Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Orientering om:  Projekt ”Fleksibel skolestart”.  Heldagsskole og det brede læringsbånd.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Orientering om:  Projekt ”Fleksibel skolestart”.  Heldagsskole og det brede læringsbånd."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Orientering om:  Projekt ”Fleksibel skolestart”.  Heldagsskole og det brede læringsbånd.

2 F leksibel skolestart Orientering om:  Baggrund, overordnet formål og rammer.  Overordnet faglig målsætning for Sanderumskolen.  Rammer og struktur på dagligdagen i skolen.  Tids- og handleplan for den forberedende proces.

3 Baggrund Folkeskolelovens bestemmelser. Ny lovgivning:  Obligatorisk børnehaveklasse.  Mulighed for forsinket klassedannelse.  Obligatorisk sprogundervisning i børnehaveklassen.  Mulighed for anderledes skolestart. Børn- og Ungepolitikens bestemmelser:  Der skal være sammenhæng i børns og unges hverdag.

4 Baggrund Der er fokus på:  en yderligere kvalificering af børnenes overgang fra dagtilbud til skole.  at skoledagen er karakteriseret som et heldagstilbud.  at udvikle en inkluderende skolekultur, hvor eleverne lærer i aldersintegrerede og kompetencedifferentiererede fællesskaber.

5 Overordnet faglig målsætning  At udforme en samarbejdsaftale mellem skole og dagtilbud der sikrer kontinuitet for børnene i overgangen mellem dagtilbud og skole.  At implementere en rullende skolestart, hvor børnene begynder skolegangen, når de fylder 6 år eller ved først kommende indrulningstidspunkt derefter (3 gange årligt).  At udvikle undervisningen og læringen i rammer, hvor eleverne er sammen i aldersintegrerede klasseenheder, der er udgangspunkt for inddeling af eleverne i kompetencedifferentierede grupper.

6 Overordnet faglig målsætning  At udvikle en inkluderende skolekultur i en proces, hvor der er fokus på, at eleverne udvikler sig og lærer i mindre fællesskaber (på differentierede hold).  At skabe en skoledag, der er karakteriseret som et heldagstilbud med frie aktiviteter ved dagens begyndelse og slutning. De planlagte undervisnings- og læringsaktiviteter er placeret på den centrale del af dagen. Pædagoger og lærere arbejder sammen om at løse undervisnings- og læringsopgaverne.  At have en veluddannet og kompetenceudviklet pædagogisk personale til at løse opgaverne.

7 Rammer  Børnene ruller ind i skolen tre gange årligt eller en gang om måneden (i den måned hvor de fylder 6 år).  Børnene starter i skolen sammen med andre aldersvarende børn, men på hold med børn der allerede går i skole (en aldersintegreret enhed).  Skolen er et heldagstilbud med fri tid og planlagt tid for børnene.

8 Struktur Helhed i skoledagen Eksempel på opdeling af dagen: Tid med frie aktiviteter kl. 14.00 – 16.30 Tid med frie aktiviteter kl. 6.30 – 8.00 Planlagt tid / undervisning

9 Struktur Planlagte tid Eksempel på struktur i den planlagte tid: Aldersintegreret enhed: Alder 6 – 8 år Kompetencebaseret enhed: Inddeling efter kompetencer Basisgruppe Dansk Matematik

10 Tids- og handleplanplan Den forberedende proces: April - oktober 2010:  Projekt- og arbejdsgrupper fortsætter arbejdet.  Et antal medarbejdere besøger skoler, der har erfaring med rullende skolestart og fleksibel skolestartsmodel.  Der udarbejdes en tidsplan for inddragelse af lærere og pædagoger i de respektive afdelinger.  I oktober fremlægger skoleledelsen resultatet af arbejdet i skolens arbejdsgruppe og den lokale projektgruppe for pædagogisk råd og for skolebestyrelsen.  Skolelederen træffer ultimo oktober efter samråd med forvaltningens pædagogiske chef beslutning om skolestartsmodellens indhold og om implementeringsprocessen. November 2010:  Sanderumskolens forældre inviteres til informationsmøde om den nye skolestartsmodel sammen med forældrene til de børn, der skal indskrives til skolestart i skoleåret 2011/12.


Download ppt "Velkommen til Orientering om:  Projekt ”Fleksibel skolestart”.  Heldagsskole og det brede læringsbånd."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google