Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Etisk dilemma – to definitioner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Etisk dilemma – to definitioner"— Præsentationens transcript:

1 Etisk dilemma – to definitioner
1. Vanskeligt valg, hvor to eller flere værdier er i modstrid med hinanden i en given situation. Ingen løsning vil føles tilfredsstillende. Helle Stryhn 1994 2. Vanskelig værdikonflikt, hvor der skal træffes valg mellem flere alternativer for en konkret handling, hvis udfald får konsekvenser for andre mennesker. Birkler, Jacob 2009

2 Værdier Værdier kan være respekt, ansvarlighed ærlighed tillid

3 2 hyppige dilemmaer Autonomi og paternalisme
Værdikonflikter, der angår magt, hvor sygeplejersken på den ene side kan vælge respekten for patientens valg og autonomi og på den anden side også stå fast på sin faglighed og paternalistisk modsætte sig patientens valg. Solidaritet og loyalitet Værdikonflikter, hvor sygeplejersken står overfor en konflikt mellem solidaritet, d.v.s. spl.s ansvarlighed og respekt for patienten og loyalitet, d.v.s. spl.s respekt for og troskab mod kolleger, læger og pårørende

4 Vurderingskriterier Handles der i forhold til etiske dilemmaer, er der balance: mellem autonomi( mellem det at imødekomme patientens selvbestemmelsesret ,ønsker, værdier og behov) og paternalisme ( den studerendes faglige, personlige, etiske, juridiske og stillingsbetingede ansvar)? mellem solidaritet med patienten og loyalitet med kolleger, læger, pårørende? Handles der i overensstemmelse med sygeplejerskens ansvar og kompetenceområde?

5 Eksempler på dilemma: Autonomi / paternalisme
1. Medicin 2. Kognitiv forstyrret patient 3. Patient vil ikke vaskes 4. Patient vil ikke op 5. Patient vil ikke spise/spiser for meget 6. Besøg til døende

6 Eksempler på dilemma: Solidaritet/Loyalitet
1. Samarbejde med læger også med anden etnisk baggrund. 2. Tavshedspligt og oplysningspligt udfordres af en solidaritetsfølelse med patienten. 3. Pårørende og patient ønsker noget forskelligt af sygeplejersken.

7 Håndtering af etiske dilemmaer
Mulige løsninger gennem pligter Indre Ud fra den gyldne regel Som i vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem Ordløs handlen i forhold til egne følelser – forforståelse - erfaring Ydre Juridiske og etiske forpligtelser Sygeplejeetiske Retningslinier,Institutionens værdier, Love, Jura Etiske begreber, Regler Modeller Teorier Mulige løsninger gennem konsekvensberegninger, Mulige løsninger gennem samarbejde med kolleger Uformelle møder Formelle møder, handler ofte om handlingsalternativer


Download ppt "Etisk dilemma – to definitioner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google