Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dokumentation på misbrugsområdet – hvad kan det bruges til

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dokumentation på misbrugsområdet – hvad kan det bruges til"— Præsentationens transcript:

1 Dokumentation på misbrugsområdet – hvad kan det bruges til
Dokumentation på misbrugsområdet – hvad kan det bruges til? Oplæg LVS’s Landsmøde 2008 A A R H U S U N I V E R S I T E T PSYKOLOGISK INSTITUT Master i Social Integration

2 Hvad er problemet? Mængden af erfaringer på det sociale område er vokset voldsomt siden 80erne. Forsøg og institutionsudvikling har kastet megen viden af sig. Resultat: Utallige behandlingsprogrammer har set dagens lys – nogle mere veldokumenterede end andre Hvorfor så diskutere dokumentation? A A R H U S U N I V E R S I T E T PSYKOLOGISK INSTITUT Master i Social Integration

3 Indefra og Udefra Hvilken viden er der brug for?
Organisationen som Maskine Hvordan praktikere kan blive mere effektive vha. professionelle evalueringer Organisationen som Organisme Hvordan ressourcerne kan bruges mest muligt optimalt Organisationen som Politisk system Hvordan balkanisering kan undgås Organisationen som Læringskultur Hvordan ny viden kan udfordre vanetænkning, og hvordan man kan tackle personer med misbrug Vanligvis skelner man i litteraturen mellem adfærdsregulering, gruppepædagogiske tiltag, psykoedukationelle og psykodynamiske teorier på feltet (Andreassen, kapiel 1) eller teaching family, økologiske modeller, social læring og peer culture (ungdomskulturer). Interventionsstrategier skifter over årene. Disse forandringer påvirker udbyttet af en intervention men konsekvensen af forandringerne er stort set ukendte. Institutioner er alle del af et netværk, som beskytter og integrerer barnet i samfundet. Barnet og familien tilbydes forskellige indsatser på samme tid eller følgende hinanden. Denne koordination af indsatser er vigtig for institutionens effektivitet. Det interorganisatoriske netværk omkring barnet påvirker udbyttet. Dette netværk er imidlertid kun sparsomt beskrevet. De elementer, en institution påvirkes af, kan antages at være (Durkin, 2002; Hasenfeld, 1992): A A R H U S U N I V E R S I T E T PSYKOLOGISK INSTITUT Master i Social Integration

4 Hvad er problemet, set fra forskningsverdenen?
Black Box Spørgsmålet: Virker behandlingen – og på hvilke misbrugsformer? White Box Spørgsmålet: Hvad virker i behandlingen - og hvordan virker det? A A R H U S U N I V E R S I T E T PSYKOLOGISK INSTITUT Master i Social Integration

5 Achilleshælen: Hvordan skaffe dokumentation?
Hvad er en måling? En kompleks operation … med det formål: at bestemme værdien af noget i forhold til en standard. Og med en standardiseret procedure. Hvorfor tænke på måling? På den ene side ved vi godt, at vi arbejder med unikke personer med specifikke mål. På den anden side er der behov for generalisering og mere omfattende vurderinger. A A R H U S U N I V E R S I T E T PSYKOLOGISK INSTITUT Master i Social Integration

6 Et tilbageblik Man leder nu efter det, der virker, ud fra et ønske om at basere beslutninger på et sikkert videnskabeligt grundlag. Dette erstattede … Indsamling af erfaringer uden at stemple resultater af en indsats og formidling af sårbare personers stemmer til verden. A A R H U S U N I V E R S I T E T PSYKOLOGISK INSTITUT Master i Social Integration

7 Debatten om evidens Modstandere argumenterer imod den tilsyneladende objektivisme samt de konsekvenser, evidens får for praksis Tilhængere fremhæver at evidens beskytter mod luftige idéer, at evidens fremmer systematisk tænkning til gavn for klienter, og at denne tænkning skal spredes A A R H U S U N I V E R S I T E T PSYKOLOGISK INSTITUT Master i Social Integration

8 Styrker og svagheder ved effektmålinger
Hvad virker? Begrænset viden Sikker viden om indsatsen Ingen indsats står stille Præcis viden om få faktorer Mange faktorer på én gang Stor kontrol Kontrol nedsætter værdien Meningsfulde målinger Mål er vanskelige at definere entydigt A A R H U S U N I V E R S I T E T PSYKOLOGISK INSTITUT Master i Social Integration

9 Fører målinger til et bedre resultat
Både-og Via effektmålinger kan man blive under visse omstændigheder få en viden om en metode Effektmålinger kan dog også blive brugt under omstændigheder, hvor kravene om kontrol og randomisering ikke er opfyldte A A R H U S U N I V E R S I T E T PSYKOLOGISK INSTITUT Master i Social Integration

10 Styrker og svagheder ved standarder (Ertman & Kristensen)
Effektivitet Ressourcekrævende Lettere at styre efter politiske mål Utilsigtede bivirkninger Sikring af et vist minimumsniveau Kan hæmme innovation Gennemskuelighed Ensretning A A R H U S U N I V E R S I T E T PSYKOLOGISK INSTITUT Master i Social Integration

11 Fører standarder for pædagogisk arbejde til et bedre resultat?
Både-og For nogle standarder kan god kvalitet defineres, f.eks. Udviklingsplaner, efterværn, medicinhåndtering, visitation, tilsyn For andre er det vanskeligere at gennemskue, f.eks. kerneydelsen, inddragelse af børn og deres familier, værdigrundlag mv. A A R H U S U N I V E R S I T E T PSYKOLOGISK INSTITUT Master i Social Integration

12 Duer aktionsforskning?
Ja, men ikke til alt Aktionsforskning er især nyttig, a) når herskende viden er mangelfuld, og der er brug for at udvikle ny viden til nye problemer b) når konsensus i en institution er fraværende, og der er brug for at afklare modsætninger i en institution A A R H U S U N I V E R S I T E T PSYKOLOGISK INSTITUT Master i Social Integration

13 Duer kvalitativ forskning?
Ja, men ikke til alt Kvalitativ forskning er især velegnet, når man har brug for at leve sig ind i en misbrugers livsverden og forstå brugerperspektivet på behandling En kvalitativ evaluering kan sjældent stå alene A A R H U S U N I V E R S I T E T PSYKOLOGISK INSTITUT Master i Social Integration

14 Faglighed i klemme Kravet til faglighed stiger, og tilliden til erfaringer er ikke længere stor. Autoritet ligger ikke længere i det, der bliver sagt eller gjort, men i den rationalitet, vores organisering på det sociale område bygger på Vi må ikke glemme, at hele vores kultur bygger på overleveret viden, og uddannelsers primære opgave er bl.a. at formidle denne viden Men man spurgte ikke, hvordan aktiviteterne virker… A A R H U S U N I V E R S I T E T PSYKOLOGISK INSTITUT Master i Social Integration

15 Udvikling af Viden En uheldig modsætning mellem evidens og erfaring. Der bliver ofte sat lighedstegn mellem evidens og ”lodtrækningsforsøg” Erfaringer og dokumentation er vigtige hver for sig, men de kan sjældent stå alene. Erfaringer må ligesom al anden viden udsættes for en kritisk analyse, og den kritiske analyse må være åben over for kritik fra praksis A A R H U S U N I V E R S I T E T PSYKOLOGISK INSTITUT Master i Social Integration

16 De hastige kursændringer
Trangen til enkle målinger er stor og voksende. Et kompliceret samfund kræver enkle bureaukratiske styringsredskaber Overvågning eller Udvikling - begge dele samtidig er umuligt A A R H U S U N I V E R S I T E T PSYKOLOGISK INSTITUT Master i Social Integration

17 Litteratur Kristensen, O.S. (red.)(2006): Mellem omsorg og metode. Tværfaglige studier i institutionsliv. Viborg: Forlaget PUC 2006 Kristensen, O.S. (2006): Sandhedsspillet. Kristensen, O.S. (2008): Hvordan kan man håndtere den vanskelige balance mellem pædagogik og målinger? I Tuft, K. & Aabro, C. (red): Faget pædagogik. København: Billesø & Baltzer A A R H U S U N I V E R S I T E T PSYKOLOGISK INSTITUT Master i Social Integration


Download ppt "Dokumentation på misbrugsområdet – hvad kan det bruges til"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google