Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grundlaget for indgåelse af aftale med et begrænset antal tandlæger. At gøre det organisatorisk muligt at gennemføre servicenivellering og at arbejde med.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grundlaget for indgåelse af aftale med et begrænset antal tandlæger. At gøre det organisatorisk muligt at gennemføre servicenivellering og at arbejde med."— Præsentationens transcript:

1 Grundlaget for indgåelse af aftale med et begrænset antal tandlæger. At gøre det organisatorisk muligt at gennemføre servicenivellering og at arbejde med kvalitetsudvikling. Herunder, - at skifte fra en stykpris-overenskomst baseret på ydelser til en fastprisaftale baseret på en fælles sundhedsplan, der bygger på behovsorientering og ”ikke operativ cariesbehandling”. - at sikre, at de tandlæger, der er indgået aftale med, har så stort et patientunderlag, at de kan afse tid (= penge) til at deltage i de fælles aktiviteter, der rummer kvalitetsudviklingen.

2 Kompetenceområder for kvalitetsudviklingen 1. Ejerskab til vision og mål 2. Behovsorientering for det enkelte barn for tandsygdomme med respekt for populationsperspektivet. (Heri indgår forventningstilpas- ning) Sikrer mest mulig sundhed for pengene. 3. Kompetencer til at overvåge og gennemskue vækst og udvikling for det enkelte barn og de forskellige aldersgrupper m.h.p. at kunne tage de nødvendige initiativer til at sikre rettidig indgriben. Dette kompetenceområde er grundlaget for integreret ortodonti og dermed grundlaget for at der på området sikres ”mest mulig sundhed for pengene”. 4. Kommunikative kompetencer. Primært rettet mod børn, men gælder generelt. Forebyggelse af ”tandlægeskræk” er et vigtigt element. 2,3 og 4 er de særlige ”børnekompetencer”, der kun kan udvikles gennem specialisering. (mange børnepatienter).

3 Overgang til aftale med et begrænset antal tandlæger i Kjellerupområdet. Kravet om min. 300 patienter i den enkelte praksis: - Bygger på en gammel analyse fra ca. 1980. I forhold til udviklingen siden da er antallet snarere for lavt end for højt jf. foranstående om grundlaget. - Udløste aftale med 4 klinikker, der til sammen havde ca. 85% af patienterne. Tandlægeskifte blev aktuelt for 350-400 børn, hvor det skal bemærkes at de 0-2½ årige og de 16-18 årige ikke blev berørt. - Hvis flere klinikker skulle omfattes af aftalen skulle kravet sænkes til 50 patienter. 2-3 klinikker mere ville være kommet med og grundlaget for en aftale med et BEGRÆNSET antal klinikker vil være kompromitteret.

4 Det hidtidige forløb for tandlægeskifte for børn i Kjellerupområdet. - Tandplejens administration har oplevet det som problemfrit: Borgerne har generelt taget det til efterretning med forståelse for den valgte model. En del borgere har udtrykt tilfredshed med, at vi har givet dem et godt argument for tandlægeskifte. En del borgere har rost, at vi har indført mulighed for at skifte årligt. 4 borgere har rettet kritik til overtandlægen, enten direkte eller via mine foresatte. 2 af de 4 har ”været sendt i byen” af egen tandlæge. 1 af de 4 har jeg tilbudt et møde, men pågældende har ikke taget imod dette til tilbud. 2 af de 4 er gået i Midtjyllands Avis med urigtige oplysninger og fejlcitater af mine udtalelser. Om det er borger eller journalist, der står bag dette er uklart.

5 Udeståender vedr. tandlægevalg. Et begrænset antal borgere har ikke valgt tandlæge for deres børn: - Der er derfor i 2 omgange udsendt venlige rykkerskrivelser med kopi af det oprindelige orienteringsbrev samt serviceinformationen. Det har givet en del. - Nogle valg falder på plads fordi der indkommer regninger fra tandlægerne. - For restgruppen vil der blive lavet en analyse af om disse børn også havde problemer med regelmæssig tandpleje under den gamle ordning i Kjellerup Kommune. Herefter vil der blive gennemført opsøgende virksomhed ud fra Sundhedslovens krav.


Download ppt "Grundlaget for indgåelse af aftale med et begrænset antal tandlæger. At gøre det organisatorisk muligt at gennemføre servicenivellering og at arbejde med."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google