Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

5.lektion: Økonomisk politik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "5.lektion: Økonomisk politik"— Præsentationens transcript:

1 5.lektion: Økonomisk politik
5.Lektion i undervisningsforløbet ”Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark” baseret på kapitel 9 i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Columbus 2010

2 5.lektion: Økonomisk politik
Lektie til 5.lektion: s i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Columbus 2010 ”Økonomer: Danmark nærmer sig afgrunden – igen”. Artikel af Christian Lehmann og Kristoffer Kræn, i Information, d Artiklen kan findes ved at klikke på følgende link eller via informedia Uddrag (s.1-3) af Nationalbankens vurdering af Dansk Økonomi Rapporten kan gratis downloades i PDF-fil ved at klikke her Dagsorden og arbejdsformer Visning af de 7 små film omhandlende de politiske partiers holdning til økonomisk politik (10 min.). Lærer- og elevdiskussion af hvilke holdninger som partierne tilkendegiver i filmene (10 min.) Lærergennemgang økonomisk politik (10 min) Gruppeøvelse: Det økonomiske kredsløb og ekspansiv finanspolitik (5 min) Gruppeøvelse: Det økonomiske kredsløb og kontraktiv finanspolitik (5 min) Gruppeøvelse: Det økonomiske kredsløb og pengepolitikken (8 min) Fælles diskussion af beskæftigelsesstrategier Pararbejde med disposition til mini-projekt ”økonomiske løsninger

3 De danske politiske partiers holdning til økonomisk politik (10 min.)
Hvad mener de forskellige politiske partier om økonomisk politik? Hvad finder partierne er særligt vigtigt for at dansk økonomi er god? Er der forskel på de politiske partiers holdninger til, hvordan vi sikrer en god dansk økonomi? Er der forskel, og i så fald hvilken forskel er der, på henholdsvis de venstreorienterede og de højreorienterede politiske partier i Folketinget

4 Disposition for læreroplægget (10 min)
Hvad handler økonomisk politik om? Hvad handler finanspolitik om, og hvad er forskellen på henholdsvis ekspansiv- og kontraktiv finanspolitik? Hvad handler pengepolitik om? Hvad handler strukturpolitik om?

5 Økonomisk politik Politikerne har visse instrumenter, som de kan forsøge at påvirke økonomien med Politikerne er dog ikke enige om, hvilke af de økonomiske instrumenter, som de har til deres rådighed, er mest fornuftige at anvende. Når politikerne aktivt forsøger, at påvirke den økonomiske udvikling – er der tale om økonomisk politik

6 Finanspolitik Finanspolitik er den politik som staten kan benytte sig af til at regulere indtægter og udgifter og derved påvirke efterspørgslen i samfundet Finanspolitik kan være enten ekspansiv (lempelig) eller kontraktiv (stram).

7 Ekspansiv finanspolitik
Ekspansiv finanspolitik anvendes, hvis politikerne ønsker at øge den økonomiske aktivitet og skabe vækst. Oftest anvender politikerne den ekspansive finanspolitik når samfundsøkonomien befinder sig i en lavkonjunktur. Politikerne kan fx bruge følgende instrumenter Sænkelse af skatten/momsen Øge det offentlige forbrug Øge de offentlige investeringer Den Ekspansive finanspolitik føres med det formål, at stimulere efterspørgslen (at få efterspørgslen til at stige)

8 Kontraktiv finanspolitik
Kontraktiv finanspolitik er en anden måde at styre økonomien på. Kontraktiv finanspolitik anvendes ofte når samfundsøkonomien befinder sig i en situation, hvor der er fare for ”overophedning”. Dvs. at når den økonomiske aktivitet nærmer sig eller befinder sig i en højkonjunktur, kan politikerne forsøge, at dæmpe den økonomiske aktivitet, dog uden at stoppe den. I den forbindelse kan politikerne bruge følgende instrumenter Hæve skatten Gennemføre besparelser på eller generelt sænke det offentlige forbrug Udskyde eller sænke de offentlige investeringer

9 Pengepolitik Pengepolitik er den form for politik der handler om regulering af renten og pengemængden i samfundet Pengepolitikken kan ligesom finanspolitikken enten være ekspansiv eller kontraktiv Ekspansiv pengepolitik = fx når renten sættes ned Kontraktive pengepolitik = fx når renten sættes op

10 Strukturpolitik Strukturpolitik er en samlet betegnelse for flere forskellige former for økonomisk politik. Hensigten med strukturpolitikken er, at sikre, at samfundsøkonomiens struktur hele tiden befinder sig i en fornuftig balance, således at velstanden øges. Strukturpolitikken skal fx sikre, at vi har den tilstrækkelige uddannet arbejdskraft, så der ikke opstår flaskehalse på arbejdsmarkedet. Se slide 96 ”Oversigt over strukturpolitiske virkemidler”

11 Strukturpolitiske virkemidler: Figuren er hentet fra Clemmensen og Henriksens ӯkonomi, principper, praksis og perspektiver, Columbus 2007, s.87

12 Gruppeøvelse: økonomisk kredsløb og ekspansiv finanspolitik (5 min.)
Gruppeøvelse – Det økonomiske kredsløb og ekspansiv finanspolitik Hvilke økonomiske mål kan blive forbedret, hvis regeringen førte en mere ekspansiv finanspolitik? Vurdér, hvilke økonomiske mål der ofte forværres ved brug af en ekspansiv finanspolitik

13 Gruppeøvelse: Det økonomiske kredsløb og kontraktiv finanspolitik (5 min.)
Hvilke økonomiske mål kan blive forbedret, hvis regeringen førte en mere kontraktiv finanspolitik? Vurdér, hvilke økonomiske mål der ofte forværres ved brug af en kontraktiv finanspolitik

14 Gruppeøvelse – det økonomiske kredsløb og pengepolitikken (8 min.)
”Vurder om det vil have samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis regeringen brugte pengepolitikken til…” En rentestigning En rentesænkning Undersøg ved hjælp af det økonomiske kredsløb, hvilke økonomiske mål som kan forbedres ved brug af hhv. en kontraktiv og ekspansiv pengepolitik. Vurdér, hvilke økonomiske mål der forværres af hhv. en kontraktiv og ekspansiv pengepolitik

15 Fælles opsamling på gruppeøvelser samt kort diskussion af forskellige strategier (6 min.)
Hvilket instrument ville du anvende, til at forbedre beskæftigelsen i Danmark hvis du var beskæftigelses- minister. Ville det være Stramningsstrategien Opkvalificeringsstrategien ”I din argumentation for den beskæftigelsesstrategi, som du vælger, skal både fordele og ulemper ved strategien træde frem!

16 Udarbejdelse af disposition til mini-projekt (15 min.)
Disposition til mini-projektet ”økonomiske løsninger” Mini-projektet skal udarbejdes af to personer Produktformen kan være Et ekspertinterview på film Et blog-indlæg En Power Point præsentation med speek Produktet udarbejdes og afleveres i næste lektion. Produktet skal være præget af tydelig faglighed forstået som anvendelse af faglige begreber og teorier Artiklen fra information og uddraget fra Nationalbank-rapporten (læst til denne lektion) rummer væsentlige informationer, som eleverne bør medtænke og indarbejde i deres mini-projekt sammen med deres viden fra kapitel 9. Se undervisningsforløbsbeskrivelsen for yderligere information om mini-projektet


Download ppt "5.lektion: Økonomisk politik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google