Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Storyboard fra Thisted kommune Dragsbækcentret Læringsseminar 1 November 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Storyboard fra Thisted kommune Dragsbækcentret Læringsseminar 1 November 2013."— Præsentationens transcript:

1 Storyboard fra Thisted kommune Dragsbækcentret Læringsseminar 1 November 2013

2 Team Dragsbækcentret Mai KerstensMarianne Østergaard Tove Immersen Jytte Otte Bente Møller Jensen Sygeplejerske So.su. Assistent Sygeplejerske Områdeleder Souschef Mai og Marianne arbejder i plejeboligdelen. Mai er gruppeleder for afd. Tove arbejder i trænings-/rehabiliteringsafdelingen. Jytte er områdeleder på Dragsbækcentret Bente er souschef på Dragsbækcentret.

3 Dragsbækcentret Dragsbækcentret som er et kombineret ældrecenter og trænings- /rehabiliteringscenter. Sidstnævnte arbejder tæt sammen med kommunens træningsterapeuter. Ældreboligafdelingen har 32 plejeboliger/lejligheder Trænings-/rehabiliteringsafdelingen har 15 døgnpladser og et antal daggenoptræningspladser. Personale: vi har 60 fastansatte på Dragsbækcentret, flest deltidsansatte. Personalegrupper på centret: ledelse, økonoma, sygeplejersker, plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, køkkenassistenter, hjemmehjælpere, husassistenter, pedeller. Centret delt op i 4 ”enheder”: plejeboligafd., træ./rehab.afd., køkken, øvrige.

4 Vores enhed Resultater eller indsatsområder som vi er særlig stolte af i forhold til kvalitetsforbedringer og patientsikkerhed:  På Dragsbækcentret startede vi arbejdet med UTH før det blev pålagt kommunerne. Personalet har vænnet sig til at tænke i UTH.  I ældreboligafdelingen er vi særligt stolte af,  at vi har nedbragt antal medicinfejl (anvender tabletoptælling og medicinafkrydsningslister – vedlagt som bilag)  sjældent ser tryksår  vores kontinuerlige arbejde med dokumentationen i den elektroniske omsorgsjournal.  vores indsatsområder ift. kost/ernæring  aktiviteter for beboerne som giver menig for dem og støtter op om deres mentale sundhed.

5 Resultater eller indsatsområder som vi er særlig stolte af i forhold til kvalitetsforbedringer og patientsikkerhed (side 2) :  I trænings-/rehabiliteringsafdelingen er vi særlig stolte af:  arbejdet med genoptræning af funktionsevnen hos brugerne, herunder den faldforbyggende træning  gevinsten med vores opmærksomhed omkring infektioners indflydelse på træningen.  Checklister til forebyggelse af fejl ved udskrivelse af borgere – modvirke overgangsproblemer. Særlige udfordringer i forhold til ændring af arbejdsgange:  At få personalet til at kunne se meningen med og gevinsten i at måle og anvende innovativ evaluering vil kunne skabe udvikling af kvaliteten og udvikling af deres faglighed.  Personales forudsætninger varierer - uuddannede i perioder.

6


Download ppt "Storyboard fra Thisted kommune Dragsbækcentret Læringsseminar 1 November 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google