Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Højmeskolens Ungestrategi August 2012. Vi laver strategien som en film om en terning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Højmeskolens Ungestrategi August 2012. Vi laver strategien som en film om en terning."— Præsentationens transcript:

1 Højmeskolens Ungestrategi August 2012

2 Vi laver strategien som en film om en terning

3 På Højmeskolen skaber vi… Et fundament for udvikling af: – Glæde – Tro på sig selv – Kreativitet – Innovation – Samarbejde – At kunne indgå i fællesskaber og demokratiske processer

4 Unge, der er motiverede for at lære mere Unge, der kan og vil samarbejde Unge, der er vant til at tage initiativ og medansvar Unge med mod på fremtiden Derfor har vi…

5 De 6 indsatser Det omgivende samfund - bygger bro Didaktik og undervisning - skaber motivation Fysiske rammer og teknologi - skaber muligheder Fællesskaber & traditioner - skaber sammenhængskraft Ungeinddragelse - skaber lyst til mere Forældresamarbejde - skaber nærvær

6 Det omgivende samfund bygger bro Kvarterløfts-projekt i Åhaven Virksomhedsbesøg / Job-dag Obligatorisk projektopgave om uddannelsesdrømme på 7. årgang Målrettet mini- uddannelses-messe på Højmeskolen i samarbejde med andre regionsskoler

7 Det omgivende samfund bygger bro Kvarterløfts- projekt i Åhaven Vi gør det fordi: Vi vil nå ud til udsatte unge og deres familier, der hvor de bor Vi gør det fordi: Vi vil nå ud til udsatte unge og deres familier, der hvor de bor Vores mål er: Sammen med ungdomsskolen styrker vi lokalmiljøet i Åhaven for børnene og deres forældre. Vores mål er: Sammen med ungdomsskolen styrker vi lokalmiljøet i Åhaven for børnene og deres forældre.

8 Det omgivende samfund bygger bro Virksomheds- besøg/ Job-dag Vi gør det fordi: Eleverne skal tættere på erhvervslivet, så de bliver bedre rustet til at vælge deres fremtidige retning Vi gør det fordi: Eleverne skal tættere på erhvervslivet, så de bliver bedre rustet til at vælge deres fremtidige retning Vores mål er: En årlig job-dag, hvor eleverne kommer ud på rigtige virksomheder og oplever virkeligheden Vores mål er: En årlig job-dag, hvor eleverne kommer ud på rigtige virksomheder og oplever virkeligheden

9 Det omgivende samfund bygger bro Obligatorisk projektopgave om uddannelses- drømme på 7. årgang Vi gør det fordi: Vi vil bakke op om, at alle elever har drømme for fremtiden og kender vejen til at nå dem Vi gør det fordi: Vi vil bakke op om, at alle elever har drømme for fremtiden og kender vejen til at nå dem Vores mål er: Endnu flere af vores elever fortsætter på en ungdomsuddannelse og gennemfører den Vores mål er: Endnu flere af vores elever fortsætter på en ungdomsuddannelse og gennemfører den

10 Det omgivende samfund bygger bro Målrettet mini- uddannelses- messe på Højmeskolen evt. i samarbejde med andre regions-skoler Vi gør det fordi: Vi vil give eleverne et bedre grundlag for at vælge den rigtige ungdoms- uddannelse Vi gør det fordi: Vi vil give eleverne et bedre grundlag for at vælge den rigtige ungdoms- uddannelse Vores mål er: Endnu flere af vores elever fortsætter på en ungdomsuddannelse og gennemfører den Vores mål er: Endnu flere af vores elever fortsætter på en ungdomsuddannelse og gennemfører den

11 Køreplan Kvarterløfts-projekt i Åhaven Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Virksomhedsbesøg/Job-dag Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Obligatorisk projektopgave om uddannelsesdrømme på 7. årgang Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Målrettet mini-uddannelsesmesse på Højmeskolen i samarbejde med andre regionsskoler Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse:

12 Didaktik og undervisning skaber motivation Projektopgavekanon Fagdage skal systematiseres Læseplan for UEA Udvikling af målsætnings- og evalueringskultur

13 Didaktik og undervisning skaber motivation Projekt- opgavekanon Vi gør det fordi: vi vil sikre, at eleverne udnytter alle muligheder, projekt- opgavedisciplinen giver Vi gør det fordi: vi vil sikre, at eleverne udnytter alle muligheder, projekt- opgavedisciplinen giver Vores mål er: At alle eleverer er bekendte med mange forskellige redskaber i forbindelse med projekter. Vores mål er: At alle eleverer er bekendte med mange forskellige redskaber i forbindelse med projekter.

14 Didaktik og undervisning skaber motivation Fagdage skal systematiseres Vi gør det fordi: Fagdage giver mulig- hed for fordybelse. Systematik sikrer en højere faglighed og at flere fag tilgode- ses Vi gør det fordi: Fagdage giver mulig- hed for fordybelse. Systematik sikrer en højere faglighed og at flere fag tilgode- ses Vores mål er: At vi – baseret på erfaringerne fra fag-dage i skoleåret 2012/13 – får udviklet en systematisk tilgang til, hvordan vi gennemfører fagdage fremover. Vores mål er: At vi – baseret på erfaringerne fra fag-dage i skoleåret 2012/13 – får udviklet en systematisk tilgang til, hvordan vi gennemfører fagdage fremover.

15 Didaktik og undervisning skaber motivation Læseplan for UEA Vi gør det fordi: Vi vil være bedre til at undervise eleverne i Uddannelse, Erhverv og Arbejdsmarked Vi gør det fordi: Vi vil være bedre til at undervise eleverne i Uddannelse, Erhverv og Arbejdsmarked Vores mål er: Der ved udgangen af skoleåret 2012/13 er udviklet fælles læseplan for UEA-undervisningen – og at den anvendes af alle Vores mål er: Der ved udgangen af skoleåret 2012/13 er udviklet fælles læseplan for UEA-undervisningen – og at den anvendes af alle

16 Didaktik og undervisning skaber motivation Udvikling af målsætnings- og evaluerings- kultur Vi gør det fordi: Vi vil synliggøre kvaliteten i undervisningen Vi gør det fordi: Vi vil synliggøre kvaliteten i undervisningen Vores mål er: Målsætning og evaluering er af høj kvalitet og synlig og kendt for elever og forældre Vores mål er: Målsætning og evaluering er af høj kvalitet og synlig og kendt for elever og forældre

17 Køreplan Projektopgavekanon Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Fagdage skal systematiseres Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Læseplan for UEA Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Udvikling af målsætnings- og evalueringskultur Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse:

18 Fysiske rammer og teknologi skaber muligheder Reglen er, at der ingen regler er! Aktivt udemiljø (skak, kryds og bolle mm., borde-bænke, intime uderum) Behovsundersøgels e  Medbringe af egen computer. Bærbar udleveres til de som mangler Intra som aktivt værktøj

19 Fysiske rammer og teknologi skaber muligheder Reglen er, at der ingen regler er! Vi gør det fordi: Eleverne ved godt, man skal passe på tingene Vi gør det fordi: Eleverne ved godt, man skal passe på tingene Vores mål er: Det er ikke nedskrevne regler, der styrer folks adfærd. Det er sund fornuft. Vores mål er: Det er ikke nedskrevne regler, der styrer folks adfærd. Det er sund fornuft.

20 Fysiske rammer og teknologi skaber muligheder Aktivt udemiljø (skak, kryds og bolle mm., borde-bænke, intime uderum) Vi gør det fordi: Spændende aktiviteter giver eleverne bedre mulighed for at udvikle sociale kompetencer og indgå i meningsfyldte relationer Vi gør det fordi: Spændende aktiviteter giver eleverne bedre mulighed for at udvikle sociale kompetencer og indgå i meningsfyldte relationer Vores mål er: Udemiljøet er opfrisket i løbet af skoleåret 2012/13 med ting, eleverne synes er spændende Vores mål er: Udemiljøet er opfrisket i løbet af skoleåret 2012/13 med ting, eleverne synes er spændende

21 Fysiske rammer og teknologi skaber muligheder Behovs- undersøgelse  medbringe egen computer. Bærbar udleveres til de som mangler Vi gør det fordi: Computeren er afgørende i undervisningen og alle elever skal have adgang til en, når de er i skole Vi gør det fordi: Computeren er afgørende i undervisningen og alle elever skal have adgang til en, når de er i skole Vores mål er: At få afdækket, hvor mange elever, der selv kan medbringe computer og hvad der skal til, for at det fungerer Vores mål er: At få afdækket, hvor mange elever, der selv kan medbringe computer og hvad der skal til, for at det fungerer

22 Fysiske rammer og teknologi skaber muligheder Intra som aktivt værktøj Vi gør det fordi: Det giver os mulighed for bedre og hurtigere kommunikation elever, forældre og lærerne imellem Vi gør det fordi: Det giver os mulighed for bedre og hurtigere kommunikation elever, forældre og lærerne imellem Vores mål er: I løbet af skoleåret 2012/13 udvikler vi fælles retningslinjer for brug af intra – og kommunikerer dem til elever og forældre Vores mål er: I løbet af skoleåret 2012/13 udvikler vi fælles retningslinjer for brug af intra – og kommunikerer dem til elever og forældre

23 Køreplan Reglen er, at der ingen regler er! Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Aktivt udemiljø (skak, kryds og bolle mm., borde-bænke, intime uderum) Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Behovsundersøgelse  Medbringe egen computer. Bærbar udleveres til de som mangler Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Intra som aktivt værktøj Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse:

24 Fællesskab og traditioner skaber sammenhængskraft Årlig gallafestUngeuge Videreudvikling af fællessamlinger Integration af 6. årgang

25 Fællesskab og traditioner skaber sammenhængskraft Årlig gallafest Vi gør det fordi: Det er vigtigt for trivsel og sammenhold, at vi har traditioner Vi gør det fordi: Det er vigtigt for trivsel og sammenhold, at vi har traditioner Vores mål er: Gallafesten afholdes hvert år Vores mål er: Gallafesten afholdes hvert år

26 Fællesskab og traditioner skaber sammenhængskraft Ungeuge Vi gør det fordi: Vi skal gøre en aktiv indsats for at omsætte værdier for ungemiljøet til egentlig kultur og adfærd Vi gør det fordi: Vi skal gøre en aktiv indsats for at omsætte værdier for ungemiljøet til egentlig kultur og adfærd Vores mål er: De fire elev-værdier Ligeværdighed, Viden, Respekt og Udfordring gennemsyrer kulturen i vores ungemiljø Vores mål er: De fire elev-værdier Ligeværdighed, Viden, Respekt og Udfordring gennemsyrer kulturen i vores ungemiljø

27 Fællesskab og traditioner skaber sammenhængskraft Videreudvikling af fællessamlinger Vi gør det fordi: Vi tror på, at vedkommende fællessamlinger har en stor værdi for fælles- skabet og kommuni- kationen. Vi gør det fordi: Vi tror på, at vedkommende fællessamlinger har en stor værdi for fælles- skabet og kommuni- kationen. Vores mål er: At vi i skoleåret 2012/13 får udviklet nye rammer for fællessamling, som eleverne vurderer som vedkommende Vores mål er: At vi i skoleåret 2012/13 får udviklet nye rammer for fællessamling, som eleverne vurderer som vedkommende

28 Fællesskab og traditioner skaber sammenhængskraft Integration af 6. årgang Vi gør det fordi: 6. årgang er – og skal føle sig – som en del af fællesskabet i ungemiljøet, selvom de er placeret lidt væk Vi gør det fordi: 6. årgang er – og skal føle sig – som en del af fællesskabet i ungemiljøet, selvom de er placeret lidt væk Vores mål er: At overgangen fra børne- til ungemiljø sker naturligt Vores mål er: At overgangen fra børne- til ungemiljø sker naturligt

29 Køreplan Årlig gallafest Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Ungeuge Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Videreudvikling af fællessamlinger Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Integration af 6. årgang Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse:

30 Ungeinddragelse skaber lyst til mere Arbejdsgruppe til renovering / udsmykning af gang og repos Elevråd planlægger og gennemfører fest og sommerafslutning Elevord: Ligeværdighed, Viden, Respekt & Udfordring skal kunne ses og mærkes Kursusfag, der passer de unge

31 Ungeinddragelse skaber lyst til mere Arbejdsgruppe til renovering / udsmykning af gang og repos Vi gør det fordi: Det giver ejerskab til tingene, at man selv er med til at bestemme og udføre arbejdet Vi gør det fordi: Det giver ejerskab til tingene, at man selv er med til at bestemme og udføre arbejdet Vores mål er: Eleverne føler sig hjemme i skolens fysiske rammmer Vores mål er: Eleverne føler sig hjemme i skolens fysiske rammmer

32 Ungeinddragelse skaber lyst til mere Elevråd planlægger og gennemfører fest og sommer- afslutning Vi gør det fordi: Elevrådet har vist, at de er gode til at tage ansvar og dygtige til at planlægge aktiviteter Vi gør det fordi: Elevrådet har vist, at de er gode til at tage ansvar og dygtige til at planlægge aktiviteter Vores mål er: At fastholde og videreudvikle et stærkt elevråd – år for år Vores mål er: At fastholde og videreudvikle et stærkt elevråd – år for år

33 Ungeinddragelse skaber lyst til mere Elevord: Ligeværdighed, Viden, Respekt & Udfordring skal kunne ses og mærkes Vi gør det fordi: Vi mener det alvorligt, at elevernes egne værdiord skal gennemsyre kulturen i ungemiljøet Vi gør det fordi: Vi mener det alvorligt, at elevernes egne værdiord skal gennemsyre kulturen i ungemiljøet Vores mål er: At vi gennemfører en årlig ungeuge, hvor fokus er på de fire værdiord Vores mål er: At vi gennemfører en årlig ungeuge, hvor fokus er på de fire værdiord

34 Ungeinddragelse skaber lyst til mere Kursusfag, der passer de unge Vi gør det fordi: Vi vil have relevante kursusfag, der kan skabe oplevelser, der rammer alle elever Vi gør det fordi: Vi vil have relevante kursusfag, der kan skabe oplevelser, der rammer alle elever Vores mål er: At spørge eleverne inden vi planlægger kursusfag, så vi får deres input med fra starten Vores mål er: At spørge eleverne inden vi planlægger kursusfag, så vi får deres input med fra starten

35 Køreplan Arbejdsgruppe til renovering / udsmykning af gang og repos Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Elevråd planlægger og gennemfører fest og sommerafslutning Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Elevord: Ligeværdighed, Viden, Respekt & Udfordring skal kunne ses og mærkes Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Kursusfag, der passer de unge Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse:

36 Forældresamarbejde skaber nærvær Fokus på forældrenes rolle Tydelige målsætninger og kommunikation. Herunder forventnings- afstemning Forældre- jobbank skal inddrages i jobdagen Teenageforældre- /elevmøder

37 Forældresamarbejde skaber nærvær Fokus på forældrenes rolle Vi gør det fordi: Forældrene spiller stadig en vigtig, men ny rolle, når eleverne kommer i ungemiljøet Vi gør det fordi: Forældrene spiller stadig en vigtig, men ny rolle, når eleverne kommer i ungemiljøet Vores mål er: Vi oplever et styrket samarbejde mellem skole og forældre Vores mål er: Vi oplever et styrket samarbejde mellem skole og forældre

38 Forældresamarbejde skaber nærvær Tydelige målsætninger og kommunikation. Herunder forventnings- afstemning Vi gør det fordi: Vi skal finde en god form på vores dialog og samarbejde mellem skole og forældre Vi gør det fordi: Vi skal finde en god form på vores dialog og samarbejde mellem skole og forældre Vores mål er: Vi oplever god forventningsafstemning og dialog mellem skolen og forældrene Vores mål er: Vi oplever god forventningsafstemning og dialog mellem skolen og forældrene

39 Forældresamarbejde skaber nærvær Forældre- jobbank skal inddrages i jobdagen Vi gør det fordi: Vi vil skabe overblik over, hvilke ressourcer forældrene kan spille i puljen – så lærerne kan trække på dem når relevant Vi gør det fordi: Vi vil skabe overblik over, hvilke ressourcer forældrene kan spille i puljen – så lærerne kan trække på dem når relevant Vores mål er: Vi, i skoleåret 2012/13, får udviklet og synliggjort en forældre- jobbank Vores mål er: Vi, i skoleåret 2012/13, får udviklet og synliggjort en forældre- jobbank

40 Forældresamarbejde skaber nærvær Teenage- forældre- /elevmøder Vi gør det fordi: Vi vil i tættere dialog med forældrene og have gode lejligheder til at invitere dem ind på skolen Vi gør det fordi: Vi vil i tættere dialog med forældrene og have gode lejligheder til at invitere dem ind på skolen Vores mål er: At vi i skoleåret 2012/13 gennemfører x antal møder på skolen med høj deltagelse og tilfredshed Vores mål er: At vi i skoleåret 2012/13 gennemfører x antal møder på skolen med høj deltagelse og tilfredshed

41 Køreplan Fokus på forældrenes rolle Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Tydelige målsætninger og kommunikation. Herunder forventnings-afstemning Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Forældre-jobbank skal inddrages i jobdagen Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse: Teenageforældre-/elevmøder Tidspunkt for gennemførelse: Ansvarlig/e: Deadline for procesbeskrivelse:

42 Har du spørgsmål eller input? Send en mail til input@højmeskolen.dk


Download ppt "Højmeskolens Ungestrategi August 2012. Vi laver strategien som en film om en terning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google