Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet."— Præsentationens transcript:

1 bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

2 bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Udbud af Videncenter EBST udbød et projekt til: Etablering af et nyt videncenter, der skal udvikle og implementere fundamentet for en effektiv og brugervenlig digital infrastruktur for byggeriet. Herunder blev specifikt nævnt: 1.Den digitale infrastruktur skal minimum omfatte klassifikation og fælles opmålingsregler. 2.Den digitale infrastruktur skal være it-egnet. 3.Formidling og uddannelse – udarbejdelse af bedste praksismanualer samt uddannelsesmateriale. 4.Implementering i branchen - yde ekspert- og økonomisk støtte til afprøvning af centrale standarder.

3 bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Partnerskab med erhvervslivet Partnerskabet (tilsagnsmodtager og projektpartnere) Organisationsnetværket (Brancheorganisationer) Viden og uddannelse (DTU /AU) Standardisering (Dansk Standard) Erhvervsvirksomheder (bips) bips-fora og virksomheder Branche- organisationer Viden- og uddannelses- institutioner Software- leverandører Branchestrategi og forankring ’Kravstillelse’ i byggeri og drift Læring og formidling i uddannelser Offentlige og private byg- og driftsherrer Byg- og driftsherrenetværk (Rudersdal Kommune) Standardiserings- udvalg Byggefaglig udvikling og it-egnethed Standardisering og Internationalisering Netværksdeltagere (interessefora)

4 bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Formål Det er projektets hovedformål: at etablere et Videncenter, der skal udvikle, afprøve, dokumentere og implementere standarder til byggebranches digitale infrastruktur. Standarder, der skal sikre at digitale data kan udveksles mellem byggeriets værdikæder og gennem byggeriets faser, lige fra idé og planlægningsfasen til nedrivningsfasen. Standarderne skal kunne implementeres i praksis og derved medføre øget produktivitet og effektivitet for såvel branchens virksomheder som til hele samfundet.

5 bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Krav til den digitale infrastruktur Byggeriets digitale infrastruktur Udbudskrav Professor Anders Ekholms DBK-redegørelse Dikons Udviklingsplan for DBK Dikons Afprøvning af DBK Referencestruktur- standarder DS/EN 81346 Klassifikations- standarder ISO 12006-2 Udenlandske nationale klassifikations- standarder IT-egnet og IT-Implementérbar Forvaltnings- klassifikation Building Smart IFC og IFD Afprøvet i praksis DBK 2006

6 bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Den Digitale Infrastruktur Klassifikation (DBK) Byggeobjekter, begreber, termer, referencestruktur og identifikation, klassifikationstabeller og –koder Egenskaber Begreber, termer, egenskabs- tabeller og -koder Informationsniveauer Aktører, processer, ydelser, informationsleverancer Arbejdsmetode Opmålingsregler, procedurer, cases, paradigmer

7 bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Procesforløb - fremgangsmåde Fremgangsmåden er baseret på princippet om på at skabe værdi: Baseret på behovsafdækning og værdianalyse Udvikling af standarder som giver værdi Kompatibilitet med nationale og internationale standarder it-egnethed og implementering i software Afprøvning virtuelt og i praksis på byggeprojekter implementering i virksomheder og uddannelsesinstitutioner Værdianalyse Videncentret for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Implementering og uddannelse Udvikling af standarder Afprøvning i byggeprojekter Best Practice manualer

8 bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Indsatsområder og projekter Udvikling af standarder 1.Klassifikation 2.Egenskabsdata 3.Informationsniveauer 4.Opmålingsregler Afprøvning og dokumentation 5.Afprøvning af standarder i konkrete byggeprojekter Implementering og læring 6.Implementering i virksomhederne 7.Implementering i uddannelsesområderne Videndeling og kommunikation 8.Videnportal 9.Byggeriets Digitale Stamdata

9 bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Byggeriets Digitale Stamdata Der skal opbygges samlet it-løsning til distribution af Byggeriets Digitale Stamdata til byggeriets værdikæde. Formålet er at sikre at brugere og byggeriets it-systemer har digital adgang til byggeriets digitale infrastruktur. It-løsningen skal indeholde: Standardernes strukturer, data og regelsæt – med interfaces målrettet mod både menneskelig interaktion og mod digital interaktion – byggeriets it-systemer skal kunne integreres direkte op imod it-løsningen Best Practice vejledninger som kan søges, udtrækkes og downloades gennem forskellige typer af interfaces Stamdata fra andre projekter, fx klassifikation af byggevarer med tilhørende egenskaber og definerede informationsniveauer

10 bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Byggeriets Digitale Stamdata Bruger adgang it-integration (SOA) Best Practice

11 bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Tidsplan 2013 Medio 2014 2012 2011 2014 100 dage Organisation Plan for projektet Videnportal Model for infrastruktur Værdianalyser gennemført Første forsøg på en infrastruktur Byggeriets digitale stamdata website Afslutning Drift Test på 5 byggeprojekter Best practice manualer Testet på 5 byggeprojekter Best practice manuale Implementeret i software

12 bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard bips projekter Projekt 1 Styregruppe Fora 1 Styregruppe Vic. sek. Fora 2 Fora 3 Projekt 2 Projekt 3 Projekt A Fora C Fora B Fora A Projekt B Projekt C Partnerskab Organisationsnetværk Videncenter-projekter Organisationsdiagram - Videncenter FU Bips Videncenter netværk Sek.

13 bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Projekt 1 Styregruppe Fora 1 Styregruppe Vic. sek. Fora 2 Fora 3 Projekt 2 Projekt 3 Projekt A Fora C Fora B Fora A Projekt B Projekt C Organisationsnetværk Videncenter-projekterbips projekter FU Bips Videncenter netværk Partnerskab Tilsagnsmodtager: bips Partnere: Organisations - netværket, DTU/ AU, Rudersdal Kommune, DS Partnerskab Tilsagnsmodtager: bips Partnere: Organisations - netværket, DTU/ AU, Rudersdal Kommune, DS Sek. Org.diagram – bips- og VIC-projekter

14 bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Styregruppe Forretningsudvalg bips bestyrelse bips bestyrelse Prod. Cad Beskr. Sekretariat BS Tolere Drift Mængde DBK Egensk. Organisations- udvalget: Bygherreforeningen Dansk Byggeri Danske Ark DI FRI Tekniq Organisations- udvalget: Bygherreforeningen Dansk Byggeri Danske Ark DI FRI Tekniq Projektorganisation med specifikke fora

15 bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Medlems- og abonnementudvikling 2009-10 Faggruppe Medlem/FundCADBeskrivelserBasis SumTilv.SumTilv.SumTilv.SumTilv. Arkitekt199-27132-28155-1061 Bygningsejer119199-338131 Ingeniør1420102-8111194 Entreprenør34-318 05142 Byggevarepro.22-3100-240 Landinspektør40400000 Landskabsark.11371102 1 1 Organisationer2100-3110 4 Uddannelse300 IT / Service3823-31-2 11 Total, mar-10620-30396-45322-103714

16 bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Kontingent og abonnement 2010 – Ingen stigning Til vedtagelse på generalforsamling i 2010 bips funda- mentIT-CAD Beskriv. værktøj Dig. basis Produk- tion Antal "bips-enheder" dvs.antal byggefag- lige medarbejdere Kontin- gent /år Abonne- ment /år 1-52.6002.5008.100700800 5-153.9005.10012.5001.9002.200 16-506.2008.90020.0003.2003.600 51-10010.10016.30032.6006.3007.200 101-20015.10023.80047.50010.20011.600 over 20018.90031.30062.40013.70015.600 Uddannelsesinst.2.700 Udpegende organ.23.200 Andre organ.6.400

17 bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Licitationen den 6.december


Download ppt "Bips, Organisationsnetværket, DTU byg /AU, Rudersdal Kommune, Dansk Standard Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google