Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Denne præsentation indeholder 9 mulige forside layouts

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Denne præsentation indeholder 9 mulige forside layouts"— Præsentationens transcript:

1 Fødevareministeriets Klagecenter Klagebehandling - der er til at forstå
Denne præsentation indeholder 9 mulige forside layouts. Du vælger nyt layout ved at højreklikke på forside sliden og vælg ”Layout” og herunder vælge blandt Titeldias_01 – Titeldias_09

2

3 Vi vil være forbillede for klagebehandling i staten - med borgeren i fokus
Levere et godt juridisk arbejde med effektivitet, objektivitet og kvalitet Forståelige afgørelser Forståelse for borgerne Rimelige sagsbehandlingstider Inspirationskilde for andre Branding Høj arbejdsglæde Fokus på tid og vægt på kvalitet

4 HVILKE KLAGESAGER? Klager fra landmænd, som får nedsat deres landbrugsstøtte Klager fra virksomheder over sure smileys fx pga. manglende rengøring Klager over tilbagetrækning af fødevarer f.eks. pga. ulovlige sundhedsanprisninger eller Listeria ”Gult kort” antibiotika – medicinering af svin Klager fra fiskere, som ikke må fiske i det farvand eller med de redskaber, de gerne vil Klager fra landmænd over dyrevelfærdspåbud Etablering af dyrkningsfri randzoner og kompensation Titel

5 HVORDAN OPSTOD SKRIVEPOLITIKKEN?
Medarbejderinitieret Kursus med alles og chefens deltagelse In put udefra - tog udgangspunkt i egne afgørelser Efterfølgende fælles drøftelse Skrivepolitik med principper og rammer Den journalistiske nyhedstrekant indføres Akademisk disposition/argumentation aflives Titel

6 DEN JOURNALISTISKE DISPOSITION
NYHEDSTREKANTEN DEN JOURNALISTISKE DISPOSITION Afslutning Titel

7 HVORDAN LYKKES MED SKRIVEPOLITIKKEN?
Afgørelsesskabeloner udfylder og understøtter rammerne Medarbejderne laver selv skabelonerne Sparring om skrivepolitikken = gensidig inspiration og udvikling Trygt miljø til at kunne udtrykke sine tanker og tager glædeligt imod konstruktiv kritik. Udsagn fra medarbejder: ”Vi løfter hinanden” Dynamisk proces og hurtig tilpasning af skrivepolitikken og skabelonerne Drøfte det ofte på fællesmøder i implementeringsfasen – føle sig hørt Løbende udvikling og tilretning – revision 1x årligt (Tina x3) Udsagn fra medarbejder: ”Tydelig kultur og en del af identiteten” Titel

8 HVAD VAR SVÆRT? Gå fra akademisk argumentation til journalistiske nyhedstrekant Skabeloner må ikke være spændetrøje - hæmmer fremdrift og sunde fornuft Ikke starte med afgrænsning og forbehold Spejle klager men ikke i alt Det vigtigste for klager Undgå juridiske og andre fagudtryk – i parentes og forklares men ….. Ingen sagsfremstilling (kort og præcis afgørelse) men alligevel …… Overskrifter Titel

9 EKSEMPLER PÅ KONKRETE UDFORDRINGER
”Afgrødegruppe” ”kontrolaktivitetsplan” ”krydsoverensstemmelseskrav” Afgørelsens overskrift – frem og tilbage Resultatet i overskriften– udeladt , da står i indledningen – nu med i gen, da giver misvisende overskrift (fx genoptagelse) Sammendrag – frem og tilbage Så godt ud i afgørelsen – men svært at forstå, hvad skulle indeholde (resumé af hele afgørelsen eller kun begrundelsen Underoverskrifter Konklusion eller ej – sætning eller ej Titel

10 AMBITION MED SKRIVEPOLITIKKEN
Forståelige afgørelser – føle sig hørt som klager En selvstændig dimension i klagesagsbehandlingen – større arbejdsglæde Ensartet fremstilling i afgørelserne = professionalisme Understøttelse af praksis – retssikkerhed Leve op til vores vision: Vi vil være forbillede for klagebehandling i staten – med borgeren i fokus Titel

11 SPØRGSMÅL? Titel

12 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
Titel


Download ppt "Denne præsentation indeholder 9 mulige forside layouts"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google