Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidens tandpleje DOFT´s roadshow 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidens tandpleje DOFT´s roadshow 2013"— Præsentationens transcript:

1 Fremtidens tandpleje DOFT´s roadshow 2013

2 Birthe Cortsen – ”den korte version”
Overtandlæge, Lolland Kommune – siden 12. august Senior projektleder, DSI/KORA (Afrapportering af data fra Tandundersøgelsen ved KRAM undersøgelsen) Odontologisk konsulent, Tandlægeforeningen (Koordinator på gennemførelse af Tandundersøgelsen ved KRAM undersøgelsen) 2002 Projektkoordinator, Sundhedsstyrelsen Den kommunale tandpleje, Roskilde 2001 Den kommunale tandpleje, Skælskør Master of Public Health (MPH) Klinikejer, Birkerød 1990 Ansat tandlæge, privat praksis i Sønderborg 1989 Cand. odont., København Tandlægeskole

3 DSI og KORA – hvem og hvad?
DSI = Dansk Sundhedsinstitut KORA = Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning Begge leverer anvendelsesorienteret og praksisnær uvildig forskning og analyser til kommuner og regioner med det formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor

4 Tværsnitsus. baseret på cpr.
Inden Tandundersøgelsen havde deltagerne besvaret KRAM spørgeskema besvaret KRAM kostspørgeskema gennemgået KRAM helbredsundersøgelse, inkl. blodprøve Som led i Tandundersøgelsen skulle deltagerne besvare tandspørgeskema gennemgå klinisk tandundersøgelse gennemgå røntgenundersøgelse afgive spytprøve

5 Tre rapporter - resultatet af to års intenst arbejde

6 1. og 2. delrapport = basis: Konklusioner:
Tandstatus – tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet Sammenhæng mellem oral sundhed og generel sundhed, livsstil, medicinforbrug samt forbrug af tandplejeydelser Konklusioner: Social ulighed i tandsundhed Social gradient i sygdom og livsstil Socioøkonomisk ulighed i forbrug af tandpleje

7 3. delrapport (baseret på 1. og 2
3. delrapport (baseret på 1. og 2. delrapport): Voksentandpleje i Danmark Organisering af voksentandplejen i Danmark i sammenligning med de øvrige nordiske lande og i forhold til voksenbefolkningens risikoprofil Indhold: Voksentandpleje i fire nordiske lande; Danmark, Sverige, Norge, Finland Risikoprofiler i voksentandplejen i de kommende årtier som følge af sociale forhold, alder, livsstil, generelle lidelser samt lægemiddelbrug Faktorer af betydning for brug af voksentandpleje i Danmark, brug af voksentandpleje i de andre nordiske lande Brugerbetaling for sundhedsydelser, brugerbetaling for tandpleje Den opnåede tandsundhed i de fire nordiske lande

8 Eksempler på forskelligheder i de fire nordiske landes tandplejetilbud til voksne
I modsætning til de andre tre lande tilbyder Danmark ikke voksentandpleje i både offentligt og privat regi I modsætning til Sverige og Norge har Danmark ikke fastsat referencepriser på ydelserne Vægten af det offentlige tilskud til tandpleje er lagt på basalydelser i Danmark og Finland, mens Sverige har lagt vægt på beskyttelse mod høje udgifter til tandpleje, og Norge har lagt vægt på hel eller delvis vederlagsfrihed for prioriterede grupper i voksenbefolkningen, hvor behovet for tandpleje er betinget i medfødte forhold eller sygdom

9 Konklusioner og anbefalinger
Det står fortsat tilbage sikre lige adgang til tandplejen og reducere uligheden i tandsundhed – især for den ældre del af befolkningen Udbud af voksentandplejetilbud i den offentlige tandpleje kunne muligvis bevirke, at vanskeligt stillede grupper kunne blive regelmæssige brugere af tandplejen Ældre generationer med ophobning af risikofaktorer, obs: diversiteten i ældrepopulationen Fokus på fastholdelse af ældre og gamle i regelmæssige tandplejebesøg fortsættes…

10 Konklusioner og anbefalinger
…fortsat Identificering af højrisikoindivider – metode foreslås Gode resultater i BUT med populationsbaseret forebyggelsesstrategi (masseintervention) kombineret med målrettet indsats i relation til højrisikogrupper Komplekse patienter medfører øget arbejdsbelastning for tandlæger, og fremmer samtidig delegering af arbejdsopgaver fortsættes….

11 Konklusioner og anbefalinger
…fortsat Sundhedsøkonomisk perspektiv: Et tab for samfundet at det regionale og kommunale niveau ikke gør mere for at inkludere hele befolkningen i tandplejetilbuddet Strukturelle tiltag og virkemidler rettet mod personer med størst behov med henblik på at udjævne social ulighed i tandsundhed – regional tilkaldeordning Mere omkostningseffektiv indretning af det offentlige tilskud til tandpleje dvs. det offentlige tilskud målrettes højrisikoindivider fortsættes…

12 Konklusioner og anbefalinger
…fortsat Sundhedsmyndigheder og overenskomstens parter må definere målet med det offentliges tilskud til tandpleje: Er der behov for mere lighed i tandsundhed eller bare mere tandsundhed? Skal der fortsat fastholdes et offentligt tilskud på tandplejeydelser til den brede del af befolkningen (de sunde og raske)? Skal tandplejetilbuddet også imødekomme den del af voksenbefolkningen med særlig risiko og større behov for tandpleje (de syge)? Kan voksentandplejen anvende de samme forebyggelsesstrategier, som BUT har haft held med? Hvordan vil risikoindivider eller –grupper kunne identificeres?

13 Fra DSI/KORA til Tandplejen Lolland
Nu tager vi så 150 km sydpå….. Fra DSI/KORA til Tandplejen Lolland

14 Tandplejen Lolland To nye tandklinikker i kommunens sundhedscentre i hhv. Maribo og Nakskov 7.086 børn og unge (+452), 104 omsorgstandplejepatienter, 82 specialtandplejepatienter 28 medarbejdere: 5 tandlæger 1 overtandlæge 1 specialtandlæge i ortodonti 1 tandplejer 1 tandtekniker 14 klinikassistenter (heraf 2 på barsel) 2 sekretærer + 1 seniormedarbejder 2 narkosefolk (læge + sygeplejerske)

15 Lolland kommune – blandt de mest produktive

16 Procentandel cariesfrie børn og unge 2012

17 Befolkningsudvikling og -prognose

18 Befolkningsudvikling og -prognose

19 Befolkningsudvikling og -prognose
2004: børn 0-16 år 2025: børn 0-16 år færre børn på 20 år (41%)

20 Befolkningsudvikling og -prognose

21 Muligheder i Lolland Kommune
Mange socialt udsatte og ulighed i (tand)sundhed Åbne for tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde Interesse for og ønske om at udvikle og afprøve nye ordninger og metoder På tide at fortælle de ”gode historier” fra Lolland!!!

22 Potentiale i Tandplejen Lolland
Nå op på den gennemsnitlige tandsundhed i DK Hjemtage omsorgstandplejen og lave indberetning a la SCOR til KT Beholde årige i BUT, evt. på abonnementsordning som i Sverige Opsøgende indsats i forhold til misbrugere og kontanthjælpsmodtagere Formaliseret samarbejde med sundhedsplejen om fx rygning, udsatte børn og unge, fede børn, tandtraumer osv. Kvalitetssikring – Den Danske Kvalitetsmodel Synliggøre Tandplejens indsats internt i kommunen Sommerskoleophold for kommende kandidater (rekruttering, fastholdelse)

23 Potentiale i Tandplejen Lolland
Nå op på den gennemsnitlige tandsundhed i DK Hjemtage omsorgstandplejen og lave indberetning a la SCOR til KT Beholde årige i BUT, evt. på abonnementsordning som i Sverige Opsøgende indsats i forhold til misbrugere og kontanthjælpsmodtagere Formaliseret samarbejde med sundhedsplejen om fx rygning, udsatte børn og unge, fede børn, tandtraumer osv. Kvalitetssikring – Den Danske Kvalitetsmodel Synliggøre Tandplejens indsats internt i kommunen Sommerskoleophold for kommende kandidater (rekruttering, fastholdelse)

24 Potentiale i Tandplejen Lolland
Nå op på den gennemsnitlige tandsundhed i DK Hjemtage omsorgstandplejen og lave indberetning a la SCOR til KT Beholde årige i BUT, evt. på abonnementsordning som i Sverige Opsøgende indsats i forhold til misbrugere og kontanthjælpsmodtagere Formaliseret samarbejde med sundhedsplejen om fx rygning, udsatte børn og unge, fede børn, tandtraumer osv. Kvalitetssikring – Den Danske Kvalitetsmodel Synliggøre Tandplejens indsats internt i kommunen Sommerskoleophold for kommende kandidater (rekruttering, fastholdelse)

25 Potentiale i Tandplejen Lolland
Nå op på den gennemsnitlige tandsundhed i DK Hjemtage omsorgstandplejen og lave indberetning a la SCOR til KT Beholde årige i BUT, evt. på abonnementsordning som i Sverige Opsøgende indsats i forhold til misbrugere og kontanthjælpsmodtagere Formaliseret samarbejde med sundhedsplejen om fx rygning, udsatte børn og unge, fede børn, tandtraumer osv. Kvalitetssikring – Den Danske Kvalitetsmodel Synliggøre Tandplejens indsats internt i kommunen Sommerskoleophold for kommende kandidater (rekruttering, fastholdelse)

26 Potentiale i Tandplejen Lolland
Nå op på den gennemsnitlige tandsundhed i DK Hjemtage omsorgstandplejen og lave indberetning a la SCOR til KT Beholde årige i BUT, evt. på abonnementsordning som i Sverige Opsøgende indsats i forhold til misbrugere og kontanthjælpsmodtagere Formaliseret samarbejde med sundhedsplejen om fx rygning, udsatte børn og unge, fede børn, tandtraumer osv. Kvalitetssikring – Den Danske Kvalitetsmodel Synliggøre Tandplejens indsats internt i kommunen Sommerskoleophold for kommende kandidater (rekruttering, fastholdelse)

27 Potentiale i Tandplejen Lolland
Nå op på den gennemsnitlige tandsundhed i DK Hjemtage omsorgstandplejen og lave indberetning a la SCOR til KT Beholde årige i BUT, evt. på abonnementsordning som i Sverige Opsøgende indsats i forhold til misbrugere og kontanthjælpsmodtagere Formaliseret samarbejde med sundhedsplejen om fx rygning, udsatte børn og unge, fede børn, tandtraumer osv. Kvalitetssikring – Den Danske Kvalitetsmodel Synliggøre Tandplejens indsats internt i kommunen Sommerskoleophold for kommende kandidater (rekruttering, fastholdelse)

28 Potentiale i Tandplejen Lolland
Nå op på den gennemsnitlige tandsundhed i DK Hjemtage omsorgstandplejen og lave indberetning a la SCOR til KT Beholde årige i BUT, evt. på abonnementsordning som i Sverige Opsøgende indsats i forhold til misbrugere og kontanthjælpsmodtagere Formaliseret samarbejde med sundhedsplejen om fx rygning, udsatte børn og unge, fede børn, tandtraumer osv. Kvalitetssikring – Den Danske Kvalitetsmodel Synliggøre Tandplejens indsats internt i kommunen Sommerskoleophold for kommende kandidater (rekruttering, fastholdelse)

29 Potentiale i Tandplejen Lolland
Nå op på den gennemsnitlige tandsundhed i DK Hjemtage omsorgstandplejen og lave indberetning a la SCOR til KT Beholde årige i BUT, evt. på abonnementsordning som i Sverige Opsøgende indsats i forhold til misbrugere og kontanthjælpsmodtagere Formaliseret samarbejde med sundhedsplejen om fx rygning, udsatte børn og unge, fede børn, tandtraumer osv. Kvalitetssikring – Den Danske Kvalitetsmodel Synliggøre Tandplejens indsats internt i kommunen Sommerskoleophold for kommende kandidater (rekruttering, fastholdelse)

30 Hvordan får vi tid/penge til nye/flere opgaver?
Fortsat forbedret børnetandsundhed – ny struktureret indsats ifølge 5-årig Tandsundhedsplan Børnetallet falder – løbende finde nye ”kunder” for at fastholde medarbejderstaben Indtægtsdækket virksomhed: fx abonnementstandpleje, sygesikringstilskud, egenbetaling omsorgstandpleje og specialtandpleje Søge fondsmidler til projekter – enten til dækning af løn til eksisterende medarbejdere (overnormering) eller til løn til nyansatte projektmedarbejdere Kvalitetssikring giver ofte mere effektive arbejdsgange = sparet tid

31 Er det så svaret på fremtidens tandpleje?
Måske… måske ikke… I nogle kommuner…. men ikke nødvendigvis i alle kommuner… Men helt sikkert i Tandplejen Lolland

32 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Fremtidens tandpleje DOFT´s roadshow 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google