Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvikling af skole/hjemsamarbejdet på Højmeskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvikling af skole/hjemsamarbejdet på Højmeskolen"— Præsentationens transcript:

1 Udvikling af skole/hjemsamarbejdet på Højmeskolen
Skoleåret 2012/13 og 2013/14

2 Hvorfor skal vi arbejde med skole/hjemsamarbejdet?
Odense kommune har det som fokusområde. Skolebestyrelsen har det i dette skoleår som et fokusområde. For at få indflydelse, skal lærerne også arbejde med det! VIGTIGT: Vi skal ikke arbejde mere, blot ændre på nogle ting!

3 Odense kommune og skolebestyrelserne
Uddrag fra pjece - af Stina Willumsen: Samarbejdet bør bygge på en ligeværdig dialog mellem skole og forældre, og forældre må se på skolen og klassen som et hele, hvor alle påtager sig et fælles ansvar for hele klassens trivsel. Fællesskabet vil således danne grundlag for det enkelte barns udvikling. … skolebestyrelsen har indflydelse på udformning af principper, værdier og mål for den enkelte skoles arbejde…. De har således en lovbestemt funktion på et overordnet niveau og er med til at lægge skolens linje.

4 Artikel: ”Et stærkt partnerskab mellem skole og hjem kræver målrettet kommunikation”
Forældremøder… Mange steder har de mest karakter af informationsoverførsel fra lærere til forældre. Med relativt få kommunikative overvejelser kan møderne i stedet blive et forum for dialog på tværs af forældre og mellem lærere og forældre. En vej til at udvikle forældresamarbejdet er, at læreren dropper rutinerne og tilrettelægger sin kommunikation ud fra den gruppe af forældre, han står over for… (Politiken ).

5 Valgte udviklingspunkter
Evaluering af eleven i et samarbejde mellem elev, forældre og lærere - nuværende skole/hjemsamtaler Elevplanen - skriftlig evaluering af eleven Samarbejde mellem lærere og forældre på klassen/årgangen - nuværende forældremøder Fælles formidling til alle skolens forældre - nuværende ”dialogmøder”, HøjmeNyt og opslag på Forældreintra

6 Evaluering af eleven i et samarbejde mellem elev, forældre og lærere
Evaluering af eleven i et samarbejde mellem elev, forældre og lærere - nuværende skole/hjemsamtaler Uddrag af Folkeskoleloven: - §13. Eleverne og forældrene, jf. § 54, skal regelmæssigt underrettes om lærernes og eventuelt skolens leders syn på elevernes udbytte af skolegangen. Forslag: Årlig udstilling af klassens og hver enkelt elevs produkter samt valgfrie samtaler mellem lærere/elev/forældre. Åbent hus dag(e) for hele skolen, hvor forældrene kommer til de samtaler de ønsker. 10 min. til hver samtale vedrørende et fag/en lærer. Ved udsatte elever foregår samtalen i hjemmet. Mindre tid på de stærke børn. Skole/hjemsamtaler udvides til 30 min. en gang om året med inddragelse af elevprodukter – evt. krav om Portfolio i alle klasser. Åbent hus dage, hvor forældrene inviteres til at deltage i undervisningen – på alle årgange. ???

7 Evaluering af eleven i et samarbejde mellem elev, forældre og lærere
Evaluering af eleven i et samarbejde mellem elev, forældre og lærere - nuværende skole/hjemsamtaler Forslag fra Ungemiljøets afdelingsmøde 27/11-12:

8 Elevplanen §13. Forældrene skal underrettes skriftligt om resultaterne af test, jf. stk. 3. Stk. 2. Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes udbytte heraf… Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev… Forslag: Elevplanen i sin nuværende form, hvor den enkelte lærer selv formulerer sin evaluering af eleven samt valg af inddragelse af test. En mere omfattende elevplan, der også har til formål at dokumentere undervisningen og de test, der er benyttet – erstatter en skole/hjemsamtale. En Smily-elevplan i alle fag, som udarbejdes således: ”Kan ikke ” – ”Kan nogenlunde :-” Kan godt ”. ???

9 Elevplanen Forslag fra Ungemiljøets afdelingsmøde 27/11-12:

10 Samarbejde mellem lærere og forældre på klassen/årgangen
§1. Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. Forslag: Forældreaftener, der har til hensigt at fremme klassens forældres synspunkter om elevernes skolegang. Forældreaftener, der har til hensigt at styrke forældrenes relationer med hinanden – og dermed styrke samarbejdet. Cafe-aftener på årgangen, hvor lærerne hver især repræsenterer et antal information. Forældrene vælger selv til. ???

11 Fælles information til klassen eller årgangen
Forslag fra Ungemiljøets afdelingsmøde 27/11-12:

12 Fælles formidling til alle skolens forældre
Hvorfor have fælles info. og formidling til forældrene? Være med til at præge forældrene i en fælles retning, f.eks. opdragelse, lektielæsning, sundhed m.v. Styrkelse af skolens image i lokalsamfundet Nødvendig information om skolens hverdag - besparelser og ressourcer. Info. fra ledelsen… Fælles nødvendig information.

13 Fælles formidling til alle skolens forældre
Forslag: Prioritering af eksterne foredrag vedrørende aktuelle udfordringer, f.eks. sproget, opdragelse, lektielæsning, sundhed m.v. Interne foredrag fra lærere og ledelse. Temaaftener. Ikke kun oplysninger og info. over Forældreintra - også positive beskrivelser om gode undervisningsforløb. Positive tilkendegivelser om klassens sociale liv over Forældreintra.

14 Fælles formidling til alle skolens forældre
Forslag fra lærernes Ungemiljøets afdelingsmøde 27/11-12:

15 Handlingsplan for Ungemiljøet
Hensigten med projektet er, at lærernes endelige forslag præsenteres for skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens tilkendegivelser og uenigheder overbringes til lærerne. …. videre drøftelser I skoleåret 2013/14 implementeres det nye skole/hjemsamarbejde. BV, nov


Download ppt "Udvikling af skole/hjemsamarbejdet på Højmeskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google