Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overvågning, rapportering og verifikation af luftfartens CO 2 - udledninger Kirsten L. Erichsen Energistyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overvågning, rapportering og verifikation af luftfartens CO 2 - udledninger Kirsten L. Erichsen Energistyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Overvågning, rapportering og verifikation af luftfartens CO 2 - udledninger Kirsten L. Erichsen kle@ens.dk Energistyrelsen

2 Overvågning, rapportering og verifikation Kommissionens beslutning af 18. juli 2007 om retningslinjer for overvågning og rapportering af drivhusgasudledninger i medfør af Europa- Parlamentets og Rådets Direktiv 2003/87/EF Artikel 14 i kvotedirektivet og principper i Annex IV Kaldet MRV guidelines, dvs. Monitoring, Reporting and Verification Guidelines

3 Overvågning, rapportering og verifikation Overordnede principper i MRV: Fuldstændighed, ensartethed, gennemskuelighed, retvisning, omkostningseffektivitet, troværdighed, øget effektivitet ved overvågning og rapportering af udledninger Store og små udledere Metodetrin for måling og beregning Kvalitetssikring Uafhængig verifikation

4 Overvågning fra 2010 (1) Overvåge ton-km data i 2010: Ton-kilometer = afstand x vægt (distance x payload) Afstand = Great Circle Distance mellem lufthavne + fast faktor på 95 km Vægt = Total vægt af gods, post og passagerer Grundlag for allokering af gratis-kvoter fra 2012 Overvågningsplan skal godkendes inden 1/1 2010

5 Overvågning fra 2010 (2) Overvåge årlige udledninger fra 2010: Emissioner = Brændstofforbrug x emissionsfaktor (Fuel consumption x emission factor) Aktuelt brændstofforbrug for hver flyvning anvendes, og beregnes: ”Amount of fuel contained in aircraft tanks once fuel uplift is complete – amount of fuel contained in aircraft tanks once fuel uplift for subsequent flights is complete + fuel uplift for that subsequent flight” Overvågningsplan skal godkendes inden 1/1 2010

6 Rapportering fra 2011 Verificerede ton-km for 2010 rapporteres 31. marts 2011 Verificerede årlige emissioner rapporteres det efterfølgende kalenderår senest den 31. marts og første gang i 2011

7 Tidsplan (foreslået i hørings- materiale)

8 Overvågning og rapportering Skemaer for overvågning og for rapportering er under udarbejdelse: ”Standardløsningsmodel” Fælles EU-formater Tillæg til MRV guidelines for luftfarten under udarbejdelse – forventes færdige medio 2009

9 Høring af udkast til MRV Stakeholdermøde afholdt den 24. oktober 2008 Internet høring til 3. november http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm


Download ppt "Overvågning, rapportering og verifikation af luftfartens CO 2 - udledninger Kirsten L. Erichsen Energistyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google