Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Værdisætning af grønne områder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Værdisætning af grønne områder"— Præsentationens transcript:

0 Værdisætning af grønne områder
Oplæg ved Lise-Lotte Lemvig Veje & Trafik Sønderborg Kommune Vintermøde i Kommunale Park og Naturforvaltere 8-9. Marts Odense

1 Værdisætning af grønne områder
Program: Indledning – baggrund for arbejdet med værdisætning af grønne områder Nedslidte grønne områder Hvilke værktøjer har vi til at håndtere den langsigtede drift? CABE Space konceptet Resultat af analyse/fordele ved konceptet Ulemper/risikofaktorer Afslutning – spørgsmål

2 Værdisætning af grønne områder
Indledning – baggrund for arbejdet med værdisætning af grønne områder 7 kommuner bliver til én Harmonisering af kvalitetsniveauet Digital registrering af de grønne arealer i Kommunen Implementering af håndbogen Modtagekontrol Større fokus på de områder der er nedslidte Fokus på økonomistyring – løbende besparelser ”markedsføring” af vores grønne områder – fokus på grønne værdier – cost benefit tankegangen.

3 Værdisætning af grønne områder
2. Nedslidte grønne områder Alle parker og større anlæg i Sønderborg by Definition på nedslidt – ikke konditionsmæssige områder Hvorfor nedslidte Hvilke værktøjer er til rådighed til at undgå nedslidte grønne områder billeder

4 Værdisætning af grønne områder
3. Hvilke værktøjer har vi til rådighed til at styre driften i ”Den perfekte parkforvaltning” Park og naturpolitik Brugerinddragelse De rette kompetencer i organisationen Områdeplaner – handleplaner (HelPark) Partnerskab Udlicitering 80/20

5 Værdisætning af grønne områder
4.CABE Space konceptet – ”Asset planning management” Opgørelse af den finansielle værdi, anlægsomkostninger for f.eks. Hække træer bygninger mm. – mændgder og stand - Totaløkonomiske beregninger på de respektive elementer et grønt område. Antal besøg i et grønt område Simpelt model for sammenhængen imellem kvaliteten af et grønt områder og værdien for borgerne -

6 Værdisætning af grønne områder
5. Resultat af analyse/fordele ved konceptet Overblik over langsigtet drift af parkerne Prioritering af driftsmidlerne –hvad skal vi med områder der bliver sparsomt/hyppigt brugt? Bruges sammen med område- og handleplaner som beskrevet i HelPark Mulighed for at beregne følgerne af flere/færre midler Leverance af data til en evt. parkpolitik Nøgletal – driftudgifter pr. besøg– De grønne områder repræsenterer en relativ lille finansiel værdi i forhold til så mange andre aktiver – eks. En svømmehal Styrke argumentationen overfor politikerne Brugerinddragelse Overblik over resurseforbruget på den lange bane.

7 Værdisætning af grønne områder
6. Ulemper/risikofaktorer Fordel med enhedspriser på drift og anlæg Herlighedsværdi – kun træer Transaktionsomkostninger De rette kompetencer til stede i forvaltningen Brugerinddragelse er resursekrævende Ikke megen erfaring med konceptet

8 Værdisætning af grønne områder
7. Afslutning - Spørgsmål


Download ppt "Værdisætning af grønne områder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google