Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det almene gymnasium: informationskompetence i samarbejde mellem elev-lærer- bibliotekar Knud Holch Andersen, Thisted Gymnasium & HF.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det almene gymnasium: informationskompetence i samarbejde mellem elev-lærer- bibliotekar Knud Holch Andersen, Thisted Gymnasium & HF."— Præsentationens transcript:

1 Det almene gymnasium: informationskompetence i samarbejde mellem elev-lærer- bibliotekar Knud Holch Andersen, Thisted Gymnasium & HF.

2 Gymnasiereform 05 Studieretninger: koordineret mellemfaglighed Lærerteams Fra undervisning til læring Almen studieforberedelse: 10% Kompetencemål, kernefaglighed Proces- og produktevaluering

3 Lov om studentereksamen §2, stk. 3 …”evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale” …

4 Stx-bekendtgørelse …”skal der således arbejdes med at udvikle elevernes studiekompetence gennem bevidst og systematisk beskæftigelse med studiemetoder og arbejdsformer

5 At-kompetencekatalog: Grundforløb (1.sem.) ”kan - med vejledning - søge information på nettet”… ”kan - med vejledning – søge information på biblioteket”

6 At-kompetencekatalog: 2.g ”kan selvstændigt foretage materiale- og informationssøgning”…

7 At-kompetencekatalog 3.g ”kan – under vejledning – lave en problemformulering”… ”kan – under vejledning – besvare en problemformulering”… ”kan reflektere over egen læringsproces”…

8 The Information literate person Recognizes a need for information and determines the nature and extent of the information needed Finds needed information effectively and efficiently Critically evaluate information and the information seeking process Manages information collected or generated Applies prior and new information to construct or create new understandings Uses information with understanding and acknowledges economic, legal, social and cultural issues surrounding the use of information (Anette Skov)

9 Aalborg Universitetsbibliotek ”at indhente den relevante information på det relevante tidspunkt samt at behandle og implementere den indhentede information optimalt”

10 Kompetencemål TG (udviklingsprojekt 2002) Bevidsthed om søgeprocessens forskellige faser og forståelse af sammenhængen med det faglige Bevidsthed om forskellige dokumentformer og disses styrke og svagheder Viden om, hvordan man søger og hvordan man skaffer de ikke umiddelbart tilgængelige dokumenter Erfaring med at anvende de indhentede informationer og disses afsæt for ny søgeproces Viden om og erfaring med dokumentation og en korrekt udformet litteraturliste. Evne til at evaluere søgeproces og generel arbejdsproces.

11 Elevtyper og progression Skøjteløbere Parkænder Lappedykkere (Peter Gorm Larsen i evaluering af ”Det refleksive læringsmiljø)

12 Den udvidede samspilstrekant Lærerteam: planlægning, koordination, evaluering Elev: udvikling af bevidsthed om egen læreproces: ”studerende” Bibliotekar: Undervisning i info-søgning (progression, ”nålestik”); ad hoc deltager i lærerteam; konsulent/vejleder for både lærer og elev.

13 Plan for 3-årigt forløb TG 1. semester, september: introduktion til studiecenter sammen med faglærer. 2. semester, april/maj: deltager i AT-forløb. Dobbelttime sammen med faglærer. 3. semester, november: dansk-historieopgave sammen med lærer (4-5 uger før opgaveskrivning) 4. semester, marts: AT-synopsis, dobbelttime med teamlærer: oplæg til mundtlig årsprøve (4-5 uger før udarbejdelse. 5. semester, november: individuel vejledning til studieretningsprojekt. 6. semester, Forberedelse af AT-synopsis, indidviduel vejledning.

14 Bibliotekarrolle med indbygget fremtid Aktiv deltagelse i den pædagogiske debat/udvikling. Højt informationsniveau Synliggørelse af informationskompetencen som en del af den almene studiekompetence: mål, strategi, planer. Integreret samarbejde med lærerteams Effektiv og præcis formidling af den professionelle viden (undervisning) Evne til at udvikle eleverne til ”lappedykkere” Og så er der for resten alle de praktiske funktioner, der også skal klares.


Download ppt "Det almene gymnasium: informationskompetence i samarbejde mellem elev-lærer- bibliotekar Knud Holch Andersen, Thisted Gymnasium & HF."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google