Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Byggelov og drikkevandsinstallationer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Byggelov og drikkevandsinstallationer"— Præsentationens transcript:

1 Byggelov og drikkevandsinstallationer

2 National lovgivning Byggeloven Lovens formål og anvendelsesområde:
at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende, at, ….

3 National lovgivning Bygningsreglementerne har fra februar 2005 en række overordnede funktionskrav til vandinstallationer samt en vejledende henvisning til, at udførelse i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer, vil kunne opfylde funktionskravene.

4 BR bestemmelse om VA-ordningen
Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt angår karakteristika, der har indflydelse på drikkevandets kvalitet, jf Miljø- og Energiministeriets bktg nr. 871 af om vandkvalitet, enten være: * godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen ved ETA-Danmark A/S, eller * forsynet med CE-mærke, der viser, at produkterne stemmer overens med en harmoniseret standard eller europæisk teknisk godkendelse med de for DK relevante krav.

5 Etablering af VA-ordningen
BR 1961 BR 1966 BR VA-ordningen BR 1977 BR 1982 BR tillæg BR 2008 BR-S 1985 BR-S tillæg

6 Betingelser for VA-godkendelse
Fra starten 1972 tii februar 2005: Teknisk vurdering (styrke, levetid, støj m.m.) Hygiejnisk vurdering (lugt, smag, klarhed og bakterievækst) Toksikologisk vurdering Polymere, additiver, hjælpestoffer, farver m.m. migration af specifikke kemiske stoffer og generelle parametre

7 Betingelser for VA-godkendelse
Fra februar 2005 til europæisk ordning, EAS Hygiejnisk vurdering (lugt, smag, klarhed og bakterievækst) Toksikologisk vurdering Polymere, additiver, hjælpestoffer, farver m.m. migration af specifikke kemiske stoffer og generelle parametre

8 Produkter, der kræves VA-godkendt
Vandhaner, armaturer m.v. Koldtdriksapparater, Drikkevandskøler, Isterningemaskine, Amerikanerkøleskab Plastrør til anv. i bygninger Vandbehandlingsanlæg Filtre til montering på tryksiden ….

9 EU-lovgivning drikkevandsdirektiv og byggevaredirektiv
European Acceptance Scheme EAS For Byggevarer i kontakt med drikkevand

10 Omfang af EAS Alle produkter og materialer i kontakt med drikkevand (rør, tanke, ventiler, pumper, fittings m.v.) Fra indvinding, vandværk, skel, Medlemsstat afgør Til og med forbrugerens tapsteder For koldt og varmt vand, Medlemsstat afgør

11 Begrundelse for EAS Implementerer 2 direktiver CPD - Byggevaredirektivet (alle byggevarer skal CE-mærkes) DWD - Drikkevandsdirektivet (CP må ikke uønsket påvirke drikkevandskvaliteten)

12 Begrundelse for EAS Svært for CEN at behandle det lovgivningsmæssige (konstateret på Wien-seminar 1994) Deler omkostninger til nødvendig forskning For industrien: Fjerner handelshindringer Reducerer certificeringsomkostninger Et fælles europæisk kvalitetscertificering er en fordel

13 Principper for EAS Fastholder nuværende forbrugerbeskyttelse
Kan rumme alle materialetyper Implementeres som samlet pakke Gennemsigtighed og fortrolighed

14

15 Hovedproblemer for EAS
Strukturelle Forskellig tradition og empirisk tilgang Forbrugsmønster Gennemsigtighed og fortrolighed Finansielle Generel ressourcemangel i Kommissionen Begrænset Forskningsbudget i Kommissionen

16 Hovedproblemer for EAS
Tekniske Forskellige vandtyper Koldt, varmt vand Ny fokus på komplekse områder, som f.eks. Toksicitet Markedsmæssige ”Konkurrence” mellem materialetyper Omkostninger for afprøvninger

17 Paraply mandat til CEN Afprøvningsmetoder Produktstandarder
Lovgivningsmæssige aspekter: Lister med produkter, materialer, produktkarakteristikker samt behov og konditioner for afprøvninger. Acceptkriterier Niveau for attestering af overensstemmelse

18 5 systemer for attestering
System 4 Førstegangsprøvning på fabrikken og fabrikkens egen produktionskontrol System 3 Førstegangsprøvning foretaget af et akkrediteret laboratorium System 2+ Certificering af produktionskontrolsystemet System 1 Certificering af selve varen System 1+ Certificering af selve varen + auditprøvning på fabrikken

19

20 Stor forskel på VA/CE-systemet
VA-systemet er enkelt og fordelagtigt for forhandlere, projekterende, udførende og byggesagsbehandlere CE-systemet er fordelagtigt for producenterne Kompromis: CE-systemet med frivillig VA-system

21 Opstramninger efter Operation X
Branchen har ansvar Effektiv markedskontrol, del i ministers byggepolitiske handlingsplan fra maj 2007, bl.a. for vandhaner. Principper for udvælgelse drøftes med bl.a. VELTEK. Indtil nu markedskontrol efter henvendelser. VA-godkendelse for vandhaner udvides med stikprøvekontrol.

22 Ændringer i fremtiden i samarbejde BLST og EBST
VA-systemet afløses af EAS – 2011 ?? Mulige justeringer i VA-ordningen: Nye produkttyper inkluderes Nye parametre, fx afsmitning af nikkel for vandhaner Nye grænser for betingelse for godkendelse, fx for bly og cadmium for vandhaner

23


Download ppt "Byggelov og drikkevandsinstallationer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google