Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadag for tandlægekonsulenter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadag for tandlægekonsulenter"— Præsentationens transcript:

1 Temadag for tandlægekonsulenter
Tilskud til tandbehandling i privat praksis

2 Tilskud Kommunalt tilskud: Børn og unge, sundhedsloven §127
Omsorgstandpleje, sundhedsloven §131 Alderspensionister, pensionsloven §14 a Førtidspensionister, pensionsloven § 14 a Kontanthjælpsmodtagere, lov om aktiv socialpolitik § 82 Tandskader p.g.a. ulykkestilfælde, sundhedsloven § 135 Andre tilskud:Regionerne Sjældne sygdomme,sundhedsloven § 163 Manglende tandanlæg,sundhedsloven § 162 Strålebehandlede, sundhedsloven § 166

3 BUT - overenskomsten Alle kommuner har behov for at være tilsluttet overenskomsten. Hvorfor? Nødbehandling. Fritvalgsordning 16 og 17 årige.

4 § 4 Akut og nødvendig nødbehandling
Kan udføres af alle tandlæger. Tandlægen bestemmer hvad der skal udføres af behandling efter et fagligt skøn, der kan afhjælpe symptomerne. Betaling efter §7, stk. 2 hvis behandlinger er beskrevet i denne paragraf. Ellers fri pris.

5 Fri pris. Hvad er fri pris?
Den pris der tages for sammenligneligt arbejde i det lokale område. Hvordan kan dette håndteres? Lav en udførlig oversigt over kommunens service niveau. Etabler et BUT-udvalg og få etableret en eller flere bagatelgrænser.(undgå betaling til behandlingsforslag)

6 Fritvalgsordning Lovgivningen giver børn/forældrene mulighed for i nogle situationer at vælge et andet tilbud end det kommunen har valgt at tilbyde. Her kan tilvælges behandlinger, der ligger uden for kommunens serviceniveau. Her benyttes også But-overenskomstens priser

7 16 og 17 årige. Alle 16 og 17 årige kan frit vælge mellem alle privat praktiserende tandlæger i Danmark. Også her gælder BUT-overenskomstens bestemmelser.

8 omsorgstandpleje Kommunen vælger ordning.
Omsorgstandplejeoverenskomsten- KL og Tandlægeforeningen. Er etableret efter de forventninger/krav, som Sundhedsstyrelsen forventede skulle opfyldes. Få behandlere på plejehjemmene. Etablerede tandplejevaner kan fortsætte. Anden ordning som etableres lokalt. HUSK: Nødbehandling!

9 Behandling af voksne med kommunalt tilskud
Pensionister: Priserne i Tandlægeoverenskomsten anvendes. Frie ydelser betales/tilskud efter priserne i lokalområdet. Pensionister kan bruge deres tilskud til en bedre behandling end kommunen vil tilbyde.

10 kontanthjælpsmodtagere
Tandlægeoverenskomstens priser anvendes. Frie ydelser betales/tilskud efter prisen i lokalområdet. Kontanthjælpsmodtagere kan ikke bruge en bevilling til anden behandling end den kommunen tilbyder.

11 Udvalg for området Der er ingen krav om et udvalg mellem kommunen og tandlægerne. Tidligere fandtes der et PRIMKO-UDVALG. Kommunen og tandlægerne må IKKE fastsætte priser på frie ydelser. Konkurrencestyrelsen vil gribe ind. Bagatelgrænser kan indføres.

12 Andre tilskud Aplasier. Voldsofre Sindslidende Læbe- og ganespalte
Sanering før operation

13 Tak fordi I ville høre på mig.
Ha´ en fortsat god dag.


Download ppt "Temadag for tandlægekonsulenter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google