Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.mIljoeportal.dk1 De nye offentlige registre – status og nytteværdi Danmarks Arealinformation.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.mIljoeportal.dk1 De nye offentlige registre – status og nytteværdi Danmarks Arealinformation."— Præsentationens transcript:

1 www.mIljoeportal.dk1 De nye offentlige registre – status og nytteværdi Danmarks Arealinformation

2 9. september 2014Miljoeportal.dk2 Geografien er omdrejningspunktet Miljødata: beskyttelseslinjer, landbrug, naturbeskyttelse, grundvand, fredninger, jordforurening Danmarks Arealinformation vil også i fremtidig være stedet i DMP, hvor de geografiske data lagres. Ansvar for data er hos parterne: kommuner, regioner og Miljøministeriet

3 9. september 2014Miljoeportal.dk3 Hentning og visning af data Ca. 37% af forbruget ligger uden for normal arbejdstid (hverdage kl. 8-16) Ca. 6000 unikke brugere pr. dag

4 9. september 2014Miljoeportal.dk4 Status på redigering 7. okt. - antal myndigheder der har redigeret. 1.jan. 07- 7. okt.08 1. marts. 08 - 20. aug. 08 §3-områder5239 Områdeklassificering5043 Kirkebyggelinjer97 Skovbyggelinjer2519 Søbeskyttelseslinjer1614 Åbeskyttelseslinjer1311 §3-vandløb135 MVJ-aftaler1 (DFFE)0 Drikkevandsinteresser1 (Miljøministeriet) Nitralfølsommeindv.op1 (Miljøministeriet)0

5 9. september 2014Miljoeportal.dk5 Redigeringsmetode 1.jan. 07- 7. okt.08 1. marts. 08 - 7. okt. 08 Offline1519 Online/webservice2030 Offline & online/webservice 4020 I alt antal myndigheder der har redigeret 7569

6 9. september 2014Miljoeportal.dk6 Data i DAI Udsnit af datasæt Omfang opgjort i antal objekter Stor forskel på kompleksitet i objekter

7 9. september 2014Miljoeportal.dk7 Datakvalitet og nytteværdi Hvilken kvalitet har data i Danmarks Arealinformation? Hvad er kvalitet? Fitness for use = anvendelighed Hvad skal data anvendes til? Off. forvaltning og planlægning Information til borgere og virksomheder om rådighedsindskrænkninger Er data egnet til de opgaver, der skal løses? Datasæt specifikationer? Datasæt beskrivelser – metadata?

8 9. september 2014Miljoeportal.dk8 Kilde: Jyllandsposten, april 2008

9 9. september 2014Miljoeportal.dk9 Baggrunden for data i Danmarks Arealinformation Primært amtsdata 14 mere eller mindre ensartede datasæt Harmoniseret, samlet og gjort landsdækkende Konverteret til samme format Transformeret til samme koordinatsystem (UTM zone 32N, ETRS89) Check og evt. konvertering af objekttyper (Polygon, linje, punkt) Geometrisk check Harmonisering til ny datamodel Sammenlægning til landsdækkende temakort Tildelt administrativ kode (kommunekode) via gennemskæring med Kort10 kommunegrænsetema Kun harmonisering og sammenlægning! Ingen ændring af registreringerne!

10 9. september 2014Miljoeportal.dk10 Kirkebyggelinjer Kirkebyggelinjen gælder 300m fra kirkebygningen. Nogle steder har man blot registreret 300m fra et punkt i stedet for fra kirkebygningen, og samtidig ikke registreret linjen præcist

11 9. september 2014Miljoeportal.dk11 Nitratfølsomme indvindingsoplande Forskellige definitioner? Forskellige registreringsmetoder? Naturlige geografiske/geologiske forskelle?

12 9. september 2014Miljoeportal.dk12 Skovbyggelinjer 300m bufferzone omkring skove Off. ejede skove hvis areal over ½ ha. Privatejede skove kun sammenhængene hvis areal over 20 ha. Skovarealerne skal ikke inkluderes i skovbyggelinjetemaet

13 9. september 2014Miljoeportal.dk13 Beskyttede naturtyper 238.511 objekter pr. 5/2 2008 9.225 overlappende objekter! markeret med røde prikker 2.332 objekter med areal < 5m2

14 9. september 2014Miljoeportal.dk14 Beskyttede vandløb Dobbeltregistreringer? Nøjagtighed? Registreringsgrundlag?

15 9. september 2014Miljoeportal.dk15 Udfordringer og muligheder for DAI Udfordringer: Datasæt, der vedligeholdes af 98 forskellige myndigheder Ressourcekrævende vedligeholdelsesarbejde - kvalitetssikring Behov for fælles dataspecifikationer – registreringsvejledninger Behov for standardiseret datamodel, der kan indeholde fagspecifik information Muligheder: Èn indgang til alle miljødata Ensartede, landsdækkende miljødata Unik mulighed for at skabe et fællesoffentligt administrationsgrundlag Grundlag for at efterkomme INSPIRE-krav

16 9. september 2014Miljoeportal.dk16 Strategi for DMP Fokus på ajourføring –Ajourføringsanalyse i nov.  handlingsplan Redigeringsværktøjer –Online –Offline –Webservices: 3. partsprodukter, flere fungerende produkter på markedet. –Soap-snitflader

17 9. september 2014Miljoeportal.dk17 Hvordan og hvornår kommer der nye data på Arealinfo? Proces: indstilling som bestyrelsen skal godkende. Kriterier: –Fællesoffentlig –Dataansvar Behov for flere data, men ikke lige nu.

18 9. september 2014Miljoeportal.dk18 Ny datamodel: Generel del og specifik for hvert datasæt. Beskyttede naturtyper (Kom) Beskyttede vandløb (Kom) Drikkevandsinteresser (MIM) Kirkebyggelinjer (Kom) Nitratfølsomme indvindingsoplande (Mim) Skovbyggelinjer (Kom) Søbeskyttelseslinjer (Kom) Sø- og vandløbsbræmmer (Kom) Åbeskyttelseslinjer (Kom)

19 9. september 2014Miljoeportal.dk19 Tidsforløb 1 sept.Deadline for høring blandt parterne Sept – nov.Indarbejdelse af høringssvar Dec.Revidering i forhold til INSPIRE. 1. halvår 09OIO-XML-standardisering (koordineres med plansystemDK) 2009-10Implementering, 6 md varsel

20 www.mIljoeportal.dk20 Datakvaliteten er så god, som I gør den!!!


Download ppt "Www.mIljoeportal.dk1 De nye offentlige registre – status og nytteværdi Danmarks Arealinformation."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google