Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

199920002001200220032004 04 Psykiske lidelser7458701.2131.4231.5511.9467.748 07 Hørenedsættelse1.7241.4471.5781.6061.3801.5669.301 ANMELDTE STØJSKADER.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "199920002001200220032004 04 Psykiske lidelser7458701.2131.4231.5511.9467.748 07 Hørenedsættelse1.7241.4471.5781.6061.3801.5669.301 ANMELDTE STØJSKADER."— Præsentationens transcript:

1

2 199920002001200220032004 04 Psykiske lidelser7458701.2131.4231.5511.9467.748 07 Hørenedsættelse1.7241.4471.5781.6061.3801.5669.301 ANMELDTE STØJSKADER

3

4

5

6

7

8 Ørets lydledende dele

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet – bek. nr. 63 af 6. Februar 2006 § 14. Ansatte, der udsættes for støj som overskrider en støjbelastning på 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser på 137 dB(C), skal have adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse. §15. Ansatte der udsættes for støj, som overskrider en støjbelastning på 80 dB(A) eller spidsværdier af impulser på 135 dB(C), skal have adgang til en høreundersøgelse, herunder en audiometrisk undersøgelse, hvis arbejdspladsvurderingen, jf. §§4-7, viser ricisi, som følge af støj.

20 Audiometri –JobLiv Danmark as

21 Audiometri – Dansk Standard DS/EN 26 189: ”Akustik – Toneaudiometri til brug ved hørebeskyttelse” DS/EN ISO 8253-1: ”Akustik – Audiometri, Del 1: Toneaudiometri”. DS/EN ISO 7029: ”Akustik. Statistisk fordeling af høretærskler som funktion af alder”.

22 Bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø - nr. 1165 af 16. December 1992 Arbejdsmedicinske undersøgelser foreskrevet i regler efter arbejdsmiljølovgivningen Bestemt af direktøren for Arbejdstilsynet efter § 2-4 Undersøgelser efter bekendtgørelsen skal gennemføres og tilrettelægges med henblik på at forebygge og bekæmpe arbejdsbetingede lidelser Lægeundersøgelser skal forestås af arbejdsmedicinske klinikker,- afdelinger,-ambulatorier, eller af andre lignende sagkyndige

23 Undersøgelsesresultater Indsendes til Arbejdstilsynet Må ikke overlades til arbejdsgiveren Arbejdstilsynet gør virksomheden bekendt med evt. krav om foranstaltninger Den, der forestår undersøgelsen skal gemme resultaterne i 40 år efter påvirkning under arbejdet er ophørt – direktøren for At kan fastsætte kortere opbevaringstid.

24 ANAMNESE Symptomer nedsat hørelse øresusen/tinnitus ubehag ved dagligdags lyde kendte årsager? Tidligere øresygdomme nedsat hørelse i familie – arv ørebetændelse Ménières sygdom eller andre øresygdomme

25 ANAMNESE Eksponering – nu og tidligere kraftig støj på arbejdspladsen anden høreskadelig eksponering – opløsningsmidler/vibrationer støj i fritiden (motorsport, skydning, stenhugning) udsat for eksplosioner medicin (ototoksiske medikamenter) kranietraumer Generelle oplysninger om brug af høreværn Generelle oplysninger om støjreducerende tiltag Tidligere høreprøver/andre undersøgelser/oplysninger

26 Anmeldelse og tilbagemelding Støjskader anmeldes til At/Arbejdskadestyrelsen Den enkelte for kopi af egen audiometri Viderehenvisning til ØNH-læge/audiologisk afd. ved behov Opfølgning ved behov Orientering af egen læge Anonymiseret tilbagemelding til virksomhed med evt. anbefalinger Evt. hjælp fra andre faggrupper med henblik på støjreduktion

27 Opfølgning ?


Download ppt "199920002001200220032004 04 Psykiske lidelser7458701.2131.4231.5511.9467.748 07 Hørenedsættelse1.7241.4471.5781.6061.3801.5669.301 ANMELDTE STØJSKADER."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google