Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

aktionslæring En metode til arbejdet med og i praktikfaget Helen Nyboe

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "aktionslæring En metode til arbejdet med og i praktikfaget Helen Nyboe"— Præsentationens transcript:

1 aktionslæring En metode til arbejdet med og i praktikfaget Helen Nyboe
27.august 2014

2 Formålet med aktionslæring i praktikken
Kvalificere de studerendes analyse af og refleksion over praksis gennem et skærpet fokus. Kvalificere de studerendes arbejde med empiri. Kvalificere den didaktiske samtale og trepartssamtalen Forberede de studerende på arbejdet med at dokumentere og evaluere praksis

3 Definition Aktionslæring er en metode, hvor praktikere samarbejder om at igangsætte eksperimenter i praksis med henblik på at blive klogere på praksis og at udvikle den (KLEO). Ref.: Plauborg, Helle (2006): Aktionslæring – evaluering i øjenhøjde. I: Evalueringsfaglighed i skolen. (red.) Claus Madsen, UP, side 55-66

4 3 faser i aktionslæring Fase 1: at formulere en problemstilling.
at iværksætte aktioner, observere aktioner og reflektere over undervisning/didaktisk samtale. Fase 3: at bearbejde erfaringer.

5 Fase 1: at formulere en problemstilling
Problemstillingen skal: give anledning til at undersøge og eksperimentere med praksis give anledning til handling udspringe af praksiserfaringer være fokuseret. Problemstillingen skal ses bredt som et problem, dilemma, undren eller udfordring.

6 Fase 1: at formulere problemstillinger
Det handler om at formulere problemstillinger, der skaber muligheder for at arbejde med og blive klogere på praksis over tid og som beskæftiger sig med praktikkens kompetenceområder: Didaktik Klasseledelse Relationer

7 Fase 2: at iværksætte aktioner, observere og reflektere over undervisning
Igangsætte aktioner: Et eksperiment, et tiltag eller en handling, der iværksættes i praksis for at undersøge problemstillingen mhp. at løse den Observere undervisning Reflektere over undervisning; føre didaktiske samtaler.

8 Ad Fase 2: den didaktiske samtale
En struktureret samtale med fokus på problemstillingen Omdrejningspunktet er refleksion og evaluering af de konkrete aktioner. Udfordringer og anbefalinger: Da fokus let forsvinder - husk fokus på aktionen – ikke på den lærerstuderende Vi kommer let til at fokusere på det, der gik mindre godt – husk de positive tiltag Adskil beskrivelse fra vurdering og husk at stille undersøgende spørgsmål Brug så vidt muligt pædagogiske og didaktiske begreber til at diskutere undervisning mhp. at udvikle et professionelt sprog.

9 Fase 3: at bearbejde erfaringer
Hvad var problemstillingen? Hvilke iagttagelser og refleksioner har været diskuteret? Hvilke aktioner har været iværksat? Hvilke konklusioner har forløbet givet belæg for at drage? Hvilken viden om praksis har forløbet givet anledning til? Hvilke erfaringer har aktionslæring som metode givet? Form: Fx i form af skriftlige eller mundtlige fremlæggelser, artikler eller andet. Formål: Vidensdeling Dokumentation Synlig effekt for lærerne/de lærerstuderende selv

10 Progression? Progressionen udmøntes ikke i aktionslæringsmetoden
Progressionen udmøntes derimod i Vejledningen Selvstændigheden Begrundelser for valg ift. teori Refleksionen ift. teori Videns- og færdighedsmålene

11 Sammenligning mellem vejledning og aktionslæring
Tid \ metode vejledning aktionslæring Før undervisning Vejledningsgrundlag og førvejledning Formulere en problemstilling Undervisning Udføre plan Observation, praktiklærer og medstuderende Iværksætte aktioner, observation, praktiklærer og medstuderende Efter undervisning Eftervejledning Reflektere gennem didaktiske samtaler Evaluering og dokumentation Opgave eller portfolio Bearbejde erfaringer gennem dokumentation

12 Forskellen? Tid \ metode vejledning aktionslæring Før
Der vejledes ift. undervisnings-oplægget Der fokuseres på én ting/ problemstilling/ fokus Under Observation i forhold til undervisningsplan Observation i forhold til fokus/ problemstilling Efter Vejledning ift. plan og observation Didaktisk samtale ift. hvad vi ville, gjorde og det der skete Evaluering og dokumentation Praktikopgave eller portfolio Bearbejde hvad vi ville, gjorde og lærte

13 Vejledning med brug af video ifm. aktionslæring
Videoobservation hjælper til at se praksis udefra giver mulighed for at aktionen/videoklippet kan ses igen støtter refleksiviteten i den didaktiske samtale skal man vænne sig til (ubehag ved at blive filmet) kan indebære tekniske besværligheder i starten kræver tillid ift. hvordan videoklippene bliver brugt Ref.: Bjørndal, Cato R.P. (2014): Videoobservation ad lærerstuderendes praksis. I: UP nr.2/2014, side

14 Konstruktiv brug af videoobservation
Valg af tidsforløb Valg af fokus/aktion Tekniske valg/undersøgelsesdesign/obs på lyd Kombination med anden dokumentation fx transkription, refleksionslog o.lign. Systematik fx ved udvikling over tid Optagelse og brug af videoobservation ifm. Aktionslæring skal man vænne sig til, øve sig i og acceptere fordelene ved – ligesom man skal være opmærksom på begrænsningerne.

15 Litteratur Bjørndal, Cato R.P. (2014): Videoobservation ad lærerstuderendes praksis. I: UP nr.2/2014, side Ref.: Plauborg, Helle (2006): Aktionslæring – evaluering i øjenhøjde. I: Evalueringsfaglighed i skolen. (red.) Claus Madsen, UP, side 55-66


Download ppt "aktionslæring En metode til arbejdet med og i praktikfaget Helen Nyboe"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google