Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 miniMAKS – et nyt matrikulært system miniMAKS - fra proprietære produktionssystemer til element i digital.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 miniMAKS – et nyt matrikulært system miniMAKS - fra proprietære produktionssystemer til element i digital."— Præsentationens transcript:

1 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 miniMAKS – et nyt matrikulært system miniMAKS - fra proprietære produktionssystemer til element i digital forvaltning Anders Hvas, Kort og Matrikelstyrelsen

2 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 Agenda … lidt om KMS Baggrunden for at anskaffe nyt system miniMAKS idegrundlag Hvorfor Service Orienteret Arkitektur (SOA) Geografien i miniMAKS Spørgsmål

3 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 miniMAKS Anders Hvas –Informatikområdet –Med i projektgruppen for miniMAKS –Har medvirket ved implementering af KMS systemer til produktion og vedligehold af digitale matrikelkort

4 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 KMS’ rolle Statens infrastrukturvirksomhed for geodata Koordinerer den offentlige opmåling og kortlægning samt registrering af stedbestemt information Central myndighed for opmåling og kortlægning samt matrikel- og landinspektørvæsen

5 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 KMS produkter Kortforsyningen Historiske kort Flyfoto Søkort og søkortrettelser Søkortdata TOP10DK Fikspunktregister Ejendomsdata –Matrikelkort og måloplysninger –Matrikelregister

6 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 Hvorfor nyt system nu?

7 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 … intet varer evigt!

8 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 Nuværende situation Separate produktionssystemer for kort og register Begge systemer > 10 år Begge systemer bygger på/eller anvender proprietære komponenter

9 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 Opbrud i ejendomsdata-administrationen Tværfaglige initiativer –Servicefællesskabet for Geodata –Tinglysningsudvalget –Strukturreform –Projekt: Digital Forvaltning Modernisering af de øvrige basale ejendomsdatasystemer: –Tingbog –Vurdering –BBR Harmonisering af ejendomsbegreberne!? Fokus på stedfæstelse af rådighedsindskrænkninger

10 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 Digital forvaltning Transparente systemer –Undgå dobbeltarbejde –Fælles værktøjer Samarbejder i netværk: –Informationsdeling –Arbejde i forlængelse –Aftaler om opgaver/ansvar

11 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 Ejendomsdannelsesprocessen Matrik- len Matrik- len ESR Land- inspektør Land- inspektør Rekvirent KM S Kom- mune Kom- mune Tinglys- ningen Tinglys- ningen Ting- bogen Ting- bogen Skat

12 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 miniMAKS idegrundlag Digital myndighedsbehandling af matrikulære sager It-understøttelse af sagsbehandlingens processer Proces- og systemuafhængig arkitektur Veldefinerede systemgrænseflader Præcisering af opgave/ansvar

13 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 Hvad omfatter miniMAKS-projektet! Funktionalitet til myndighedsbehandling Standardiseret sagsflow Kvalitetssikring af inddata Uafhængigt modul til redigering/udarbejdelse af sagsdata (ikke en del af kontrakten med IBM) Funktionalitet til vedligeholdelse af matrikeldatabasen, herunder kortopretning Snitflader: –Brugergrænseflade (GUI) til slutbrugerne –SOA Interface (API) for kommunikation med interne og eksterne systemer. –XML/GML mod MIA –Arkiv/økonomisystem

14 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 miniMAKS’ forretningsmodel Aktører inkluderer både eksterne og interne

15 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 miniMAKS snitflader mod omverden Mål: –Sikre mulighed for en proces- og systemuafhængig implementering af Digital Forvaltning i ejendomsdannelsen. –Involvering af ejendomsdannelsens aktører/systemer –Sikre interoperabilitet mellem ejendomsdannelsens aktører/systemer Midler: –Standarder: UML, XML og GML –Fælles datamodeller –Fælles komponenter og services –Metoder: Procesmodeller og kvalitetssikring

16 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 Modenhed af digital forvaltning

17 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 Hvorfor ServiceOrienteret Arkitektur (SOA)?

18 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 SOA “Den Service Orienterede Arkitektur er de rammer, der gør det muligt at designe behændige måder at arbejde på. Dets primære karakteristik er ”løst koblede sammenslutninger”, som er kernepunktet i dynamiske tilpassende systemer. Det er en arkitektur, der er bygget af komponenter og indbyrdes forbindelser, som fokuserer på interoperabiltiet og uafhængighed af placeringen.” Kilde: Henrik Hvid (www.soanetwork.dk)

19 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 Digital forvaltning (repetition) Transparente systemer –Undgå dobbeltarbejde –Fælles værktøjer Samarbejder i netværk: –Informationsdeling –Arbejde i forlængelse –Aftaler om opgaver/ansvar +SOA er derfor et oplagt valg til systemer der indgår i digital forvaltning

20 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 Geografien i det nye system

21 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 Geografien i det nye system

22 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008

23

24

25 Komponenter i miniMAKS

26 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008

27

28

29 Revisionsbillede i miniMAKS

30 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 Opsummering/erfaringer Definer problemet før I definerer løsningen (SOA i sig selv løser ingen problemer) Udstil kun services hvor det giver mening – at ændre alle subrutiner til løst koblede services giver ikke nødvendigvis højere grad af vedligeholdesesvenlighed eller bedre performance.

31 Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 Tak! Spørgsmål?


Download ppt "Geografien i de ny registre - Geforum 10/9 2008 miniMAKS – et nyt matrikulært system miniMAKS - fra proprietære produktionssystemer til element i digital."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google