Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undervisningsevaluering Morten Nissen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undervisningsevaluering Morten Nissen"— Præsentationens transcript:

1 Undervisningsevaluering Morten Nissen http://www.psy.ku.dk/mnissen

2 Plan Intro Nogle fordomme om evaluering Alment –Historisk – evaluering som tidsfænomen –Analytisk – undervisning og evaluering som praksisformer Konkret

3 Nogle fordomme Evaluering af Uni-undervisning (og anden offentlig praksis) er noget nyt Evaluering er en modebølge der snart går over Evaluering er en fremadskridende og kumulativ rationaliseringsproces Evaluering forudsætter at praksis styres af erklærede målsætninger Evaluering er kontrol og dermed fremmed for udvikling og faglighed Evaluering er en vurdering af den enkelte lærer Evalueringers datakilder er altid studerende Evaluering tager altid form af surveys / tilfredshedsmålinger

4 Historisk At praksis er refleksiv er ikke nyt –Ledelse –Accountability –Udviklingshorisont –Voice / exit (Relativt) nye aspekter –Universitetet som masseproducent af kvalifikationer –”Videnssamfundet” – fra modernitetens elite til banaliseret demokrati –New Public Management Stat – fra kampplads til apparat Kontrakt- og (arbejds-) markedsstyring Brugerinddragelse –Ethico-politics (Rose) Porteføljer (studenter og lærere?) –Verifikationsritualer (Power) Forankrer subjektet i en sandhed

5 Quality work In the framework for the audit the term quality work is applied to define the range of issues related to assuring and improving quality at all levels. Quality work includes the strategies, goals, approaches, plans, systems, methods and organisation used to secure and develop overall quality in education. The panel regards quality work as a process that includes elements of a developmental cycle, which is illustrated by the quality cycle: Act (follow-up) Plan (strategy and aims) Check (evaluation) Do (practices) http://www.ku.dk/auditering/dokumenter/Audit _of_University_of_Copenhagen.pdf

6 Analytisk Kvalitet (fra Aristoteles - og WHO’s Ottawa charter) –(Professionel) standard –Økonomi (retfærdighed, fordeling) –Uintenderede konsekvenser (bivirkninger) –Brug (relevans) Evaluering er institutionaliseret (objektiveret) refleksion: –(Særskilte og standardiserede) rutiner –Indskrivningsredskaber –Formidlede konsekvenser Grundproblemer –Afgrænsning af ”praksis” –Ansvarstildeling / forklaring –Dialog med praksis’ egen rationalitet (fx pædagogisk teori, faglighed, epistemologi)

7 OBJEKTER MIDLER MÅL AKTØRER INTERVENTIONENS LOGISKE STRUKTUR

8 Konstruktioner Problemer Kvaliteter. Årsager OBJEKTER Effekter. Teknologier MIDLER MÅL Værdier. Muligheder AKTØRER Hensyn. Forholdemåder Kompetencer. Positioner

9 TEORI REFLEKSIV. PRAKSIS? “VI” META-INTERVENTIONENS (~metodens) LOGISKE STRUKTUR OBJEKT MID. MÅL AKTØR MIDDELMÅL OBJEKT AKTØR

10 Praksis OBJEKT MID. MÅL AKTØR OBJEKT MID. MÅL AKTØR Betingelser Ændrede betingelser Ændrede subjekter Subjekter

11 Viden: Faglighed /. kompetencer Disciplin/ Kompetencer:.. Refleksion Tilegnelse x 2. Lærer / student Orgsanisation MIDDELMÅL OBJEKT AKTØR

12 Hanne (lærer) opsummerer fra sidst: En bæredygtig udvikling er en udvikling, der tilgodeser nutidens behov uden at forringe kommende generationers muligheder for at tilgodese deres behov. (…). Og vi har jo også allerede i denne time har talt om, at hvis vi efterlader verden med store konflikter, med ændret klima, med opbrugte ressourcer, ja, så vil det skabe problemer for de kommende generationer. Men - hvad er så de grundlæggende behov for et godt liv? John (elev) vil gerne vide, om man også skal skrive dette ned? Hanne understreger, at man ikke skal skrive alt ned; man må vurdere, hvad der er væsentligt. John spørger: ”Kan du så ikke sige, hvad vi skal skrive ned?” Jo, det kan Hanne godt Observationsnoter fra undervisning i bæredygtighed i dansk gymnasium, oktober 2004 (Liselotte Ingholt)

13 Viden: Faglighed /. kompetencer Disciplin/ Kompetencer:.. Refleksion Tilegnelse x 2. Lærer / student Orgsanisation MIDDELMÅL OBJEKT AKTØR

14 Viden: Faglighed /. kompetencer Disciplin/ Kompetencer:.. Refleksion Tilegnelse x 2. Lærer / student Orgsanisation MIDDELMÅL OBJEKT AKTØR

15 Viden: Faglighed /. kompetencer Disciplin/ Kompetencer:.. Refleksion Tilegnelse x 2. Lærer / student Orgsanisation MIDDELMÅL OBJEKT AKTØR

16 Undervisning. Indskrivning Kvalitet?. Interesser, positioner, opgaver Organisation MIDDELMÅL OBJEKT AKTØR

17 Undervisning. Indskrivning Kvalitet?. Interesser, positioner, opgaver Organisation MIDDELMÅL OBJEKT AKTØR

18 Evalueringens for(hindrings)løb Bliver den rekvireret? Bliver den iværksat? Står ledelsen bag? Sanktioner hvis det ikke gennemføres? Afsættes der ressourcer (tid, sekretærbistand m.v.)? Bliver den reelt gennemført? Bliver data/resultater læst og brugt? Af hvem? Til hvad? Bliver den selv evalueret og udviklet? Hvordan er koblingen mellem evalueringspraksis'er og organisationsstruktur? –hvordan er forholdet mellem evaluering og personaleledelse? –hvordan indgår evaluering i studiepolitisk struktur? –evaluering og andre monitoreringer af undervisning og dens resultater - Eksamensformer? Klageadgang?

19 Nogle former Midtvejs- eller slutevaluering af forløb (formativ / summativ) Survey –Afkrydsningsskemaer –U-/struktureret ”kvalitativ” –Elektronisk survey –Evaluering af enkeltforelæsninger, postkort-metoden Procedurer, iscenesættelser af diskussioner –Strukturerede holddiskussioner, fx ”Delphi” –Kollegial observation, supervision –Fokusgrupper


Download ppt "Undervisningsevaluering Morten Nissen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google