Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

© 2009 Orbicon | Leif Hansen 1 Marianne Madsen Områdedirektør ATV møde 28. Oktober 2009 KOKS I SAMARBEJDET -aftaler og samarbejdsformer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "© 2009 Orbicon | Leif Hansen 1 Marianne Madsen Områdedirektør ATV møde 28. Oktober 2009 KOKS I SAMARBEJDET -aftaler og samarbejdsformer."— Præsentationens transcript:

1 © 2009 Orbicon | Leif Hansen 1 Marianne Madsen Områdedirektør ATV møde 28. Oktober 2009 KOKS I SAMARBEJDET -aftaler og samarbejdsformer

2 © 2009 Orbicon | Leif Hansen 2 Miljøbranchen er blevet professionel !!!! ATV møde 28. Oktober 2009 – De ”gode” gamle dage: – Aftaler mellem fagfolk – Det er det vi mener og ikke det der står skrevet, der gælder!!!! – Enkle kontrakter, uformelle aftaler – Lav gennemskuelighed på hvordan projekter blev udbudt og vundet – I dag professionelt indkøb: – Konkurrenceudsættelse af indkøb – EUudbud, tærskelværdier – Højere gennemskuelighed på udbud – Kontraktparadigmer – Det der står skrevet gælder; på godt og ondt!!

3 © 2009 Orbicon | Leif Hansen 3 Udbudsform og aftaleform skal tilpasses projektet ATV møde 28. Oktober 2009 Faglig kompleksitet SamarbejdsformProjektstørrelse

4 © 2009 Orbicon | Leif Hansen 4 Projekttyper ATV møde 28. Oktober 2009 Stor V1 pulje Stor grundvands- undersøgelse Supplerende feltarbejde Syntese af konceptuel model Økonomi Kompleksitet

5 © 2009 Orbicon | Leif Hansen 5 Stor V1 pulje Stort og Ukompliceret Projekt ATV møde 28. Oktober 2009 Stor V1 pulje Stor grundvands- undersøgelse Supplerende feltarbejde Syntese af konceptuel model – EUudbud med PQ – Flerårig aftale på V1 – Detaljeret SAB/TAG – Standard opgave – Vi er en af flere der får en aftale – Projektet kører – God stemning – God fremdrift – Flere a conto faktura fremsendt og betalt! – Happy, Happy……

6 © 2009 Orbicon | Leif Hansen 6 Stor V1 pulje Stort og Ukompliceret Projekt ATV møde 28. Oktober 2009 – MEN…. Statusopgørelse ihht. TAG – Uenighed om tolkning af afregningsgrundlaget – Koster os 100 t - 200 tkr/år – Vi sætter advokat på! – Vores advokat giver Bygherren ret  – Stram kontrakt – Ingen exit mulighed fra kontrakten – Hvad med de andre der også har kontrakt? – Bygherre vil ikke risikerer klager fra ikke- vindende bydende – God udbudsform og aftale for projektet – Dyrt for os

7 © 2009 Orbicon | Leif Hansen 7 Supplerende feltarbejde Lille og Ukompliceret Projekt ATV møde 28. Oktober 2009 Stor V1 pulje Stor grundvands- undersøgelse Supplerende feltarbejde Syntese af konceptuel model – Lille projekt < 500.000 kr. – Udbudt i underhåndsbud – Feltarbejde med boringer, vandprøvetagning, pejlinger osv. – SAB og TAG præcis – SAB: – 20 m boring med 5 m filter i kalken med reguleringspris for +/- bore m – Rådgiver placerer boring

8 © 2009 Orbicon | Leif Hansen 8 Supplerende feltarbejde Lille og Ukompliceret Projekt ATV møde 28. Oktober 2009 – MEN…. Ingen kalkoverflade i – 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 58 m… – Det koster os 2.000 kr. pr meter  – Ved 58 m filtersættes; teknisk ikke muligt at fortsætte – Bygherrens synspunkt: I har selv valgt boringens placering, så I betaler selv! – Boring i forkastningszone; ikke kendt dybde til kalken i området overhovedet!

9 © 2009 Orbicon | Leif Hansen 9 Supplerende feltarbejde Lille og Ukompliceret Projekt ATV møde 28. Oktober 2009 – Bygherre betaler; enig i at forudsætningerne i udbuddet ikke holder – Pragmatisk Bygherre – Underhåndsudbuddet gav Bygherren fleksibilitet til at være pragmatisk – God dialog og god kemi har nok bidraget positivt!! – God udbudsform og aftale til projektet

10 © 2009 Orbicon | Leif Hansen 10 Stor grundvandsundersøgelse Stort og Kompliceret Projekt ATV møde 28. Oktober 2009 Stor V1 pulje Stor grundvands- undersøgelse Supplerende feltarbejde Syntese af konceptuel model – Stor kortlægningsopgave – >2 mill. kr. – EUudbud, funktionsudbud – Kæmpe mængde udbudsmateriale – Tidligere undersøgelser – Datarapporter – Bilag, bilag, bilag….. – Et element ud af flere i udbuddet: – Nedsivning fra terrænnært magasin til det primære grundvandsmagasin skal kortlægges – Vi tilbyder 100 pejlinger!!!!

11 © 2009 Orbicon | Leif Hansen 11 Stor grundvandsundersøgelse Stort og Kompliceret Projekt ATV møde 28. Oktober 2009 – MEN…. Vi kan ikke finde 100 boringer  – Søgt i Databaser, rapporter og arkiver – Vurderer at færre er fagligt OK – og at der jo kun kan pejles det antal boringer der findes! – Bygherrer kræver at vi leverer 100 pejlinger!!! – Accepterer ikke at der ikke kan findes 100 boringer – Kræver eftersøgning i det åbne land – Mener vi har forpligtet os i tilbuddet

12 © 2009 Orbicon | Leif Hansen 12 Stor grundvandsundersøgelse Stort og Kompliceret Projekt ATV møde 28. Oktober 2009 – Bygherre: – I vandt opgaven (bl.a.) fordi I tilbød 100 pejlinger – I bilag til udbuddet fremgår, at der ikke i databaser er 100 boringer, så I burde vide… – Hvis I ikke leverer, er der risiko for, at de ikke-vindende klager… – Os: – Vi har 100 pejlinger som et enkelt lille delelement i tilbuddet – Vi kan ikke forventes at vide alt fra udbuddets bilagsdel….. – Det er fagligt forsvarligt med færre pejlinger – Vi vil ikke uden betaling eftersøge ikke- registrerede boringer i det åbne land

13 © 2009 Orbicon | Leif Hansen 13 Stor grundvandsundersøgelse Stort og Kompliceret Projekt ATV møde 28. Oktober 2009 – Bygherre accepterer det lavere antal pejlinger under protest – Resten af projektet er en kamp!!! – Alle review-møder er forhandlinger og alt er omstændigt pga. manglende tillid – Det koster mange kr. i tab for os >>0,5 mill  – Slidte, slidte medarbejdere….. – OG ikke mindst en kunde, der ikke oplever at få hvad de har købt og betalt for 

14 © 2009 Orbicon | Leif Hansen 14 Stor grundvandsundersøgelse Stort og Kompliceret Projekt ATV møde 28. Oktober 2009 – Vi blev ikke inviteret til næste fase af projektet… – Bygherre konkludere at udbuds- og aftale formen ikke var optimal – At bilægge alle informationer til udbuddet skaber for Bygherre en falsk forventning om at tilbudsgiver ved alt om projektet!!! – Partnering blev valgt til næste fase – Udbudsformen lagde en begrænsning på projektets gennemførsel – Katastrofe projekt for os!!

15 © 2009 Orbicon | Leif Hansen 15 Syntese af konceptuel model Lille og Kompliceret Projekt ATV møde 28. Oktober 2009 Stor V1 pulje Stor grundvands- undersøgelse Supplerende feltarbejde Syntese af konceptuel model – Lille projekt < 300.000 kr. – Direkte SKI-indkøb – Kompliceret fagligt – Kæmpe kompleks datamængde – Indhold i opgaven ikke muligt at fastlægge ved projektstart – Løbende opfølgning og tilpasning under vejs…. – God udbudsform og aftale for projektet – Godt for os

16 © 2009 Orbicon | Leif Hansen 16 Vælg udbudsform og aftaler der passer til projektet ATV møde 28. Oktober 2009 Faglig kompleksitet SamarbejdsformProjektstørrelse SKI aftaler, underhåndsudbud, Partnering, EU udbud… Find det bedste form til det aktuelle projekt…


Download ppt "© 2009 Orbicon | Leif Hansen 1 Marianne Madsen Områdedirektør ATV møde 28. Oktober 2009 KOKS I SAMARBEJDET -aftaler og samarbejdsformer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google