Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Definition af mukokutan udsættelse for blod

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Definition af mukokutan udsættelse for blod"— Præsentationens transcript:

1 Definition af mukokutan udsættelse for blod
Årsager til stikuheld Definition af mukokutan udsættelse for blod Mukokutan udsættelse for blod: Blod i øjne, på slimhinder eller i åbne sår og rifter Denne betegnelse anvendes i enkelte af powerpoint-præsentationerne. Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

2 Årsager til stikuheld Hyppigste instrumenter ved stikuheld blandt danske læger Undersøgelse af 971 stikuheld Suturnåle 49,7 % Venflons 9,7 % Injektionskanyle 7,7 % Blodprøvekanyle 5,5 % Skalpel ,6 % A-punkturkanyle 4,2 % (Nelsing et al 1997) Nelsing S et al. Erhvervsbetinget blodeksposition blandt danske læger. Ugeskr læger 1997;159: Omhandler en landsdækkende retrospektiv spørgeskemaundersøgelse blandt sygehusansatte læger svarende til 64 % af lægerne deltog i undersøgelsen.Lægerne blev bedt om at beskrive hvor mange uheld de havde haft de foregående 3 måneder. Herefter skulle de beskrive det nyligste uheld i denne periode i detaljer. De måtte kun beskrive et uheld. Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

3 Årsager til stikuheld Hyppigste instrumenter ved stikuheld - Kirurgi Undersøgelse af 326 stikuheld Suturnåle 77,3 % Venflons 2,5 % Injektionskanyle 2,8 % Blodprøvekanyle 2,1 % Skalpel ,6 % A-punkturkanyle 0,9 % (Nelsing et al 1997) Nelsing S et al. Erhvervsbetinget blodeksposition blandt danske læger. Ugeskr læger 1997;159: Omhandler en landsdækkende retrospektiv spørgeskemaundersøgelse blandt sygehusansatte læger svarende til 64 % af lægerne deltog i undersøgelsen.Lægerne blev bedt om at beskrive hvor mange uheld de havde haft de foregående 3 måneder. Herefter skulle de beskrive det nyligste uheld i denne periode i detaljer. De måtte kun beskrive et uheld. Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

4 Årsager til stikuheld Hyppigste instrumenter ved stikuheld - Intern medicin Undersøgelse af 130 stikuheld Suturnåle 4,6 % Venflons 26,9 % Injektionskanyle 10,8 % Blodprøvekanyle 15,4 % Skalpel ,8 % A-punkturkanyle 20,8 % (Nelsing et al 1997) Nelsing S et al. Erhvervsbetinget blodeksposition blandt danske læger. Ugeskr læger 1997;159: Omhandler en landsdækkende retrospektiv spørgeskemaundersøgelse blandt sygehusansatte læger svarende til 64 % af lægerne deltog i undersøgelsen.Lægerne blev bedt om at beskrive hvor mange uheld de havde haft de foregående 3 måneder. Herefter skulle de beskrive det nyligste uheld i denne periode i detaljer. De måtte kun beskrive et uheld. Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

5 Årsager til stikuheld Hyppigste årsager til stikuheld blandt danske læger Undersøgelse af 971 stikuheld - (Nelsing S 1997) Uopmærksomhed 30,2 % Brug af fingre fremfor instrumenter 20,5 % Dårlig plads i operationsfeltet 18,8 % Stik/snit på instrument ført af kollega 13,3 % Mangelfuld oversigt over operationsfelt 10,9 % Akut procedure ,9 % Uventet patientbevægelse/urolig patient 7,5 % Påsætning af hætte på kanyle 5,6 % Der kunne gives flere årsager til samme uheld Lunding S et al. Perkutan blodeksposition blandt danske læger. Uheldsmekanismer og forebyggelse. Ugeskr læger 1998;160: Resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt danske sygehusansatte læger læger deltog. Lægerne beskrev om de havde haft stikuheld eller mukokutan udsættelse for blod eller materiale tilblandet blod indenfor de forudgående 3 mdr. I så fald skulle de beskrive det nyligste uheld i detaljer. Data stammer fra denne beskrivelse. Der kunne angives flere medvirkende årsager til samme uheld. Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

6 Påsætning af hætte på kanylen
Årsager til stikuheld Påsætning af hætte på kanylen - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

7 Stik på brugt, efterladt instrument
Årsager til stikuheld Stik på brugt, efterladt instrument - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

8 Adskillelse af instrumenter efter brug
Årsager til stikuheld Adskillelse af instrumenter efter brug - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

9 Stik under kassering i kanyleboks
Årsager til stikuheld Stik under kassering i kanyleboks - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

10 Opsamling af instrument som midlertidigt er lagt til side
Årsager til stikuheld Opsamling af instrument som midlertidigt er lagt til side - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

11 Stik på grund af urolig patient
Årsager til stikuheld Stik på grund af urolig patient - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

12 Brug af fingre fremfor instrumenter
Årsager til stikuheld Brug af fingre fremfor instrumenter - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

13 Direkte overrækning af skarpe instrumenter
Årsager til stikuheld Direkte overrækning af skarpe instrumenter - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

14 Stikuheld behandlet på Glostrup Amtssygehus
Årsager til stikuheld Stikuheld behandlet på Glostrup Amtssygehus På 4 år blev i alt 403 stikuheld behandlet i medicinsk ambulatorium. Følgende instrumenter var årsag til uheld: Kanyler % Suturnål % Skalpel % Blodprøveglas/kapillærrør % Venflon % A-punktur % Lancet % (Pedersen EB 1996) Pedersen EB. Potentielt smittefarlig blodeksposition blandt sygehuspersonale. En retrospektiv undersøgelse af systematisk registrerede ekspositioner i perioden Ugeskr læger 1996;158: Undersøgelsen er baseret på oplysninger fra journaler på personer behandlet for stikuheld i skadestuen og medicinsk ambulatorium. Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

15 Mukokutan udsættelse for blod
Årsager til stikuheld Mukokutan udsættelse for blod Beskrivelse af 29 tilfælde behandlet på Glostrup Amtssygehus 86 % sprøjt i øjne 14 % blod på ikke intakt hud 38 % forekom under en operation 21 % forekom under anlæggelse af venflon 10 % forekom under fødselsbistand (Pedersen EB 1996) Pedersen EB. Potentielt smittefarlig blodeksposition blandt sygehuspersonale. En retrospektiv undersøgelse af systematisk registrerede ekspositioner i perioden Ugeskr læger 1996;158: Undersøgelsen er baseret på oplysninger fra journaler på personer behandlet for stikuheld i skadestuen og medicinsk ambulatorium. Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

16 Mukokutan udsættelse for blod
Årsager til stikuheld Mukokutan udsættelse for blod Beskrivelse af 741 uheld blandt danske læger 43 % fik blod i øjnene Kun 11,5 % af kirurger og 4 % af andre læger bruger rutinemæssig øjenbeskyttelse ved risiko for blodsprøjt. 39 % fik blod på hænderne Kun 63 % af kirurger og 23,4 % af andre bruger rutinemæssig hansker ved risiko for blodspild. 7 % fik blodsprøjt i munden Kun 55,2 % af kirurger og 17,6 % af andre bruger rutinemæssig mundbind ved risiko for blodsprøjt. (Nelsing et al 1997) Lunding S et al. Ringe komplians med beskyttelse mod blodeksposition blandt danske læger. Ugeskr læger 1998;160: Resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt danske sygehusansatte læger læger deltog. Lægerne beskrev om de havde haft stikuheld eller mukokutan udsættelse for blod eller materiale tilblandet blod indenfor de forudgående 3 mdr. I så fald skulle de beskrive det nyligste uheld i detaljer. Data stammer fra denne beskrivelse. Samtidig beskrev lægerne hvor ofte de anvendte personlige værnemidler i situationer med relevant risiko for spild og sprøjt med blod. Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

17 Typiske risikosituationer
Årsager til stikuheld Typiske risikosituationer Undersøgelse af 741 tilfælde af mukokutan udsættelse blandt danske læger Blod på ikke intakt hud på hænder under anlæggelse af venflon (perifert venekateter) Blod på ikke intakt hud på hænder under operationer. Blod i ansigt og øjne under operationer. (Nelsing S 1997) Lunding S et al. Ringe komplians med beskyttelse mod blodeksposition blandt danske læger. Ugeskr læger 1998;160: Resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt danske sygehusansatte læger læger deltog. Lægerne beskrev om de havde haft stikuheld eller mukokutan udsættelse for blod eller materiale tilblandet blod indenfor de forudgående 3 mdr. I så fald skulle de beskrive det nyligste uheld i detaljer. Data stammer fra denne beskrivelse. Samtidig beskrev lægerne hvor ofte de anvendte personlige værnemidler i situationer med relevant risiko for spild og sprøjt med blod. Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

18 Konklusioner om stikuheld
Årsager til stikuheld Konklusioner om stikuheld Der er ofte flere årsager til samme uheld. Generelt afspejler årsagerne til uheldene både usikker arbejdsteknik, vanskelige arbejdsforhold og et behov for mere sikre instrumenter og hjælpemidler. Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

19 Konklusioner om mukokutan udsættelse for blod
Årsager til stikuheld Konklusioner om mukokutan udsættelse for blod Mukokutan udsættelse for blod skyldes primært mangelfuld anvendelse af personlige værnemidler som handsker, maske og øjenbeskyttelse. Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Download ppt "Definition af mukokutan udsættelse for blod"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google