Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationskompetence i en ny faglig verden ved en lang videregående uddannelse - Hvad forventes af de kommende studerende?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationskompetence i en ny faglig verden ved en lang videregående uddannelse - Hvad forventes af de kommende studerende?"— Præsentationens transcript:

1 Informationskompetence i en ny faglig verden ved en lang videregående uddannelse - Hvad forventes af de kommende studerende?

2 Informationskompetence som begreb Duer det udenfor vores egen selvforståelse? NEJ!

3 Begrebet lukker biblioteket om sig selv - modsat det vi ønsker
Hvorfor Nej? Begrebet lukker biblioteket om sig selv - modsat det vi ønsker Vi bruger derfor ikke mere begrebet informationskompetence i relation til AAU

4 Vi ser i stedet os selv som en del af studiemæssig helhed Vi forsøger at redefinere den rolle, vi kan/skal udfylde: Med fokus på relationen mellem informationssøgeprocessen, forsøgene og den akademiske skriveproces Med fokus på tilegnelse af viden hos den studerende  

5 At gøre den studerende informationskompetent afløses af...
at understøtte den studerendes læreproces eller evne til problemløsning. at understøtte den studerendes faglige tilegnelse af viden. at medvirke til at udvikle ”den helstøbte kandidat”, der er faglig og metodisk kompetent, problemløser og innovativ, og god til at samarbejde.

6 Hvad ville vi gerne forvente af de nye studerende?
At de betragter informationssøgning som en naturlig del af problemløsningsprocessen At de betragter bibliotekets muligheder som naturlige ressourcer i problemløsningen At de har fået støtte til proces/metode og til produkt/viden At de kender til at søge efter information At de er fortrolige med at være kildekritiske At de har kendskab til Infomedia, Bibl.dk m.fl. At bibliotekaren/biblioteket bag har virket ud fra alle de 5 roller for bibliotekaren, som vi finder hos Kuhlthau (seeking meaning 2004), som er vores videre tilgang

7 Organisere Lokalisere Identificere Rådgive Vejlede
organizer Lokalisere locator Identificere identifier Rådgive advisor Vejlede councelor indeksering og katalogisering og genfinding at lokalisere kilden gruppe af kilder bliver identificeret i relation til emnet identificere relevante kilder anbefale måde at bruge kilderne vægt på rette brug af kilderne. brugerens problem bestemmer interventions-formen en konstruktionsproces frem for jagt på de rigtige svar. coaching i den dynamiske proces det er at søge mening

8 Det pædagogiske dilemma “Hvis jeg skulle undervise havde jeg valgt at læse til lærer i stedet for til bibliotekar” Eller: Fra infovagt til underviser med henblik på Studentersupport

9 Omlægningen til Studentersupport Pædagogisk oprustning Pædagogisk skelet og støtte Faglighed Systematisk tilgang til Studienævn med fast kontaktperson på AUB

10 Hvad gør vi? - Studentersupport
1. Kort introduktion til AUB for nye studerende Indholdet er introduktion til, hvordan den studerende kommer i gang som låner, og præsentation af studiets personlige AUB-informationsvejleder. 2. Støtte til projektarbejdet - målrettes efter studium og semester Udgangspunktet er de studerendes situation her og nu, deres konkrete projekt/opgave og relationen mellem projektets faser og den studerendes informationsbehov. 3. Støtte til den faglig videnstilegnelse - målrettes efter studium og semester Udgangspunktet er studiets indhold og de studerendes mulighed for faglig videnstilegnelse via AUB’s databaser m.m.

11 Læringsforudsætninger
1. Kort introduktion til AUB for nye studerende Spændte, forvirrede, åbne for indtryk, men ikke for information. Læringsforudsætninger Vurdering Læreproces Alt efter rammefaktorer en veksling mellem enetale og dialog. Indhold Goddag og velkommen. “Navn og adresse” ”Vi kan hjælpe dig” Uddeling af flyer og evt. rundvisning. Rammefaktorer 15-30 min. I auditorium på AUB eller på studiet. Mål Reklame for AUB. Give indtryk af at AUB er parat til at hjælpe den studerende. Sætte et ansigt på AUB.

12 2. Støtte til projektarbejdet
Bruger mange kræfter på at lære at studere, arbejde problemorienteret og projektmetodisk. Godt fyldt op af indtryk og information fra studiets side. Åbne over for her og nu nytte-værdi. Læringsforudsætninger Vurdering Elektronisk skema med afkrydsning og mulighed for kommentarer. Læreproces Aktualisering, refleksion og diskussion. Lærerstyret undervisning. Identificering og rådgivning. Gruppearbejde og vejledning. Indhold Det multimediebaserede rollespil SWIM. Overordnet informationssøgestrategi i relation til projektarbejdets faser. Relevante informationsressourcer/databaser. Mål At de studerende lærer, hvordan og hvor de kan få dækket deres informationsbehov i forhold til deres konkrete problemstilling. Rammefaktorer 3 lektioner. Holdundervisning på AUB eller på studiet. 1. – 2. sem.

13 Læringsforudsætninger
3. Støtte til den faglig videnstilegnelse Projektmetodisk erfaren og fagligt funderet og motiveret. Læringsforudsætninger Vurdering Elektronisk skema med afkrydsning og mulighed for kommentarer. Læreproces Diskussion af behov. Præsentation af informationsressourcer. Evt. en del af et studieteknisk kursus. Evt. casebaseret med vejledning. Evt. opgaver. Indhold Brush up af tidligere undervisning. Relevante informationsressourcer/databaser. Mål At gøre den studerende bevidst om de muligheder for faglig videnstilegnelse, som AUB rummer. Rammefaktorer 2- 3 lektioner. Holdundervisning på AUB eller studiet. 5. – 7. sem.

14 Hvad gør vi mere? 4. Kurser som kan rekvireres
Kurserne er som udgangspunkt uafhængig af studium og semester, men de justeres efter det eller efter specielle ønsker fra studiet 5. Vejledning Enkeltstuderende og projektgrupper på alle semestre kan bestille en times informationsvejledning Fokus på, hvor og hvordan den/de studerende kan søge information til det projekt eller den opgave, de sidder med her og nu Målet er hjælp til selvhjælp her og nu og på sigt

15 Hvad gør vi mere? 6. Prisen? Ingenting, det er del af AUB’s servivcetilbud 7. Erfaringer hidtil Kontakt til alle SN og alle reageret i f. t. tilbud AUB’s synlighed? For studerende forsvinder vi nok mere som noget specielt For SN og lærerne bliver vi mere synlige som faglige kolleger

16 Forskersupport Er du forsker på Aalborg Universitet
Forskersupport Er du forsker på Aalborg Universitet? Så kan du få: Undervisning, hjælp og vejledning til at bruge bibliotekets mange services.

17 Hvordan kan biblioteket understøtte din forskning
Hvordan kan biblioteket understøtte din forskning? • AUB - en introduktion til forskere på AAU • Databaser •Tidsskrifter • Referencehåndtering

18 Har din forskning gennemslagskraft
Har din forskning gennemslagskraft? • Bibliometri • Citationsværktøjer • Impactfaktor

19 Er din forskning tilgængelig
Er din forskning tilgængelig? • Forskningsregistrering på AAU • Copyright • Fuldtekstarkiv • Open Access Journal

20 Markedsføring i AAU Personlig kontakt til SN
Personlig kontakt til I-lederne AUBs hjemmeside beskrivelser af Studentersupport Forskersupport Mastersupport

21 De store udfordringer Internt: - at udvide sin rolleliste også til vejleder – kræver stor pædagogisk og studiefaglig forståelse - at forstå sig selv som læreprocesorienteret og kompetenceudviklende Eksternt: - at kunne indgå i en studiefaglig dialogude på studierne med underviseren om, hvad biblioteket kan bidrage med i relation til deres behov

22 Tak for opmærksomheden Spørgsmål eller kommentarer?


Download ppt "Informationskompetence i en ny faglig verden ved en lang videregående uddannelse - Hvad forventes af de kommende studerende?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google