Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den etiske dimension i privat praktiserende fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis. Jeanette Præstegaard 14. September 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den etiske dimension i privat praktiserende fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis. Jeanette Præstegaard 14. September 2011."— Præsentationens transcript:

1 Den etiske dimension i privat praktiserende fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis. Jeanette Præstegaard 14. September 2011

2 At få en god og holdbar ide

3 Baggrund for ideen De seneste tre årtier; stigende professionel anerkendelse og autonomi: professionen tilbyder at løse en væsentlig samfundsopgave professionens praksis har unik og omfattende teoretisk og praktisk base professionens praksis har en prominent etisk dimension professionen har monopol på uddannelse og autorisation professionen kræver en høj grad af autonomi og dømmekraft af både de individuelle praktikere som af den samlede profession. (Carr 2000)

4 Definition af etik Ethos; sædvane, det vanemæssige, uskrevne regler – Samfundsmæssige, kulturelle – Personlige, subkulturelle Moralis; vaner som skaber et opførselsmønster eller en vilje, der bliver til regel – Moralske handlinger – Umoralsk handlinger – Amoralsk handlinger (Aadland 2000) 4

5 Baggrund for ideen 2) Fysioterapi er relationel (Shriver 2004; Thornquist 2010) Fysioterapi er karakteriseret ved magt asymmetri (Purtillo 1978 -; Holm & Lützen 1997; Aadland 2000; Beaucahmp & Chlisress 2009) Den synlige betaling

6 Formålet med projektet er, via et professionsteoretisk og etisk filosofisk perspektiv, at undersøge fysioterapeuters forståelse af etiske dimensioner i privat praksis samt, at fortolke hvorledes etiske principper kan udvikles til støtte for privat praktiserende fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis.

7 Afhandlingens indhold Afhandlingen udgøres af en samlende etisk filosofisk argumentation for den etiske dimension i fysioterapi samt fire individuelle projekter, der alle indgår i det overordnede formål. Professionsteori Professionsetik, etiske teorier, fysioterapi Fænomenologi Hermeneutik Diskussion og konklusion

8 The perceptions of Danish physiotherapists on the ethical issues related to physiotherapy private practice: A phenomenological approach 2 x 21 interviews, analyseret ud fra Giorgis fænomenologiske analyse modificeret af Malterud Resultater: -Idealet om godgørenhed overfor patienten: -Etiske refleksioner relateret til ligeværdighed -Etiske refleksioner i relation til at føle sig forpligtet til at gøre sit bedste -Etiske refleksioner i relation til overskridelser af grænser

9 The perceptions of Danish physiotherapists on the ethical issues related to the physiotherapist - patient relationship during the first physiotherapy session: A phenomenological approach 2 x 21 interviews, analyseret ud fra Giorgis fænomenologiske analyse modificeret af Malterud Resultater: - Generelle refleksioner om etik i privat praksis - Relationens vigtighed for første møde - Omgivelsernes betydning for første møde - Godgørenhed overfor patienten

10 The moral Principles of Beneficence and Nonmaleficence – from the perspective of Danish physiotherapists in Private Practice 42 interviews, analyseret ud fra Ricæur. Begrebet beneficence -Drivkraften bag en karriere i sundhedssektoren -Det første møde som det disciplinerende rum -Professionalitet – en balancegang mellem faglighed og personlighed -Godgørenhed i krydsfeltet mellem et liberalt erhverv og patientens bedste -Efteruddannelse som redningsplanke Begrebet non-maleficence -Den formålstjenelige smerte -Fremtidsvisioner i et ikke-skade perspektiv

11 Ethical reflections on methodological challenges when interviewing colleagues – how to produce solid knowledge in qualitative research. Metode artikel Forskerens rolle Godgørende aspekter Informeret samtykke Fortrolighed Konsekvenser for den enkelte og for kollektivet af fysioterapeuter

12 Kommer projektet ud over rampen? Samtlige resultater og konklusioner bliver; publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter præsenteret på nationale og internationale konferencer præsenteret og diskuteret på Danske Fysioterapeuters efteruddannelseskurser præsenteret ved forelæsninger og workshops for mono- og tværfaglige arbejdssteder, regioner, interessegrupper, samt i undervisning af bachelor- og masterstuderende indgår i udviklingen af undervisningsmateriale til grund-, efter- og videreuddannelser, som materiale til diverse lærebogskapitler samt til at stimulere den faglige debat om etiske spørgsmål i Fysioterapeuten og andre danske tidsskrifter

13 Hvad har jeg lært? Vigtigt at have nogen at dele sin ide med Kæmpe for emne- og metode dygtige vejledere – Etik er uskrevne, traditionelle, kulturelle og historiske normer, vaner Vigtigt at have økonomien i hus ved start Klogt at undgå personlige kriser og udfald i planlagte forløb At blive ved med at tro på ideen

14 Tak for jeres opmærksomhed Kontakt: japr@phmetropol.dk


Download ppt "Den etiske dimension i privat praktiserende fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis. Jeanette Præstegaard 14. September 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google