Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

COWI PowerPoint design manual

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "COWI PowerPoint design manual"— Præsentationens transcript:

1 COWI PowerPoint design manual
Fakta om vores case: 23 okt 2009 COWI PowerPoint design manual Telefonen ringer – der er olie på terræn 26. jan. 2010 ATV – Temadag om villatankvejledningen

2 COWI PowerPoint design manual
Fakta om vores case: 23 okt 2009 COWI PowerPoint design manual Et "skueglas" på tanken er knækket i dag. Der var 1000 liter på tanken for en måned siden og nu er tanken tom. Der er en synlig olieplet direkte på fliser og bar jord, og der lugter kraftigt af olie. Det kan være et uheld, hærværk eller tyveri. Bygningen er et gammelt utæt bindingsværkshus med udluftet krybekælder ud for spildet. Der er køkken over krybekælderen. Oliefyret står i køkkenet. Et gammelt vindueshul til krybekælderen er dækket af med en metalplade. Autoværksted i forhaven. Tanken overholder reglerne i olietankbekendtgørelsen. Der er ikke tegn på olie i kælderen og ikke lugt af olie i køkkenet. Grundvand: OSD, opad rettet gradient fra et dybtliggende primært magasin, gammelt industrikvarter med mange V2-kortlægninger, m fra vandindvinding. Dét er stort set hvad kommunen ved når de besigtiger spildet (men de medbringer skemaet til besigtigelse fra bilag 4). Udleveres: Uddrag af feltnotat, gamle arkivtegninger over ejendommen, blank situationsplan 26. jan. 2010 ATV – Temadag om villatankvejledningen

3 Situationsplan 26. jan. 2010 ATV – Temadag om villatankvejledningen

4 Spørgsmål 1-14 26. jan. 2010 ATV – Temadag om villatankvejledningen

5 Undersøgelsesafgravning
23 okt 2009 COWI PowerPoint design manual Vi valgte at udføre en akut udgravning. Ingen olie af betydning rører ved huset. Der er god udluftning. 26. jan. 2010 ATV – Temadag om villatankvejledningen

6 COWI PowerPoint design manual
Opgave: 23 okt 2009 COWI PowerPoint design manual Forsikringsordningens rådgiver har gennemført en undersøgelse med fjernelse af tilgængelig kraftig forurenet jord, dvs. ca. 3x2 m og 1 m dybt til fundamentsunderkant. Der er rent i gravefronterne, men kraftigt forurenet i bunden af udgravningen og dermed sikkert også under huset. Når man ser ind i krybekælderen ses et tilsyneladende tæt betondæk som gulv. Der ligger blandet skrot og rør i krybekælderen. Undersiden af køkkenets gulvbrædder er synlige. Der er ingen isolering. (overheadplastik med situationsplan er udleveret til hver gruppe sammen med en overheadtusch) 15. Angiv hvor det vil være relevant at placere afgrænsende undersøgelsesboringer. 16. Er det relevant at udtage poreluftmålinger under eller i krybekælderen? Angiv i givet fald hvor. (3-5 minutter) Udleveres: Uddrag af feltnotat, gamle arkivtegninger over ejendommen, blank situationsplan 26. jan. 2010 ATV – Temadag om villatankvejledningen

7 COWI PowerPoint design manual
Nye informationer: 23 okt 2009 COWI PowerPoint design manual Rådgiveren har etableret afgrænsende boringer (ingen poreluft) og estimerer en udbredelse delvist under huset. Restforureningen er ca kg olie i jorden og ca. 10 gram olie i vandfasen (op til 100 µg/l). Der vurderes at være en indeklimarisiko og en potentiel grundvandsrisiko. Udleveres: Uddrag af feltnotat, gamle arkivtegninger over ejendommen, blank situationsplan 26. jan. 2010 ATV – Temadag om villatankvejledningen

8 Plan og snit efter undersøgelsen
26. jan. 2010 ATV – Temadag om villatankvejledningen

9 COWI PowerPoint design manual
Nye informationer: 23 okt 2009 COWI PowerPoint design manual Rådgiveren vurderer, at en stort set fuld oprensning kan opnås - også under huset - med en avanceret afstivning og supplerende opgravning. Det påstås at kunne gøres for i alt kr og arbejdet sættes i gang som en udvidelse af undersøgelsen. Udleveres: Uddrag af feltnotat, gamle arkivtegninger over ejendommen, blank situationsplan 26. jan. 2010 ATV – Temadag om villatankvejledningen

10 COWI PowerPoint design manual
Endelig udgravning 23 okt 2009 COWI PowerPoint design manual Bygningsregistrering og gipsklatter, geotekniske boringer, statiske beregninger, dygtige entreprenører, spændende udgravning. 26. jan. 2010 ATV – Temadag om villatankvejledningen

11 Endelig udgravning 26. jan. 2010
ATV – Temadag om villatankvejledningen

12 COWI PowerPoint design manual
Nye informationer: 23 okt 2009 COWI PowerPoint design manual Det vurderes, at hotspot dermed er fjernet i sin helhed, men i et sandlag 2,5-3,0 m u.t. er der fortsat en restforurening under hushjørnet. Jordforureningen er estimeret til 5 kg. Grundvandsforureningen er uforandret (10 gram, men 100 gange overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet). Udleveres: Uddrag af feltnotat, gamle arkivtegninger over ejendommen, blank situationsplan 26. jan. 2010 ATV – Temadag om villatankvejledningen

13 COWI PowerPoint design manual
Spørgsmål 17-26 23 okt 2009 COWI PowerPoint design manual Udleveres: Uddrag af feltnotat, gamle arkivtegninger over ejendommen, blank situationsplan 26. jan. 2010 ATV – Temadag om villatankvejledningen

14 Efter retablering MILSAM den 27. Okt. 2009, Oliestoffer.


Download ppt "COWI PowerPoint design manual"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google