede aktionærer fremsendt vedtægtsændringer med tydeliggørelse af foreslåede ændringer, hvor vedtægterne tilpasses til den nye lovning Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen godkender disse ændringer.

28 Dagsorden 1.Valg af dirigent og referent. 2.Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. 3.Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm.direktør Mogens V. Møller. 4.Fordeling af årets overskud. 5.Valg af bestyrelse. 6.Valg af revisor 7.Vedtægtsændringer. 8.Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.

29 Eventuelt Der er ikke punkter til behandling eller modtaget forslag fra aktionærer.

30 Back up

31 PO Kohlmarkt GmbH, Lübeck Kontorejendom opført i 1910 og renoveret i 2008 Beliggende i centrum af Lübeck Klassisk og arkitektonisk kontorejendom Særdeles fleksibel indretning Bonitetsstærke lejere på lange kontrakter

32 Kontorejendom opført i 2008 Beliggende på indfaldsvej nær centrum af Lübeck Moderne bygning med glasfacade i to etager Opdelt i to åbne sektioner med separate lejemål Udlejet på lange kontrakter Office-kamp GmbH, Lübeck

33 Kontorejendom opført i 2002 Beliggende i centrum af Kiel Moderne og arkitektonisk kontorejendom Særdeles fleksibel indretning Offentlig lejer på lange kontrakter MC Immobilieninvest II GmbH, Kiel

34 Organisering

35 Selskab : Transaktion: Delstat: By: Adresse: Hovedlejer: Forfald lejekontrakt: Byggeår/(Renoveret) Areal, grund: Areal, udlejning: Antal p-pladser: Købspris: Lejeindtægt p.a.: Tomgang: Status: PO Kohlmarkt GmbH Share deal Slesvig-Holsten Lübeck Am Kohlmarkt 7 - 15 Deutsche Bank 2016 1910 / (2008) m 2 2.773 m 2 8.941 8 EUR 23.050.000 EUR 1.392.259 0 % Erhvervet PO Kohlmarkt GmbH, Lübeck (2)

36 Selskab : Transaktion: Delstat: By: Adresse: Hovedlejer: Forfald lejekontrakt: Byggeår/(Renoveret) Areal, grund: Areal, udlejning: Antal p-pladser: Købspris: Lejeindtægt p.a.: Tomgang: Status: Office-kamp GmbH Share deal Slesvig-Holsten Lübeck Heiligengeistkamp 4a E-V-G Landwege 2018 2008 m 2 1.702 m 2 2.131 30 EUR 3.488.256 EUR 251.155 0 % Erhvervet Office-kamp GmbH, Lübeck (2)

37 Selskab : Transaktion: Delstat: By: Adresse: Hovedlejer: Forfald lejekontrakt: Byggeår/(Renoveret): Areal, grund: Areal, udlejning: Antal p-pladser: Købspris: Lejeindtægt p.a.: Tomgang: Status : MC Immobilieninvest II GmbH Asset deal Slesvig-Holsten Kiel Hamburger Chaussee 8 Techniker Krankenkasse TKK 2012 2002 m 2 2.682 m 2 3.412 68 EUR 6.058.845 EUR 427.950 0 % Købt MC Immobilieninvest II GmbH, Kiel (2)

38 Fremtiden Selskabet forventer et resultat af primær drift på mellem 1,7 til 1,9 mio. Euro. Kreditmarkedet i en lille bedring, men vanskelig Priserne på kontorejendomme er stabile

39 Lejeliste, Kohlmarkt GmbH, Lübeck

40 Lejeliste, Office-kamp GmbH, Lübeck

41 Lejeliste, Hamburger Chaussee, Kiel

42 Egenkapitalopgørelse, koncern

43 Egenkapitalopgørelse, moderselskab

44 Dagsværdiregulering

45

46

47 Totalindkomstopgørelse

48 Følsomhedsanalyse


Download ppt "Velkommen til Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google