Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lokal rensning af regnvand Denne løsning er implementeret på 7 lokaliteter i Københavns Kommune 2005-2009 som testanlæg. HydroSystems har varetaget driften.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lokal rensning af regnvand Denne løsning er implementeret på 7 lokaliteter i Københavns Kommune 2005-2009 som testanlæg. HydroSystems har varetaget driften."— Præsentationens transcript:

1 Lokal rensning af regnvand Denne løsning er implementeret på 7 lokaliteter i Københavns Kommune 2005-2009 som testanlæg. HydroSystems har varetaget driften af de 7 anlæg frem til 2013 - masser af driftserfaringer – justering har været nødvendig på flere punkter. Lokal rensning giver flere muligheder for klimasikring og lokal anvendelse af regnvand ! HydroSeparator har vist sig ideel - også til rensning af overløbsvand !

2 Klimatilpasning og regulering af vandføring Klimatilpasning Overbelastning af afløbssystem skal reguleres til områder med ingen/begrænset skade HydroSlide afløbsregulatorer Konstant vandføring med nøjagtighed på ±5% Flowvariation fra 0,1 til 5000 l/s Fokus på driftssikre reguleringsløsninger med meget lille kapacitet - og variable, dynamiske løsninger med meget stor kapacitet HydroSlide afløbsregulatorer – konstant vandføring eller dynamisk regulering

3 Automatisk renholdelse af kloakanlæg Konsekvens ved manglende renholdelse af kloakledninger, bassinanlæg mv.? Medfører periodisk overbelastning på renseanlæg – mere end 100 % Dårlig arbejdsmiljø Aflejringer reducerer kapacitet af kloaksystem – mere end 30 % Manglende renholdelse giver store bakteriemængder ved oversvømmelse Recipientbelastning forøges markant Automatisk renholdelse vil minimere driftsudgifter Behov for klimatilpasning kan udskydes pga. af større hydraulisk kapacitet

4 HydroSpjæld til skybrudsplan Regulering – konstant vandføring – afspærring efter forhold nedstrøms forhold Skylning herunder lunker og dykkede ledninger. HydroSpjæld er valgt til afspærring og automatisk renholdelse af Damhustunnel, diameter 3 m og længde ca. 3,4 km En del af skybrudsplan for Københavns Kommune


Download ppt "Lokal rensning af regnvand Denne løsning er implementeret på 7 lokaliteter i Københavns Kommune 2005-2009 som testanlæg. HydroSystems har varetaget driften."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google