Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Avata’ hva’ for noget? Sanne Fejfer Olsen, CBS LearningLab.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Avata’ hva’ for noget? Sanne Fejfer Olsen, CBS LearningLab."— Præsentationens transcript:

1 Avata’ hva’ for noget? Sanne Fejfer Olsen, CBS LearningLab

2 Baggrund EU-projekt EQUEL – Quality in E-learning England, Frankrig, Belgien, Sverige, Danmark Kvalitet i netstøttet undervisning Tekstbaserede samarbejdssystemer – BSCW, Sitescape, etc. ActiveWorlds – visuel repræsentation Deltagere Sisse Siggaard Jensen, Ruc, Nina Tange, Learning Lab Denmark, Sanne Fejfer Olsen, Learning Lab Denmark (CBS Learning Lab) Deltagere fra England og Sverige

3 www.activeworlds.com AW/AWEDU blev brugt som et refleksionsværktøj i den proces, hvor et virtuelt mødested blev bygget: 3D Agora verden, Fokus var på social interaktion, samarbejde og vidensdeling, Interaktion ikke systemudvikling

4 www.activeworlds.com AW/AWEDUs er et omfangsrigt avatar and chat-baseret 3D system Der er mange forskellige verdener – gennemarbejdede og fantasifulde Grundidéen er visuelt at præsentere handlinger og interaktion Systemet er gennemprøvet og nemt at betjene Beskrevet og dokumenteret i andre forskningsprojekter –(Schroeder 2002: rammer, roller, fokuspunkt, netværk)

5 www.activeworlds.com

6 For at være tilstede i en verden i AW skal man vælge en avatar

7 At vælge en avatar bliver en proces i, hvordan man ønsker at blive fremstillet Citat fra en engelsk kvindelig deltager: “… so I learned to change my appearance and become the elegant woman I can only dream of being outside of Agora”

8 At vælge en avatar bliver en proces i, hvordan man ønsker at blive fremstillet

9 Gennem repræsentationen af en selv kreeres og skabes en identitet

10 Ved at kunne identificere sig selv med sin avatar skabes en følelse af tilstedeværelse i verdenen.

11 Tilpassede avatarer Men avatarer kan overtage kontrollen og påtvinge en identitet I disse tilfælde må man tilpasse sig galleriet af avatarer i stedet for at kreere og konstruere din identitet Citat fra engelsk mandlig deltager: “My initial sense was of a mild constraint having to select and adapt rather than display my own identity or construct an identity. This sense was reinforced by automatic movements being associated with the avatar outside of the control of the person represented by the avatar”

12 Observationer - Tilstedeværelse Identitet: Jeg-mig Roller: Tilstedeværelse ”Freedom to speak” Citat fra svensk kvindelig deltager

13 Avatarer følger også konventioner indenfor kommunikation og interaktion (nærhedszonen, forfølgelse, aflytning, stirre)

14 Avatarer må tilpasse sig disse konventioner

15 Konventioner Breakdown/sammebrud af konventioner sker i det virtuelle miljø som i den virkelig verden Disse sammenbrud sker i en anden kontekst forskellig fra den virkelige verden Denne ramme/kontekst tilskynder en innovativ og eksplorativ holdning samt en villighed til at sige sin mening

16 Observationer - Konventioner Denne kontekst kan bruges til: –at gøre eksplicit hvad der ellers tages for givet –at gøre reflekteret hvad der ellers er ureflekteret –at gøre eksplicit hvad der ellers er implicit Skabe rammer/kontekster og scenarier til vidensdeling, hvor sammenbrud er nøje planlagt (f.eks. projektledelse, overlevelseskurser, teambuilding) Skabe konventioner der muliggør refleksioner, kritik, etc. I et et miljø, der tillader/støtter deling og samarbejde.

17 Observationer – Føle/Fornemme Virkelighedens verden og den rigdom af informationer der findes i den (synet, sansning, kropssprog, fornemmelse) fortæller os eller nærmere viser os hvordan andre føler, hvad de gør og forventer - findes ikke i AW Misforståelser opstår, oplevelsen af at være ladt i stikken, at være alene, at føle sig presset, ikke at vide, hvad der forventes, etc. Alt skal ekspliciteres – man ikke altid selv er klar over hvad det er man føler og fornemmer på en måde så det kan ekspliciteres

18 Samarbejde Avatarer bygger deres miljøer ud af 3D byggeobjekter Byggeri er væsentlig årsag til at gå ind i AWEDU for således at interagere og kommunikere At bygge noget sammen kræver samarbejde, gensidig koordination og et fælles fokus og forståelse for den givne aktivitet

19 Observationer - Samarbejde Fælles mål - AWEDU er levende så længe et byggeri står på Når verdenerne er færdige ”dør” de ud og bliver til tomme spøgelsesverdener

20 ”Multifacetted” interaktion Citat fra svensk kvindelig deltager: “…that variation of media where I express myself can be of value and support a development of confidence in a different way, or perhaps different direction, than it would have been if there were only one media“

21 ”Multifacetted” interaktion En mangfoldighed af medier åbner op for muligheden til at se flere facetter af en selv og andre i social interaktion og samarbejde Integration af tekstbaserede samarbejdssystemer og avatarbaserede virtuelle systemer tilskynder “multifacetted” interaktion –I 3D virtuelle miljøer er der et socialt og refleksivt potentiale der er forskelligt fra det i tekstbaserede samarbejdssystemer og F2F –Sammen kan de tilskynde til multifacetted interaktion

22 Anbefalinger Integration af 3D og avatarbaseret virtuelle miljøer med tekstbaserede samarbejdssystemer Fremme multifacetted interaktion Udvikle avatarer der kan tilpasses Planlægge breakdown/sammenbrud Udvikle 3D objekter der kan bruges til at støtte samarbejde

23 Artikler ”Narratives from the 3D Agora-world”, 2004, Sanne Fejfer Olsen, Sisse Siggaard Jensen, Klara Bolander, Frances Deepwell, Cris Jones and Sarah Mann ”Knowledge sharing in the 3D Agora-world”, 2004, Sisse Siggaard Jensen


Download ppt "Avata’ hva’ for noget? Sanne Fejfer Olsen, CBS LearningLab."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google