Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsesudvikling – det handler om både organisation og didaktik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsesudvikling – det handler om både organisation og didaktik"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsesudvikling – det handler om både organisation og didaktik
Karsten Gynther Leder af Education Lab – Forskningsprogram for Teknologi og Uddannelsesdesign Forskning og Innovation University College Sjælland

2 IHK projektet i et organisations- og ledelsesperspektiv
Baggrund / formål: Udvikling af et fleksibelt adgangsgivende kursus (AK) til ingeniøruddannelserne rettet mod unge mænd i Region Sjælland. Kortlægning af behovet for fleksible linjer i ingeniøruddannelserne. … og efterfølgende udvikling af strategier til at øge de unges mobilitet i forbindelse med uddannelse herunder udvikling og afprøvning af fleksibelt tilrettelagte ingeniøruddannelser.

3 Kortlægningsresultat
”Hvis der ikke havde været mulighed for e-learning, så havde vi bare fortsat i vores gamle job”. Undersøgelsen konkluderer, at der er en potentiel målgruppe som har behov for en fleksibel uddannelse – hvor job og familie også kan passes.

4 At starte en innovationsproces handler om at overveje de relative fordele ved innovationen
(Rogers,1995)

5 At starte en innovationsproces handler om at overveje de relative fordele ved innovationen
(Rogers,1995) Tydelig underviser-tilstedeværelse Løbende og øjeblikkelig feedback Nær relation mellem underviser og studerende

6 Den didaktiske design løsning
Et synkront online læringsmiljø. Undervisning placeret sidst på eftermiddagen. Tydelig lærertilstedeværelse – holdundervisning. Designprincipper: Simulering, remediering og innovativ transformation af tilstedeværelsesundervisningen.

7 Et fuldt udfoldet onlinelæringsmiljø som indeholdt:
Medier til identifikation (deltager-tilstedeværelse). Medier til dialog (video, lyd, tekst). Medier til videns(re)præsentation (formidling og fastholdelse af læreprocesser). Medier til kollaboration. Medier til at organisere gruppestørrelser.

8 Er online læringsmiljøet ny blivende praksis i ingeniøruddannelserne i dag ?

9 Er online læringsmiljøet ny blivende praksis i ingeniøruddannelserne i dag ?
Nej – fordi den didaktiske innovation ikke var forankret organisatorisk. Uddannelsesudvikling af ny blivende praksis lykkes kun hvis det tager afsæt i et helhedssyn på organisationsudvikling og didaktisk udvikling. Det handler om at tænke organisationsdidaktisk.

10 En organisationsdidaktisk model
Udviklet med afsæt i empiri fra: IHK projektet. Et parallelundervisningsprojekt på fire erhvervsskoler. Et projekt om nordisk skolesamarbejde. - en model som er blevet ”mættet” gennem en deskresearch om e-læring i udenlandske erhvervsskoler foretaget for UVM.

11 Modeller vækker store følelser - heldigvis

12 Modeller vækker store følelser - heldigvis
I pædagogiske kredse er vi ikke så glade for: Hierarkiske modeller: 1 2 3

13 Modeller vækker store følelser - heldigvis
I pædagogiske kredse er vi ikke så glade for: Hierarkiske modeller: Top down modeller: 1 2 3

14 Modeller vækker store følelser - heldigvis
I pædagogiske kredse er vi ikke så glade for: Hierarkiske modeller: Top down modeller: Lineære modeller: 1 2 3 A B C

15 En organisationsdidaktisk model
Operationelt didaktisk niveau Taktisk didaktisk niveau Strategisk didaktisk niveau

16 Den klassiske organisations- og ledelsesmodel

17 En organisationsdidaktisk model – er et refleksionsværktøj (en tænketeknologi), som inddrager hele organisationen i innovationsbeslutninger og –processer.) Operationelt didaktisk niveau Taktisk didaktisk niveau Strategisk didaktisk niveau

18 En organisationsdidaktisk model – er et refleksionsværktøj (en tænketeknologi), som inddrager hele organisationen i innovationsbeslutninger og –processer.) Operationelt didaktisk niveau Taktisk didaktisk niveau Strategisk didaktisk niveau Hvorfor ?

19 En organisationsdidaktisk model
Operationelt didaktisk niveau Taktisk didaktisk niveau Strategisk didaktisk niveau Hvorfor - et synkront onlinemiljø ? Dækker det et uddannelsesbehov og er det legitimt, realiserbart og ressourcemæssigt muligt?

20 En organisationsdidaktisk model
Operationelt didaktisk niveau Taktisk didaktisk niveau Strategisk didaktisk niveau Hvad er forudsætningen for, at vi kan udbyde et onlinemiljø?

21 En organisationsdidaktisk model
Operationelt didaktisk niveau Taktisk didaktisk niveau Strategisk didaktisk niveau Hvordan skal det didaktiske design se ud ?

22 En organisationsdidaktisk model
Operationelt didaktisk niveau Taktisk didaktisk niveau Strategisk didaktisk niveau

23 En relationel organisationsdidaktisk model
Operationelt didaktisk niveau Taktisk didaktisk niveau Strategisk didaktisk niveau

24 Litteratur Christiansen, Christensen, Helms, Gynther og Schlüntz (2014): Kan vi lære af de andre? - Udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere. UCSJ forlag. In press. Christensen, Gynther og Jørnø (2013): Synkrone online læringsmiljøer – didaktisk design for synkron undervisning understøttet af digitale teknologier. In: Læring og Medier (LOM), Årg. 6, Nr. 11. Frederiksen, Christensen, Gynther og Petersen (2013): Kvalitativ og kvantitativ kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af blended learning-uddannelser på Ingeniørhøjskolen i København. Gynther, K. (2014): Fleksible synkrone læringsmiljøer på Ingeniørhøjskolen i Ballerup (IHK). Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovations. The Free Press.


Download ppt "Uddannelsesudvikling – det handler om både organisation og didaktik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google