Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forventede ændringer i ordninger efter nyt Landdistriktprogram Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forventede ændringer i ordninger efter nyt Landdistriktprogram Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Forventede ændringer i ordninger efter nyt Landdistriktprogram Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen

2 Titel2 Nyt Landdistriktsprogram 2014-2020 I 2014 overgik vi til nyt program. Med det nye program kommer der nye EU-regler Nu bruger vi stadig gamle regler, da programmet er ikke endeligt godkendt endnu. I 2015 åbner vi efter det nye program og nye regler

3 Krav om prioriteringskriterier og ansøgningsrunder Alle projekter skal prioriteres også selv om der er penge nok. Der vil blive indført ansøgningsrunder. Titel3

4 Nye sanktionsregler 3 % sanktion bliver til en 10 % sanktion Opdeling i betingelser og forpligtelser Forpligtelser skal sanktioneres proportionelt Titel4

5 Nye sanktionsregler Alvor: afhænger især af overtrædelsens konsekvenser set i forhold til, hvad der er formålet med de kriterier, som ikke er overholdt Omfang: (extent) afhænger især af, hvilken virkning overtrædelsen har haft på operationen som helhed Varighed (duration) afhænger især af, hvor længe overtrædelsens virkninger gør sig gældende, eller af muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med rimelige midler Titel5

6 Nye sanktionsregler Gentagelse (reoccurence) afhænger af, hvorvidt den samme overtrædelse har fundet sted tidligere enten inden for de sidste fire år eller i hele programperioden 2014-2020 for så vidt angår den samme støttemodtager og samme foranstaltning, ELLER når det drejer sig om en lignende foranstaltning for programperioden 2007- 2013. Titel6

7 Eksempel skiltning Eksemplerne på manglende skiltning kan være: Manglende overholdelse: Logo og tekst mangler fuldstændigt. Ufuldstændig overholdelse: –Logo er medtaget, men teksten mangler –Logo og tekst er for småt til at kunne læses Der er en tekst, men den er formuleret anderledes, end krævet i forordningen Titel7

8 Påbud om korrektion – ingen sanktion Hvis det er muligt at korrigere, skal tilsagnshaver have påbud om at opsætte korrekt skiltning med en frist på en måned. Der skal indsendes dokumentation for at kravet om skiltningen er opfyldt. Hvis det ikke sker inden for fristen, skal der sanktioneres Eksempler, hvor der gives påbud om korrektion inden tilskuddet udbetales er: Påbud om at opsætte et manglende skilt ved en bygning eller et anlæg Titel8

9 Korrektion ikke mulig Hvis det ikke er muligt at korrigere (fx ved en pjece, skiltning ved en afsluttet event eller på en hjemmeside, der ikke længere er aktuel) eller der ikke korrigeres efter påbud, skal der sanktioneres efter de følgende retningslinjer: –Ligegyldigt fejl –Mindre alvorlige fejl –Alvorlige fejl Titel9

10 Ligegyldige fejl – sanktion = 0 % Logo og tekst er placeret på en forkert side i pjecen Farvenuancerne er ikke korrekte Størrelsen af tekst er ikke korrekt, men læsbar. Mindre alvorlige fejl – sanktion = 2 % af tilskudsbeløbet, dog maks. 50.000 kr. Logo mangler, men der er korrekt tekst Tekst mangler eller er ikke korrekt, men der er logo Farver er forkerte, hvis skiltet ikke er i sort / hvid Størrelsen af skiltet er ikke korrekt Forkert form (rektangulært / kvadratisk). Titel10

11 Alvorlige fejl – sanktion = 5 % af tilskudsbeløbet, dog maks. 50.000 kr. Eksempler på alvorlige fejl er: Der er ikke skiltet Tekst ikke læsbar Skiltningen er helt forkert, fx forkert logo, forkert tekst, i stedet for EU står NATO etc. Titel11

12 Eksempel udbud Der er krav om udbud og der er ikke gjort noget: 100 % nedsættelse af omkostningen der skulle have været i udbud Er der lavet noget vil nedsættelsen være mindre alt efter hvor alvorligt det er. Titel12

13 Dødvægt Der må ikke udbetales til noget som tilsagnshaver ville lave alligevel. Det betyder at vi fjerner igangsætningstilladelserne Titel13

14 Andre ting –Krav om digitale ansøgningsskemaer –Vi undersøger muligheden for opdeling i forundersøgelse, detail og gennemførelse???? –Hvad siger I? Titel14


Download ppt "Forventede ændringer i ordninger efter nyt Landdistriktprogram Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google