Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Betydningen af Pædagogisk engagement og relationsprofessionerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Betydningen af Pædagogisk engagement og relationsprofessionerne"— Præsentationens transcript:

1 Anne Linder www.authenticus.dk
Betydningen af Pædagogisk engagement og relationsprofessionerne Anne Linder præsentation Anne Linder

2 Pædagogisk engagement
At give sig selv i pant. At stille sig selv til rådighed til den pæd. Process. At tilbyde både sin faglighed og personlighed til den andens bedste. Ildsjæle At give sig selv i pant Katzenelson: ”Det vigtigste i tilværelsen er det mest oversete” Anne Linder

3 Anne Linder, 2009 Pædagogisk engagement
Engagementet er den drivkraft der gør det muligt at aktivere den enkelte medarbejders faglige og personlige potentiale. Ildsjæle. Uden engagement er det svært at flytte sig selv og andre Anne Linder

4 Hans Henrik Knoop, 2009 Forudsætningerne for engagement
Et meningsfuldt perspektiv Positive emotioner Anne Linder

5 Csikszentmihalyi, 2008 Biologisk grundvilkår
Livsglæde Sundhed Anne Linder

6 Csikszentmihalyi, 2008 Den daglige kamp
Mennesker trues af - Livslede - Sygdom Anne Linder

7 Pædagogiske dilemmaer
Teori – Praksis Trivsel - Læring Individ – Fællesskab Glæde – Vrede Anerkendelse – Underkendelse Anne Linder

8 Csikszentmihalyi, 2008 Kompleksiteten er et grundvilkår
Konkret er en af de største udfordringer, at kunne finde en form for harmoni og arbejdsglæde i en verden, der ofte er spændt ud imellem to modsatrettede hovedtendenser Anne Linder

9 Csikszentmihalyi, 2008 Harmoniske øjeblikke
Vi oplever en intens form for glæde i et harmonisk øjeblik Der frigives psykologisk energi Anne Linder

10 Anne Linder, 2006 Pædagogiske stjernestunder
Øjeblikke hvor vores liv opleves meningsfuldt Frigiver positive emotioner Styrker vores engagement Anne Linder

11 Stern 2004 Øjeblikkets betydning
Al menneskelig meningsfuld aktivitet synes at være pakket/produceret i sekvenser på netop 10 sekunder. Samspil mellem barn og forældre Kommunikative samspil Åndedræt, smil etc. Sprogets musikalske sekvenser Anne Linder

12 Kompleksitetshåndtering Pædagogisk professionalitet
Kender modsætningerne Peger på fællesnævnerne Anne Linder

13 Relationer og sammenhængskraft
Den gode relation skaber mening og positive emotioner Når man oplever at have betydning for fællesskabet, Relationsssionerne Anne Linder

14 Due og Holstein, 2006 Relationer i læringsmiljøet
Forældre Kammerater Nære Professionelle Anne Linder

15 Bente Jensen, 2007 De udsatte børn
Børn med manglende kompetencer Børn der befinder sig dårligt i læringsmiljøet Børn med negative emotioner Anne Linder

16 Bente Jensen, 2007 Risikobørn 1993 – 2003
Trods øget lovgivning og øget fagligt udviklingsarbejde er det ikke lykkedes os at give gruppen af udsatte børn og unge en bedre start. Opfølgning Anne Linder

17 Bente Jensen, 2006 Eksklusionsprocesser
Børnenes livschancer påvirkes i familien men Børnenes livschancer påvirkes også gennem samfundets institutionelle processer og i uddannelsessystemet. De professionelle er en del af problemet – men også en del af løsningen Anne Linder

18 C. Palludan (2006) Pædagogiske eksklusionsmekanismer
I børnehaven Tilbageholdelse af anerkendelsen Pædagogisk mangelsyn Nærhed – Distance Sproglige koder Anne Linder

19 DCUM (2009) Pædagogiske eksklusionsmekanismer
I skolen Op til 25% af de danske elever oplever at ofte at have en negativ oplevelse med deres lærer Disse elever har et mindre personligt forhold til deres lærere end deres klassekammerater Anne Linder

20 Palludan, 2006, Jensen, 2007 Den negative social arv
De professionelles individperspektiv – er en af hovedårsagerne til at vi ikke kan få brudt den negative sociale arv Anne Linder

21 Anne Linder www.authenticus.dk
Individperspektiv Mistrivsel og manglende læring tolkes som tegn på individuelle problemer og funktionsvanskeligheder Indsatsformer retter sig mod det enkelte barn Behandlerperspektiv Resultat: Børn/unge fastholdes i deres mistrivsel/den negative sociale arv Fx Freuds perspektiv Anne Linder

22 Anne Linder www.authenticus.dk
Systemiskperspektiv Mistrivsel og manglende læring tolkes som tegn på misforhold i det sociale samspil/læringsmiljøet Indsatsformer rettes mod relationelle aspekter Læringsperspektiv Resultat: Understøtter positive forandrings processer Forældre Jævnaldrende Prof. voksne Fx relationelt perspektiv Anne Linder

23 Elsborg,2006 Kvalitative relationer
”Kvalitative relationer har mere end noget andet vist sig at være udslagsgivende for det individuelle mønsterbrud” Anne Linder

24 Anne Linder, 2009 Kvalitative relationer
Private relationer Personlige relationer Professionelle relationer Intimitet og nærhed Kærlighed som emotionel kraft Læring og udvikling Anerkendelse som emotionel kraft Social omgang Venlighed som emotionel kraft Anne Linder

25 Den emotionelle fattigdom
Mennesker visner når de ikke bliver mødt med positive emotioner Mennesker visner når de ikke bliver budt op eller inviteret ind i det sociale fællesskab Begrænser engagementet Begrænser den psykologiske kapital de sociale bænkevarmere Anne Linder

26 Bourdieu, 1997 Social og kulturel kapital
Økonomisk kapital Bourdieu, 1997 Social og kulturel kapital Social og kulturel kapital Omveksles via sproget – til kontanter Psykologisk kapital Omvekslet via sproget – til uddannelse, netværk og kompetencer Personlig og relationel kapital

27 Pædagogiske relationsprofessioner
Vi har manglet et fælles fagligt sprog for omsorgs- og opdragelsesdelen Omsorgs- og opdragelsesdelen er derfor blevet udført på baggrund af personlige holdninger og erfaringer. Uden fag-teknisk sprog har det været svært at udvikle den almene og den specialpædagogiske praksis. Læring Omsorg Opdrag Anne Linder

28 Anne Linder www.authenticus.dk
Relationskompetence 1. Evnen til at etablere en følelsesmæssig dialog 2. Evnen til at tage ansvaret for at skabe en lærende og meningsskabende dialog 3. Evnen til at skabe en guidende og opdragende dialog Anne Linder

29 Relationsprofessioner
Pædagogiske Psykologiske Sundhedsfaglige Plejesektoren Bibliotekarer Med flere Anne Linder

30 Icdp er nøglen Til en professionalisering af det relationelle forhold.
Giver mulighed for positive emotioner og mening skaber sammenhængskraft Anne Linder


Download ppt "Betydningen af Pædagogisk engagement og relationsprofessionerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google