Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsenteret af cand.theol. Finn B. Andersen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsenteret af cand.theol. Finn B. Andersen"— Præsentationens transcript:

1 Præsenteret af cand.theol. Finn B. Andersen
Fordømmelse og Forløsning 1529 Martin Luthers teologi skildret af Lucas Cranach Præsenteret af cand.theol. Finn B. Andersen Klik med musen for at gå til næste billede

2 Fordømmelse og Forløsning 1529

3 Oplysninger om billedet Lucas Cranach, Verdammnis und Erlösung, Olie på lærred, 119 x 90 cm
Lucas Cranach malede dette billede i 1529 Originalmaleriet befinder sig på Schloss Friedenstein i Gotha (25 km vest for Erfurt).

4 Bildedebeskrivelse Forbemærkning Billedet viser en typologisk sammenligning af begivenheder i GT og NT under temaet fordømmelse og forløsning (Verdammnis und Erlösung). Det Gamle Testamente skildres i venstre side og Det Nye Testamente i højre. Hver billedehalvdel er sammensat af flere enkeltscener, der gennemgås i det følgende.

5 Modsætningerne mellem den gamle og den nye pagt
Ved kors og opstandelse følger det evige liv for den, der tror Ved loven er følgerne for mennesket synd og død

6 Loven og Evangeliet Johannes peger på forsoningen på korset, som overvinder døden og Djævelen. Hvor loven gælder, hersker synden og døden

7 Syndefaldet Syndefaldet (1 Mos 3) Adam og Eva står nøgne ved kundskabens træ, som slangen snor sig om Ved Adam kom synden ind i verden

8 Synderens nød Den åndelige betydning af loven: Mennesket kan ikke opfylde loven Døden og Djævelen jager det nøgne menneske og piner det med et spyd Mennesket strækker klagende armene mod Himlen

9 De Ti Bud er grundlaget for den gamle pagt
Moses og profeterne peger hen på De Ti Bud Loven anklager mennesket på grund af synden Grundlaget for deres anklage er loven

10 Dommedag Kristus viser sig på himlen som den ophøjede majestæt Den frelste skare møder ham i skyerne Engle udbasunerer dommedag

11 Slangen hænger på en pæl midt i jødernes teltlejr
Kobberslangen Slangen hænger på en pæl midt i jødernes teltlejr Den, der ser på den opløftede slange, bliver imun over for slangebid 4 Mos 21, 4-9 som forbillede på korset Kobberslangen 4 Mos 21, 4-8 v4 Så brød de op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå uden om Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden v5 og talte mod Gud og mod Moses: »Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi er lede ved den elendige føde.« v6 Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. v7 Da kom folket til Moses og sagde: »Vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os!« Moses bad for folket, v8 og Herren sagde til Moses: »Lav en slange og sæt den på en stang! Enhver, der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde livet.« v9 Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang; hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet.

12 „I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«“ (Luk 2, 8-12) Hyrderne på marken

13 Det angrende menneske vises hen til Kristi kors
Synderen, der er plaget af Djævelen og døden, bliver her vist hen til korset af Johannes Døberen Ved korsets fod ses Guds lam, efter de kendte ord: „Se Guds lam, som bærer verdens synd“ (Joh 1, 29) Joh 1,29: Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde: »Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd.

14 Helligånden formidler korsets frelse
Ud fra Kristi side strømmer en frelsende blodstråle Duen, som symbol på Helligånden, leder blodstrålen hen til den bedende Joh 1,29: Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde: »Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd.

15 Døden og Djævelen er besejret
Døden og Djævelen ligger besejret ved korsets fod Lammet har sejret og bærer den røde og hvide sejrs-påskefane Joh 1,29: Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde: »Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd.

16 Opstandelsen Over kors og grav er Kristi opstandelse skildret Kors og opstandelse hører sammen Kristus har sejrsfanen i hånden

17 Billede-teksten Regnbuen og dommen Rom 1, 18: Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Rom 3, 23: Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud Djævelen og døden 1 Kor 15, 56: Dødens brod er synden, og syndens kraft er loven. Rom 4, 15: Loven fremkalder vrede Moses og profeterne Rom 3, 20: Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Matt 11, 13: Alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser. Mennesket Rom 1, 17: Den retfærdige skal leve af tro. Rom 3, 28: Vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger. Johannes Døberen Joh 1, 29: Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd. 1 Pet 1, 2: Ved Åndens helligelse udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Døden og lammet 1 Kor 15, 54-57: Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod? Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus!

18 Lucas Cranach den Ældre
Lucas Cranach ( ). En af Tysklands mest betydelige renæssancemalere Han blev ansat som hofmaler hos Luthers kurfyrste i Wittenberg i 1505 Borgmester i Wittenberg flere gange Nært venskab med Luther og hans familie Cranach kan ses som grundlægger af den evangelisk-lutherske kunst (mere info om Cranach) (billeder af Cranach) Selvportræt, 1550, Galleri degli Uffizi i Firence, Italien (link til museet)

19 Et andet billede med samme tema kan ses i Luther-museet i Wittenberg
Lucas Cranach, Lov og Evangelium (Gesetz und Evangelium), ca. 1551 Til venstre: „Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed.“ (Rom 1,18) Til højre: ”Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.” (Es 7,14)


Download ppt "Præsenteret af cand.theol. Finn B. Andersen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google