Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejdet mellem kommuner og politi om miljøsager (landbrug)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejdet mellem kommuner og politi om miljøsager (landbrug)"— Præsentationens transcript:

1 Samarbejdet mellem kommuner og politi om miljøsager (landbrug)
Dagens program: administrativ og strafferetlig håndhævelse miljøtilsynet hvornår politianmeldelse? hvad skal anmeldelsen indeholde? efterforskning og evt. gennemførelse af retssag bøder og tvangsbøder andre retsfølger

2 Administrativ og strafferetlig håndhævelse
Administrativ håndhævelse => mhp. lovliggørelse forudsætter et eksisterende ulovligt forhold Strafferetlig håndhævelse => mhp. straf forudsætter et konstateret ulovligt forhold En gyldig forpligtelse (formelle og materielle mangler) Lovliggørelsesprocessen er principielt uafhængig af strafspørgsmålet, eks: evt. selvhjælpshandling trods politianmeldelse ikke nødvendigvis samme ansvarssubjekt for strafansvar og lovliggørelse Samspil mellem lovliggørelse og straf, eks: politianmeldelse som konsekvens af manglende lovliggørelse tvangsbøder idømmes under straffesagen

3 Miljøtilsynet Tilsyn Håndhævelsespligt løbende tilsyn
tilsynsbeføjelser – herunder forholdet til retssikkerhedsloven adgang uden retskendelse oplysningspligter Håndhævelsespligt håndhævelse ctr. ny regulering håndhævelsesbeføjelserne særligt om indskærpelsen myndighedspassivitet?

4 Politianmeldelse – hvornår?
Når den administrative håndhævelse ikke lykkes dog ej ved bagatelsager (medmindre gentagelse) ofte påstand om både tvangsbøder og straf Ved grove overtrædelser, eks: klare overtrædelser af generelle forbud, eks. mbl. §§ 19 og 27 vedvarende eller gentagne vilkårsovertrædelser manglende tilladelse/godkendelse Se nærmere i vejledning om håndhævelse af mbl…

5 Hvad skal politianmeldelsen indeholde?
Tjekliste og eksempler i Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven Anmeldelsen bør navnlig indeholde: en redegørelse for, hvori det ulovlige forhold består (retligt og faktisk) dokumentation for overtrædelsen dokumentation for eventuelle udgifter til analyser mv. relevante oplysninger ift. afgrænsningen af den/de ansvarlige om der (tillige) ønskes påstand om tvangsbøder beregning af evt. økonomisk fordel (fortjeneste/besparelse) forslag til sanktion (herunder vurdering af miljømæssige konsekvenser og andre strafskærpende omstændigheder, se nedenfor under ”bøder”)

6 Efterforskning og evt. retssag
Politiets efterforskning sigtelse og afhøring (evt. med bistand fra kommunen) Gennemførelse af straffesagen tilsynsmyndigheden som vidne og interesseret part afhøring af de implicerede dokumentation af bevismateriale fremadrettet læring af straffesager…

7 Bøder og tvangsbøder Bøden er en sanktion, tvangsbøden er et tvangsmiddel… bødeniveau? minimumsstraffe i strafskærpelsesloven (Rigsadvokatens meddelelse nr. 8/2008) særlig strafskærpelsesregel i mbl. § 110, stk. 2: forsæt eller grov uagtsomhed, og fare for eller skade på miljø/for økonomisk vindings skyld tvangsbøder i praksis? formålet er lovliggørelse (egnet middel?) tvangsbødernes størrelse og hyppighed? hvad sker der, hvis tvangsbøderne ikke virker?

8 Andre retsfølger… Konfiskation Rettighedsfrakendelse
hvad kan konfiskeres? hos hvem? mbl. § 110, stk. 5 (husdyrbrugslovens § 93, stk. 2): udgangspunktet er konfiskation af fortjeneste særligt om overproduktionssager… Rettighedsfrakendelse mbl. § 110b, stk. 1, nr. 2: ”Gentagne gange dømt”… (mistet miljøansvarlighed)


Download ppt "Samarbejdet mellem kommuner og politi om miljøsager (landbrug)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google