Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lægemiddelstyrelsen Institut for Rationel Farmakoterapi Kvalitetsudvikling i almen praksis 2. – 3. maj 2003 PERSONLIGE ELEKTRONISKE MEDICINPROFILER Kontorchef.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lægemiddelstyrelsen Institut for Rationel Farmakoterapi Kvalitetsudvikling i almen praksis 2. – 3. maj 2003 PERSONLIGE ELEKTRONISKE MEDICINPROFILER Kontorchef."— Præsentationens transcript:

1 Lægemiddelstyrelsen Institut for Rationel Farmakoterapi Kvalitetsudvikling i almen praksis 2. – 3. maj 2003 PERSONLIGE ELEKTRONISKE MEDICINPROFILER Kontorchef Lasse Larsen Lægemiddelstyrelsen, Lægemiddeløkonomi

2 Hvad er en personlig elektronisk medicinprofil (PEM) Aktuel og ajourført overblik over patientens lægemiddelbehandling Et elektronisk hjælpe- og kvalitetssikringsværktøj til lægen Medvirke til at hæve behandlingskvalitet og øge patientsikkerhed Kommunikationsmiddel mellem læger En tidstro og udvidet version af Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Hvornår: Klar sommeren 2004

3 Personlig elektronisk medicinprofil Patient JensenLæge Parker Nyvej, 8316 NybyGammelvej, 8316 Nyby Amt, KommuneTelefon og telefontid DatoLægemiddelnavn,-form,-styrkeDoseringIndikationOrdineret af ---------------------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------- Saldo i CTR = 3495,25 kr. Tilskudsprocent = 85, Enkelttilskud: ATC-X00XX01, ATC-Y00YY01

4 Oplysninger i medicinprofilen Patienten Lægen Dato og klokkeslæt Lægemiddeloplysninger (ud fra pakningens varenummer eller DrugID) Indikation og dosering Oversigt over udleveret medicin – i 2 år Tilskudsoplysninger Log over opdatering og opslag i patientens PEM

5 Status - Personlig Elektronisk Medicinprofil Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring (L171) fremsat af Indenrigs- og Sundhedsministeren 13. marts 2003. Forventes vedtaget maj 2003 Kontrakt med leverandør underskrives i efteråret 2003 Fase 1 i drift sommeren 2004 (grundfunktionalitet) Fase 2+: Sygehusordinationer, interaktions-kontrol, udvidet funktionalitet (ud fra brugerbehov), integration med praksis- og sygehussystemer mv.

6 Primær / Sekundær sektor 1. Fase – Praksis-sektoren: 80-85 % af lægemiddelforbrug og udgifter 10 mia. kr., offentlig andel: 6 mia. kr. 2. Fase - Sygehusene: 15-20 % af lægemiddelforbrug og udgifter 2,5 mia. kr.

7 Roller Apoteker (indberetter) Sygehuse (indberetter) Praktiserende læger, speciallæger og sygehuslæger (brugere) Patienter (brugere) Apoteker (med samtykke) Lægemiddelstyrelsen (data- og registeransvarlig)

8 Grundlag og forudsætninger Lægemiddelstatistikregisteret LMS’ Centrale TilskudsRegister (CTR) LMS’ Medicinnet LMS’ stamdataserver MedComs Sundhedsdatanet – sammenkobler godkendte systemer Den Fælles Offentlige Sundhedsportal – giver adgang for godkendte brugere til godkendte systemer Den offentlige digitale signatur Tilpasning af lokale indberetningssystemer

9 DOSP CTR PEM Sygehuse Apotek Input Alle forespørgsler fra borgere, læger og sygehuse går via den fælles offentlige sundhedsportal VETSTAT Overordnet systemsammenhæng

10 Eksempler på funktionalitet - 1 Basale oplysninger og funktionalitet gøres tilgængelige for både patienter og læger - Receptfornyelser – genbestilling af medicin - Klik på lægemidlet og få uddybende information - Klik på lægen og få åbningstid og @-adresse - osv Udvidet funktionalitet for læger - Doseringskontrol - ATC eller analog - Interaktionskontrol (interaktionsdatabasen) - Simulering af ordination - Restbeholdning af medicin - osv

11 Eksempler på funktionalitet - 2 Til lægen: Statistikker og lister (hvormange og hvilke patienter), eksempelvis: - Patienter med > 5 stoffer - Patienter med > 5 læger - Patienter med > 10 DDD pr. dag - OrdiPrax kan lægges oven på Opslag/oplysning om præparater på national rekommandationsliste Information om pris og tilskud Information om patientens saldo i CTR, tilskudsprocent og bevillinger

12 Eksempler på funktionalitet - 3 Fremsendelse af ansøgning om medicintilskud (enkelttilskudsbevilling). Via virk.dk fra sommeren 2003. Fremsendelse af bivirkningsanmeldelse. Generelt: Ny funktionalitet vil blive udviklet i tæt dialog med de primære brugere

13 Hvad bruges lægemiddelstatistikregisteret til ? Formål: Prisindex, planlægning og fremme af rationel farmakoterapi 1994: Statistikker, overvågning og analyser 1994: Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget 1995: SST/Embedslæger – afhængighedsskabende præparater 1997: Sygehusforbruget 1997: Rationel farmakoterapi i amterne 1998: DANMAP – antibiotikaforbrug og –resistens 2000: VETSTAT 2002: Forskning - via Danmarks Statistik 2002: Lovmodellen 2003: OrdiPrax – Internettet 2004: Elektroniske medicinprofiler


Download ppt "Lægemiddelstyrelsen Institut for Rationel Farmakoterapi Kvalitetsudvikling i almen praksis 2. – 3. maj 2003 PERSONLIGE ELEKTRONISKE MEDICINPROFILER Kontorchef."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google