Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene imellem

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene imellem"— Præsentationens transcript:

1 Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene imellem
Præsentation af Dansk Byggeris toleranceprojekt Dansk Bygger Udvalg for byggeprocesser Onsdag den 27. juni 2007 Dansk Byggeri v/Niels Strange

2 Dansk Byggeris Toleranceprojekt 2007

3 Dansk Byggeris Toleranceprojekt 2007

4

5

6 Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene imellem
Følgende fag har deltaget i processen: Tømrer Snedker Murer Maler Beton in situ Beton- og letklinkerbetonelementer Glas/alu Gulv Industri Spær, elementer Trapper Vinduer

7 Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene imellem
Eksempler på problemområder – beton: Støbt fundamentoverkant - kræver ofte større tilpasning/opretning fra andre fag Vindueshuller i element – placering/flugt over hinanden Vægelementers krumning Betonelementers overflade Dækelementers pilhøjde – lægning af gulve

8 Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene mellem
Eksempler på problemområder – mur Afslutninger på murværk – vandret/kote Flugter ved vinduesåbninger over hinanden Planhed af murværk Overflader på puds/maler

9 Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene mellem
Eksempler på problemområder – tømrer Manglende tolerancer på konstruktioner – lod, vandret- og rethed Spærkonstruktioner – manglende målbare krav Bjælkelag og gulve Overflader på træ mv. (positiv historie) Gipsplademontage

10 Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene mellem
Eksempler på problemområder – maler Generelt – er der for store forventninger til underlag fra andre fag? Er det evt. behandlingerne der ikke er tilstrækkelige på? - Betonoverflader - Muroverflader - Træ- og pladekvaliteter

11 - tolerance + tolerance
En bygningssamling - har altid en tolerance

12 Element Montage + elementtolerance Montagetolerance
- tolerance tolerance Montage + elementtolerance Montagetolerance Der anvendes ALTID fortløbende målekæde Tolerancer må og kan IKKE ophobes

13 Fx fundamentsoverkant
Ved in situ støbte fundamenter mulighed for +15 mm = (+ 25) - tolerance tolerance + 10 - 10 Fx fundamentsoverkant

14 Fx fundamentsoverkant
(+ 25) Et større problem - afhugning Fx glas-aluprofil + 10 - 10 Fx fundamentsoverkant Et mindre problem - større opklodsning og fuge

15 Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene imellem
Eksempel på problemområde

16 Hulmål + 10 mm Hulmål + 10 mm +20 -20 -20 +20 +10 -10 -10 - 10 +10
Hulmål + 10 mm Hulmål + 10 mm -10 +10 Afsætning - 10 Afsætning mm

17 Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene imellem

18 Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene imellem
? Problem

19 Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene imellem
? Problem Vinduer over hinanden, toleranceforskel på mellem 40–50 mm. i lodline

20 √a2 + b2 + c2…..n2 Producent- Udførendes tolerancer tolerancer
Rådgivers Disponering mht. byggeriets tolerancer √a2 + b2 + c2…..n2

21 Fejlfordelingskurven
DS 1050

22 √a2 + b2 + c2…..n2 Bemærkninger
(til de sammensatte illustrationer i de 5 bøger) De angivne plus- / minus-tolerancer skal forstås som den samlede maksimalt tilladelige tolerance i de tilfælde, hvor de tilladelige plus-/minustolerancer for de enkelte bygningskomponenter med tilhørende arbejdsoperationer falder ud til samme side og i maksimalt omfang. Sådanne ophobninger af plus- eller minustolerancer er mulige i enkelte tilfælde i et bygningsværk, men dog mindre sandsynlige. I projekteringen skal der jf. DS 1050 tages højde for de angivne maksimale tolerancer ved anvendelse af formlen √a2 + b2 + c2…..n2

23

24

25

26 Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene imellem
Pilhøjder? ? Hvad med: Tagkonstruktioner? + Gulve? Lofter? Indvendige døre? Trapper? Elevatorer? ? ? ? Det er ikke løst tolerancemæssigt - kan det løses teknisk?

27 Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene imellem
Pilhøjder? ? ? ? Det kan ikke løses tolerancemæssigt - kan det løses teknisk? - fx kan dækhøjden og dermed etagehøjden forøges? Hvad med: Facadepartier

28 Overflade = udfaldskrav til maler Indfaldskrav til maler
Forskel mellem udfaldskrav til bund og indfaldskrav til maler Bund = udfaldskrav til forudgående entreprenør Det skal fremgå af projektet hvordan og hvem der skal udføre den udlignende arbejdsoperation

29 Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene imellem
Eksempel på problemområde Vægelementsamling: Placering i plan Er variabel i forhold til materiale

30 Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene imellem
Eksempel på problemområde Vægelementsamling: Konkav / konveks Er variabel i forhold til materiale Kan vær > 5 mm

31 Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene imellem
Der er blevet arbejdet med 3 toleranceklasser benævnt lempet toleranceklasse normal toleranceklasse og skærpet toleranceklasse Gældende normer og standarder overholdes som minimum Hvor branchen selv har fastsat en standard vil norm og standard være anført som lempet klasse, ellers normal klasse.

32 Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene imellem
 Fordelingen mellem klasserne i den løbende mængde af arbejdsopgaver er vurderet som: ·    lempet toleranceklasse = 10% ·    normal toleranceklasse = 80% (udgangspunkt for prislisteaftalerne) ·    skærpet toleranceklasse = 10% Hvor der for et fag, en bygningsdel eller et materiale kun er fastlagt en toleranceklasse, vil det altid være benævnt normal toleranceklassen.

33

34

35

36

37

38

39

40 Letklinker

41 Dansk Byggeris Toleranceprojekt 2007

42 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Dansk Byggeri Tolerancer/grænseflader fagene imellem"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google