Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BKF – regionsbestyrelsesmøde, 15. maj 2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BKF – regionsbestyrelsesmøde, 15. maj 2009"— Præsentationens transcript:

1 BKF – regionsbestyrelsesmøde, 15. maj 2009
Nyt fra Kulturministeriet v/Specialkonsulent Lise-Lotte Bjerre

2 Nyt fra Kulturministeriet
Aktuelle emner: Kulturministerens målsætning om ”Kulturtilbud til alle” Kulturaftaler Reach Out! Folkebibliotekernes fremtidige rolle Breddeidrætsudvalget – opfølgning Egnsteatre Overgangsordninger for tidligere amtslige tilskud

3 Nyt fra Kulturministeriet
Kulturministerens målsætning om kulturtilbud til alle Nyt kulturpolitisk oplæg i slutningen af 2009 Danmarksturné til kulturregionerne Dialogdag med øvrige kommuner Kulturpolitisk topmøde den 11. september

4 Nyt fra Kulturministeriet
Danmarksturneen – 6 dialogdage Den 4. maj: Midt- og Vestjylland.  Den 25. maj: Nordjylland og Nordvest.     Den 12. juni: Trekantområdet og Fyn.   Den 15. juni: Midt- og Vestsjælland, Storstrøm, og København Syd.   Den 19. juni: Vadehavet og Sønderjylland  Den 24. juni: Århus, Østjysk Vækstbånd, Kulturring Østjylland 

5 Nyt fra Kulturministeriet
Hvordan får vi attraktive kulturtilbud af høj kvalitet til alle På sin tur rundt i landet debatterer kulturministeren med centrale lokale beslutningstagere. Fokus på tre hovedtemaer: kultur og dannelse, nye brugergrupper og videnssamfundets muligheder Dialogoplæg udsendes på forhånd ( )

6 Nyt fra Kulturministeriet
Kulturaftaler I alt 13 aftaler – ca. 70 af landets kommuner. Formål: udbygge det tværkommunale samarbejde på kulturområdet Flere ressourcer giver mulighed for at løfte flere og større opgaver Koordinering af indsatsen – alle skal ikke lave det samme Øget dialog mellem staten og kommunerne Kunstrådets handlingsplan

7 Nyt fra Kulturministeriet
Kulturaftaler: Midt- og Vestjylland (Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande) Vadehavet (Varde, Esbjerg, Fanø, Tønder) Sønderjylland (Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa) Trekantområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle) Fyn (alle kommuner på Fyn) Storstrøm (Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns og Vordingborg) København Syd (Greve, Køge, Solrød og Stevns) Midt- og Vestsjælland (Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø) Nordjylland (alle kommuner i Region Nordjylland) Salling-Fjends (Skive, Morsø, Thisted) Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg) Århus Kulturring Østjylland (Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Samsø, Odder, Favrskov)

8 Nyt fra Kulturministeriet
Reach out! Kulturministeriet har udgivet inspirationskataloget "Reach out!" om brugerinddragelse i kulturen. 29 konkrete eksempler på, hvordan kulturinstitutioner og kunstnere har arbejdet med brugerinddragelse på nye måder. Der er tre gode grunde for kulturinstitutionerne til at arbejde med brugerinddragelse: møde oplevelsesøkonomiens udfordringer, opsøge nye brugergrupper, fremme en kvalitetsudvikling.

9 Nyt fra Kulturministeriet
Folkebibliotekerne Debat efter kommunalreformen – Filiallukninger Rapport fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 om folkebibliotekerne efter kommunalreformen. Viste bl.a.: Bibliotekernes bevillinger stort set er stabile Der er vækst i biblioteksbyggeriet Vi går fra mange og mindre biblioteker til færre og større biblioteker med længere og mere fleksible åbningstider Borgernes brug af bibliotekerne er i forandring.

10 Nyt fra Kulturministeriet
Nyt udvalg Folkebibliotekerne central aktør i regeringens globaliseringsstrategi. Kulturministeren nedsat et udvalg, som skal arbejde med folkebibliotekernes fortsatte udvikling. Fokus på: deres rolle i forhold til videnssamfundets udfordringer, globaliseringsstrategiens vægt på uddannelser, livslang læring og sammenhængskraften i samfundet.

11 Nyt fra Kulturministeriet
Biblioteksudvalg (fortsat) - Konkret forholde sig til: Behovet for yderligere udvikling af bibliotekernes digitale infrastruktur Samspillet mellem digitale og traditionelle bibliotekstilbud Modeller for formidling af digital kulturarv og licensbelagte digitale medier Modeller for lærings- og inspirationsaktiviteter f. eks. i forhold til læse- og it- svage borgere Eksempler på nye partnerskaber Og behovet for kompetenceudvikling hos bibliotekernes personale

12 Nyt fra Kulturministeriet
Biblioteksudvalget (fortsat) Udvalget er sammensat af interessenterne på området. Jens Thorhauge, direktør Styrelsen for Bibliotek og Medier er formand. Udvalgets arbejde forventes færdiggjort primo 2010.

13 Nyt fra Kulturministeriet
Breddeidrætsudvalget Udvalget afleverede rapport i marts 2009. 42 forslag til at styrke befolkningens idræts- og motionsdeltagelse Kulturministeriet arbejder nu på opfølgning i forhold til forslag rettet mod ministeriet. Udmelding inden for kort tid.

14 Nyt fra Kulturministeriet
Opfølgning på Breddeidrætsudvalgets rapport Bl.a. Interministeriel taskforce Koordinere den statslige indsats særligt over for socialt udsatte Forventer 1. møde inden sommerferien. Kulturministeriets idrætsforum I hovedtræk afspejle breddeidrætsudvalgets sammensætning Løbende opfølgning på området

15 Nyt fra Kulturministeriet
Egnsteatre Rammestyret ordning Kunststyrelsen har foreløbig udmeldt refusionsprocent for 2010 på min. 37% Endelige refusionsprocent udmeldes, når finanslovsforslaget for 2010 er vedtaget.

16 Nyt fra Kulturministeriet
Overgangsordninger for tidligere amtslige tilskud 3 ordninger på Kulturministeriets område Konserveringscentre Museer kommunalfuldmagtstilskud Som udgangspunkt i bloktilskud efter overgangsordningerne


Download ppt "BKF – regionsbestyrelsesmøde, 15. maj 2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google