Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

STATISTIK Nat og Rebecca .

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "STATISTIK Nat og Rebecca ."— Præsentationens transcript:

1 STATISTIK Nat og Rebecca 

2 Hvornår støder man på statistik i hverdagen?
F.eks. til ulykkesstatistikker, indtægtsforhold for borgere i Danmark Kan f.eks. også anvendes til at sammenligne BNP landene imellem. I diverse medier. Eksempelvis som diagrammer i Tv-avisen angående aktiemarkedet

3 Diskrete observationer:
Bruges ved konkret og præcis data Anvendes når der er tale om et begrænset antal observationer Du kan kende en diskret observation ved at dette er ”hele tal” (såsom 1,2,3,4,5) Bruges fx til karaktergivning Ved diskrete observationer anvendes altid trappediagrammer og pindediagrammer

4 Grupperede observationer:
Ikke ”præcise tal” (inddelt i ”grupper” (intervaller)) Angives med klammer [1-5] eks. Disse benyttes når man fx har med en månedlig indkomst at gøre, eller højden på en flok mennesker Ved grupperede observationer anvendes altid sumkurver og søjlediagrammer

5 Diskriptorer: Frekvens (hyppighed/antal observationer)
Hyppigheden (viser hvor mange gange hver observation forekommer) Typetallet (det tal der forekommer flest gange i en talrække) Kvartilsæt - indeholder 3 kvartiler. 1. kvartil finder man ved 25% 2. kvartil finder man ved 50% = medianen 3. kvartil finder man ved 75% Summerede frekvens (fortæller den summerede hyppighed i procent (%)) Gennemsnittet (”det mest typiske tal”) Ved diskrete observationer anvendes altid trappediagrammer og pindediagrammer.

6 Eksempel på udregning for diskrete observationer:
Frekvensen findes ved følgende formel: ℎ 𝑛 *100 n= antal i alt Den summerede frekvens finder man ved at + frekvenserne med hinanden, således: = = = 55 osv. Den summerede frekvens skal altid give 100 i den sidste kolonne. Gennemsnittet kan bestemmes på flere måder. Den første siger: Læg alle observationerne sammen og divider med antallet af observationer: 𝒙 = 𝒊=𝟏 𝒏 𝒙𝒊 𝒏 Den anden ser således ud: 𝒙 = 𝒊=𝟏 𝒌 𝒙𝒊∗𝒉𝒊 𝒏

7 Eksempel for udregning af grupperede observationer:
Da de såkaldte ”interval-klammer” ikke fungere til at lave tabeller med i nogle matematiske programmer, angiver man i stedet hvert interval med vi (venstre interval) mi (midt interval) og hi (højre interval). Man finder midt intervallet ved denne formel: (vi+hi)/2 Når gennemsnittet for en grupperet observation skal findes anvendes mi


Download ppt "STATISTIK Nat og Rebecca ."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google