Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

September 2012 1 Evalueringsmodeller v/Civilingeniør, cand. jur. Jørgen Egholm.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "September 2012 1 Evalueringsmodeller v/Civilingeniør, cand. jur. Jørgen Egholm."— Præsentationens transcript:

1 September 2012 1 Evalueringsmodeller v/Civilingeniør, cand. jur. Jørgen Egholm

2 September 2012 2 Problemet  Objektivt valg baseret på subjektive kriterier  Mest mulig værdi for skattekronerne

3 September 2012 3 Hverdagen  Økologiske fødevarer  Æg fra fritgående høns  VVM redegørelser

4 September 2012 4 Direktiv 93/37 EØF, ændret ved 97/52 EF …anføre alle de kriterier, den påtænker at benytte, så vidt muligt ordnet efter den betydning, de tillægges, med de vigtigste først.

5 September 2012 5 Direktiv 2004/18 EF …angiver…hvordan den relativt vil vægte de kriterier, der er valgt med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige…

6 September 2012 6 Værdianalyse  Ikke en eksakt videnskab

7 September 2012 7 Eksempler  Dafeta Trans ApS ctr. Lynettefællesskabet  Eiland Electric A/S ctr. Vestsjællands Amt  Dansk Høreteknik ctr. Københavns Kommune  Hørkram Foodservice ctr. Roskilde Kommune  Reno Norden A/S ctr. Skive Kommune

8 September 2012 8 Dafeta Trans ApS ctr. Lynettefællesskabet 10. februar 1997  Tørgasbeholdere til renseanlæg  Pris 20%, kvalitet 80%  Annullation

9 September 2012 9 Klagenævnet udtaler Den anvendte skematiske model har benyttet andre kriterier end kriterierne i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet, hvorfor anvendelse af den strider mod den almindelige EU-retlige transparensprincip. Hertil kommer, at modellen uanset de andre tilbudsgiveres tilbudspriser reelt kun kan føre til en antagelse af Herlings tilbud.

10 September 2012 10 Eiland Electric A/S ctr. Vestsjællands Amt, 24. oktober 2001  El-entreprise  Pris 2/3, kvalitet 1/3  Annullation

11 September 2012 11 PrisKvalitetPoints (P)Points (K)Ialt Tilbud 11016 2/3 1/3 7 Tilbud 2 (+6%)69437 Tilbud 3 (+12%)291 1/3 34 1/3

12 September 2012 12 Klagenævnet udtaler Den anvendte evalueringsmodel er efter sit indhold uden mening, da den kan føre til absurde resultater. Hvis fx det laveste tilbud har ”uacceptabel” teknisk værdi, og det næstlaveste tilbud har ”tilfredsstillende” teknisk værdi, vil modellen føre til valg af det laveste tilbud, blot dettes tilbudspris er nogle få procent lavere end tilbudsprisen i det næstlaveste tilbud.

13 September 2012 13 Dansk Høreteknik ctr. Københavns Kommune 12. februar 2007  Høretekniske hjælpemidler  Pris 50%, kvalitet 50%  Bedste tilbud 10 points, de øvrige i forhold hertil  Annullation

14 September 2012 14 Klagenævnet udtaler Tildeling af points for tilbuddenes opfyldelse af i hvert fald de kvalitative underkriterier skal således ske ud fra tilbuddenes forhold til de pågældende underkriterier og ikke ud fra tilbuddenes forhold til hinanden.

15 September 2012 15 Hørkram Foodservice ctr. Roskilde Kommune 21. juni 2011  Leverance af fødevarer til storkøkkener  Pris 65%, kvalitet 35%  Minimumskrav 95% sv.t. 33,25 point  Kvalitet ændres til 7 x fejlprocent  Ingen annullation

16 September 2012 16 Indklagede udtaler under evalueringen Efter en nærmere gennemgang af evalueringen af ”leveringsperformance” må vi, i samråd med vores advokat på sagen, erkende, at den anvendte pointmodel af kriteriet ikke har haft den fornødne vægtning, jf. udbudsmaterialet.

17 September 2012 17 Reno Norden A/S ctr. Skive Kommune 9. januar 2012  Indsamling af dagrenovation  Pris 70%, kvalitet 30%  Points (pris) = 10 x laveste pris/aktuel pris  Tilbudspris på laveste pris på + 100% får 5 points  Annullation

18 September 2012 18 Klagenævnet udtaler Pointsystemet er dermed opbygget sådan, at det i praksis ikke kan afspejle den spredning i de tilbudte priser i de indkomne tilbud, som er forventelig. Konsekvensen er, at de tilbudte priser i praksis vægter langt mindre end de i udbudsbetingelserne angivne 70%.

19 September 2012 19 Que Faire?  Anvende den samme skala (fx 0-10) ved alle delkriterier (Socialmedicinsk Tolkeservice A/S ctr. Region Hovedstaden, 29. juli 2011)

20 September 2012 20 Que Faire?  Vurdere de enkelte underkriterier i forhold til på forhånd valgte realistiske grænseværdier, fx ±50% på budgetprisen

21 September 2012 21  Hvis buddene ligger meget tæt?  Hvis buddene ligger meget spredt?  Hvis (nogle af) buddene ligger uden for det fastlagte interval? Hvad nu


Download ppt "September 2012 1 Evalueringsmodeller v/Civilingeniør, cand. jur. Jørgen Egholm."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google