Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Etablering af digitale grundkort,- geodæsi, fotogrammetri og opmåling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Etablering af digitale grundkort,- geodæsi, fotogrammetri og opmåling"— Præsentationens transcript:

1 Etablering af digitale grundkort,- geodæsi, fotogrammetri og opmåling
Målet med kurset er at introducere metoder og teknikker til etablering af digitale grundkort ved hjælp af GPS, landmåling og fotogrammetri. Kurset har fokus på den praktiske anvendelse af GPS-, landmålings- og fotogrammetriskudstyr, samt den efterfølgende bearbejdning af data i et Geografisk Informations System.

2 Etablering af digitale grundkort,- geodæsi, fotogrammetri og opmåling
Fotogrammetriøvelsen indeholder:       - Orto-opretning af et enkelt flybillede vha. en højdemodel i ENVI.       -  Etableringen af en 3D model i en digital fotogrammetrisk arbejdsstation.       - Ekstraktion af en hødemodel og ortofotos fra modellen Opmålingsopgaven indeholder:       - Afsætning (GPS) af geodætiske fixpunkter med henblik på detailopmåling.       - Detailopmåling med differentiel GPS, indsamling af terrændata til digital grundkort. - Detailopmåling med totalstation, indsamling af terrændata til digital grundkort. - Detailopmåling med GIS-GPS, indsamling af topografiske data til digital grundkort. - Etablering af et digitalt grundkort i GIS ud fra de indsamlede data fra totalstation og GPS-udstyr.

3 Kurser i Remote Sensing
Introduktion til Remote Sensing Environmental Remote Sensing Videregående Remote Sensing

4 Introduktion til Remote Sensing
Introduktion til remote sensing. Elektromagnetisk stråling, det digitale satellitbillede, spektral, rumlig og tidsmæssig opløsning samt sensortyper. Introduktion til digital billedbehandling og ENVI herunder geometrisk opretning. Visuel tolkning og forståelse af multispektrale data. De mest almindelige RS data. Very High Resolution data. QuickBird, Ikonos, SPOT, Landsat, IRS, Aster, Modis og Meris. Adgang til data på Internettet. Klassifikation. Superviseret og ikke-superviseret digital klassifikation. Baggrund, teori og praksis. Praktiske eksempler på anvendelser Introduktion til vegetation og remote sensing

5 Environmental Remote Sensing (faste emner)
Multispektral optisk og termisk remote sensing. Sensorer og platforme, produkter, elektromagnetisk stråling, emsivitet Remote Sensing af vegetation. Spektrale signaturer, in-situ målinger, afledte parametre: NDVI, PAR, NPP Remote Sensing af hydrosfæren. Jordvand, fordampning, strålingsbalance, oversvømmelser, vandstress Marin Remote Sensing Remote Sensing af sne og is Atmosfærisk korrektion af optiske og termiske satellitdata. Elektromagnetisk stråling og atmosfæren, radiative transfer­modelling, SMAC, split­window Anvendelse af RS data i økosystem­modeller

6 Environmental Remote Sensing (frie emner)
Subpixel metoder, Skala. Spectral unmixing, hyperspectral RS. More on classification. Desision trees, fuzzy classification methods, patern recognition, scene­modelling, contextural classification, texture.... Mikrobølger. Radar remote sensing Marine remote sensing Hyperspectral remote sensing

7 Videregående Remote Sensing
Her vil der være mulighed for at gå i dybden med et emne indenfor RS. Kursets indhold tilpasses aktuelle forskningstemaer og de studerendes interesser.


Download ppt "Etablering af digitale grundkort,- geodæsi, fotogrammetri og opmåling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google