Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

25. Logistisk effektivitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "25. Logistisk effektivitet"— Præsentationens transcript:

1 25. Logistisk effektivitet
Elementer i den logistiske effektivitet - leveringsservice kontra logistikomkostninger

2 25. Logistisk effektivitet
Leveringsservice Leveringstid tiden fra en ordre modtages til ordren er fremme på leveringsstedet Lagerservicegrad hvor stor en andel af indkomne ordrer der leveres direkte fra færdigvarelageret Leveringsoverholdelse levering i rette tid, mængde og kvalitet

3 25. Logistisk effektivitet
Leveringsservice fortsat Leveringsfleksibilitet - evne til at klare uforudsete ændringer vedrørende leveringen Leveringsinformation evne til at informere kunderne om forhold vedrørende ordren og leveringen

4 25. Logistisk effektivitet
Logistikomkostninger Lageromkostninger omkostninger forbundet med at have et varelager Emballage- og pakkeomkostninger omkostninger til pakkematerialer, pakkemaskiner og lønninger Transportomkostninger interne transportomkostninger mellem afdelinger og ekstern transport af råvarer fra leverandører og færdigvarer til kunder

5 25. Logistisk effektivitet
Logistikomkostninger fortsat Administrative logistikomkostninger planlægnings- og kontrolomkostninger i forbindelse med materialegennemløbet Mangelomkostninger omkostninger der opstår, når virksomheden ikke overholder sine aftaler med kunderne

6 25. Logistisk effektivitet
Forbedring af logistisk effektivitet

7 25. Logistisk effektivitet
Trade-off Trade-up

8 25. Logistisk effektivitet
Analyse af logistisk effektivitet Formål: Klarlægge om virksomheden har det rette mix mellem på den ene side leveringsservice og på den anden side logistikomkostninger Metode: Kvantitative metoder fx nøgletal og kvalitative metoder fx undersøgelser blandt kunderne Særlige metoder: Gab-analyse og benchmarking

9 25. Logistisk effektivitet
Analyse af logistikomkostninger - Ved hjælp af indekstal - der beregnes indekstal for de enkelte logistikomkostninger, der sammenlignes med udviklingen i virksomhedens aktivitet (omsætning/produktion) - Ved hjælp af varelagerets omsætningshastighed - varelagerets omsætningshastighed er i høj grad bestemmende for de logistiske omkostninger - varelagerets omsætningshastighed afslører, om det er lagertiden eller en ændret aktivitet, der er årsag til en ændring i varelageret

10 25. Logistisk effektivitet
Analyse af leveringsservice - Ved hjælp af kvalitative analyser - kvalitative analyser er baseret på subjektive vurderinger og anslåede talstørrelser fx med udgangspunkt i opstilling af målsætninger for A-B-C kunder og A-B-C varer - Ved hjælp af kvantitative analyser - kvantitative analyser er baseret på eksakte talstørrelser fx nøgletal for lagerservicegrad, leveringsoverholdelse og leveringsfleksibilitet

11 25. Logistisk effektivitet
Gab-analyse af logistisk effektivitet En Gab-analyse er en sammenligning af et opstillet mål med faktiske præstationer En Gab-analyse kan udarbejdes på alle de områder, hvor der er opstillet mål for præstationen Benchmarking af logistisk effektivitet Ved benchmarking sammenlignes egne præstationer med andres tilsvarende præstationer (best practice)

12 25. Logistisk effektivitet
Benchmarking Intern benchmarking sammenligning mellem afdelinger I virksomheden eller mellem virksomheder i en koncern Ekstern benchmarking sammenligning med de bedste virksomheder inden for samme branche fx konkurrenter Funktionel benchmarking sammenligning med de bedste virksomheder på området uafhængig af branchetilhørsforhold


Download ppt "25. Logistisk effektivitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google