Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan bygge bro mellom klinik og forskningsmiljø?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan bygge bro mellom klinik og forskningsmiljø?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan bygge bro mellom klinik og forskningsmiljø?
Og hvad så??? Hvordan bygge bro mellom klinik og forskningsmiljø?

2 Nuværende ståsted for sygeplejeforskningen i Danmark
En ung disciplin Et supplement og komplementært til den lægefaglige og sundhedsteknologiske forskning Præget af individuelle projekter Forskning på forskellige niveauer i klinisk praksis

3 Hvad er vi til for? Forskning i klinisk sygepleje har til hensigt:
at udvikle videnskabelig dokumenteret sygepleje til gavn for patienter og pårørende

4 Hvad ønsker vi? at medvirke såvel nationalt som internationalt til at udvikle kundskab af relevans for sygepleje som praksisfag og som videnskabelig disciplin

5 Såsom udvikling er… HVAD UDVIKLING ER Man har ligget i svøb
I et åndeligt skrud, Som der livet igennem Går svind i, Såsom udvikling er: At man vikler sig ud Af, hvad andre Har viklet En ind i Piet Hein

6 Relevant kundskab Den kliniske sygeplejes betydning for den indlagte patient og dennes pårørende må prioriteres og værnes om Inddragelse af pårørende, herunder trøste og støtte. En særlig indsats relateret til sygeplejepersonalet som formidlende led mellem patient og pårørende samt i en patients palliative forløb og ved dødsfald Sygepleje skal praktiseres og har en selvstændig betydning i den tværfaglige indsats. Opgavedeling imellem faggrupper argumenteres med afsæt i sygeplejens faglighed

7 Relevant kundskab Arbejde for en tværfaglig indsats, der sikrer opnåelse af fælles mål for patienten. Således kan omsorg, pleje, rehabilitering, lindring, sundhedsfremme og forebyggelse samt undersøgelse, diagnosticering og behandling forenes til gavn for patienten Sygeplejepersonalet udvikler, planlægger og gennemfører patientforløb, der tager hensyn til patienternes individualitet og livssituation og handler med udgangspunkt i patientens værdier, sygdoms- og lidelsessituation

8 Relevant kundskab Organisatoriske principper om sammenhæng i patientforløb skal inddrages i udarbejdelse af tværfaglige og tværsektorielle retningslinjer, herunder sikring af at sygeplejepersonalet arbejder med hvad rettidig udskrivelse til hjemmet indebærer Udvikling af en kultur, hvor patientens medinddragelse sikres gennem samtale og anden form for kommunikation med patient og pårørende, herunder håndtering af balancegangen mellem patientens juridiske rettigheder og etik

9 Relevant kundskab Det skal tilstræbes at patient og pårørende møder få og velkvalificerede medarbejdere, herunder sikring af at patienten ved, hvem, der har det primære sygeplejefaglige ansvar under indlæggelse og efter udskrivelse Patientsikkerhed, den elektroniske patientjournal og kliniske retningslinjer er vigtige elementer i kvalitetsarbejdet. Akkreditering Anvendelse af udviklings- og forskningsresultater på en systematisk måde, først og fremmest for at sikre den for patient og pårørende Gode, Kloge og Rigtige sygepleje.

10 Værdierne… Udvikling af en sygeplejekultur, hvor sygepleje er
at hjælpe uden at krænke

11 Strategiske perspektiver
1-2-3 Forskning i klinisk sygepleje: 1.Forskning som en integreret del af det daglige, kliniske arbejde 2. Rekrutteringsflow og karriereveje 3. Strategiske alliancer og netværk

12 1.Forskning som en integreret del af det daglige, kliniske arbejde
Opbygning af en bæredygtig infrastruktur Inden udgangen af 2013 skal der være ansat 1-2 postdocer i klinisk sygepleje i hvert center De ledende sygeplejersker har ansvar for at tilvejebringe vilkår for sygeplejefaglige ph.d.studerende som en naturlig del af afdelingen/centeret

13 1.Forskning som en integreret del af det daglige, kliniske arbejde
Opbakning og forståelse på alle ledelsesniveauer Tilbud om Journal Clubs for ledende sygeplejersker Anvendelse af relevante forskningsresultater og gennemførelse af forskningsprojekter Journal Clubs i hvert center Kurser Forskningsprojekter og tilknyttet vejledning samt publicering

14 1.Forskning som en integreret del af det daglige, kliniske arbejde
Innovation Senest ultimo 2009 er der udviklet et koncept for hvorledes innovation kan supplere den eksisterende sygeplejefaglige udviklingskultur

15 2. Rekrutteringsflow og karriereveje
Sammenhæng mellem uddannelse og forskning Primo 2010 har sygehuset en strategiplan for hvad sygeplejersker med specifikke uddannelser skal bruges til Sygehusets ph.d.studerende sygeplejersker er en del af sygehusets tværdisciplinære ph.d.forening

16 2. Rekrutteringsflow og karriereveje
Talentspejderi Identificering af potentielle forskere Afprøvning af en spirende forskningsinteresse Samarbejde med UCN/VIA

17 3. Strategiske alliancer og netværk
Det universitære samarbejde Et styrket samarbejde med Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet Kliniske retningslinjer og Nationalt Clearinghouse

18 3. Strategiske alliancer og netværk
Nationale og regionale netværk Tværdisciplinært samarbejde Deltagelse i tværdisciplinære forskningsprojekter Involvering i planlægning og afvikling af overordnede tværdisciplinære forskningsaktiviteter. Internationalisering Abstracts, artikler, samarbejdspartnere

19 Synlighed Synlighed og økonomi hænger sammen
Den gode, kloge og rigtige sygepleje lever i ubemærkethed. Fagets inderside profil er stadig meget ordløs Vi skal blive meget bedre til at formidle vor resultater til mangeartede målgrupper

20 Kulturarbejde Sygeplejeforskning -- et naturlig element i driften
Sygeplejeforskning – et troværdigt element i hverdagen Sygeplejeforskning – et anvendt element i klinisk praksis Sygeplejeforskning – et sjovt element i hverdagen


Download ppt "Hvordan bygge bro mellom klinik og forskningsmiljø?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google